herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Deszczno: opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy slipu i dwóch pomostów pływających na rzece Warcie w m. Borek 2018-10-10 11:35 Zakończone
Gmina Deszczno: Zabudowa i zagospodarowanie plaży w Karninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach rewitalizacji obszaru powyrobiskowego w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2018-09-21 10:59 Zakończone
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00 zł 2018-08-10 11:47 Zakończone
Zabudowa i zagospodarowanie plaży w Karninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach rewitalizacji obszaru powyrobiskowego 2018-07-31 08:43 Zakończone
Ochotnicza Straż Pożarna w Deszcznie: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie 4x4 2018-07-09 14:50 Zakończone
Gmina Deszczno: Budowa przepustu na terenie gminy Deszczno 2018-07-04 15:18 Zakończone
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące sporządzenia oceny aktualności studium i planów miejscowych sporządzonych na terenie gminy Deszczno, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) wraz z przygotowaniem projektu uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy 2018-06-06 11:44 Zakończone
Gmina Deszczno: Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące robót budowlanych związanych z rozbiórką budynku remizy OSP w miejscowości Ciecierzyce, ul. Wiejska 19, gmina Deszczno. 2018-05-07 14:23 Zakończone
Gmina Deszczno: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Deszczno na lata 2009-2032 2018-04-26 11:08 Zakończone
Gmina Deszczno: Budowa świetlicy wiejskiej z infrastrukturą zewnętrzną w m. Bolemin na działce nr 77 2018-03-16 07:42 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej nr 001487F w miejscowości Borek w gminie Deszczno. 2018-03-07 08:55 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu szacunkowo 2,5 km dróg gminnych o średniej szerokości 4,5 m polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego lub ceglanego o frakcji 0-65 mm bez zanieczyszczeń, o średnicy grubości  10 cm po zagęszczeniu. 2018-03-06 15:14 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji technicznej remontu, budowy dróg gminnych na terenie gminy Deszczno 2018-03-01 15:08 Zakończone
Gmina Deszczno: Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno. 2018-02-16 08:16 Zakończone
Gmina Deszczno: Budowa Infrastruktury Rekreacyjnej - Wykonanie placów zabaw i siłowni plenerowych w m. Brzozowiec, Borek, Dzierżów w oparciu o projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne 2018-02-15 09:55 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Deszczno 2018-01-22 16:18 Zakończone
Gmina Deszczno: Przebudowa 7,35 km drogi gminnej nr 001809F na terenie gminy Deszczno 2018-01-19 08:53 Zakończone
Budowa, przebudowa, remont dróg oraz budowa przepustu na terenie gminy Deszczno. 2018-01-05 12:31 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO -Przewozy uczniów niepełnosprawnych do szkół, placówek w Gorzowie wlkp. od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 2017-12-14 13:00 Zakończone
Gmina Deszczno: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł 2017-06-23 11:26 Zakończone
Deszczno: usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w 2017 r. 2017-05-18 15:28 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec 2017-05-15 12:53 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu budynku OSP w m. Krasowiec 2017-04-11 14:21 Zakończone
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z budową i przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F (dz. nr 265/5) na działki nr 325/1 i 326/11 w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2017-04-10 14:42 Zakończone
Deszczno: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach i Ulimiu. 2017-03-14 11:11 Zakończone
Deszczno: Budowa przedszkola z klubem malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Maszewo, gmina Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2017-02-09 10:01 Zakończone
Deszczno: Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w 2017 r. 2017-01-09 10:07 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2017 roku 2016-12-21 11:52 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 eurow zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno w 2017 r. 2016-12-21 11:45 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy zapewnienia bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy Deszczno, miejsca w schronisku dla zwierząt w 2017 r. 2016-12-21 11:27 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Deszczno w Deszcznie, ul. Lubuska 90 2016-11-14 10:56 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO: na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Deszczno na lata 2016-2025 2016-10-19 13:12 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO: Dostawa wyposażenia do środowiskowego domu samopomocy w m. Brzozowiec. . 2016-10-11 09:14 Zakończone
Ogloszenie o przetargu ofertowym na sprzedaz samochodu 2016-09-22 13:39 Zakończone
Deszczno: Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Deszczno 2016-09-19 14:42 Zakończone
Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ZS w Deszcznie 2016-09-08 11:44 Zakończone
Deszczno: Przebudowa budynku szkoły na środowiskowy dom samopomocy w m. Brzozowiec 2016-08-22 15:05 Zakończone
Deszczno: Dowóz i odwóz uczniów z terenu gminy Deszczno 2016-08-05 14:13 Zakończone
Deszczno: Przebudowa i remont dróg gminnych w m. Ulim, Prądocin, Niwica, Borek 2016-07-15 09:54 Zakończone
Deszczno: Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku hydroforni w Kiełpinie na świetlicę wiejską wraz z elementami zagospodarowania terenu i przebudową drogi gminnej 2016-07-12 12:40 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonywania nadzoru inwestorskiego 2016-05-23 14:26 Zakończone
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z budową i przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F (dz. nr 265/5) na działki nr 325/1 i 326/11 2016-05-23 09:58 Zakończone
Deszczno: Przebudowa dróg gminnych w m. Osiedle Poznańskie i Deszczno 2016-05-12 09:26 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji 2015 r. - 2016 r., ciągnika kołowego ze stałym napędem obu osi 4WD z kompatybilnym osprzętem 2016-04-22 12:08 Zakończone
Zapytanie ofertowe: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące budowy miejsc parkingowych na terenie działek nr 34/2, 33/10 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1410F (działka nr 464/2) w m. Osiedle Poznańskie 2016-04-21 12:56 Zakończone
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Deszczno na lata 2009-2032. 2016-04-07 14:31 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego, rok produkcji 2015 r. - 2016 r., ciągnika kołowego ze stałym napędem obu osi 4WD z kompatybilnym osprzętem 2016-04-01 13:05 Zakończone
Przebudowa ul. Słowiczej w m. Glinik, gm. Deszczno 2016-03-04 12:41 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące: opracowania studium wykonalności dla zadań pn: Efektywność energetyczna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gmina Deszczno. Zadanie 1: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu, Zadanie 2: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2016-02-15 09:16 Zakończone
Remont ul. Bratniej wraz z przebudową pętli autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową odcinka ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów Wielkopolski 2016-02-05 11:33 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące usług informatycznych 2015-11-16 15:48 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Deszczno w Deszcznie ul. Lubuska 90 2015-11-16 15:45 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące dostawy materiałów biurowych dla Gminy Deszczno 2015-11-16 15:40 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zimowego utrzymania dróg w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Deszczno 2015-10-20 12:10 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru podczas robót drogowych związanych z przebudową: 1)ul. Olchowej, Morwowej, Różanej w m. Deszczno, 2)ul. Topolowej w m. Deszczno/Osiedle Poznańskie, 3) ul. Karnińskiej w m. Karnin/Deszczno/Glinik, oraz remontem: 1)dróg gminnych w m. Dziersławice, 2)dróg gminnych w m. Borek. 2015-10-19 15:08 Zakończone
Przebudowa dróg na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2015-09-07 13:48 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla szacunkowo a)260 m sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osiedle Poznańskie ul. Malinowa, gmina Deszczno, b) 600 m sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciecierzyce, ul. Kwiatowa, gmina Deszczno (od skrzyżowania z ul. Borkowską do ul. Kwiatowej 18), c) 90m sieci wodociągowej w m. Deszczno, ul. Sąsiedzka, gmina Deszczno (od przepompowni do ul. Sąsiedzkiej 12) 2015-07-10 12:41 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie 2015-07-06 16:06 Zakończone
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Deszcznie 2015-06-18 12:28 Zakończone
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Deszczno na lata 2009-2032 2015-05-26 14:31 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu szacunkowo 3,5 km dróg gminnych, o średniej szerokości 4,5m, polegający na ułożeniu warstwy wierzchniej z kruszywa betonowego, ceglanego lub rumoszu o frakcji 0-65mm bez zanieczyszczeń, o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu. 2015-05-11 10:34 Zakończone
Przebudowa dróg na terenie gminy Deszczno - ul. Północna, ul. Skwierzyńska, ul. Lipowa, ul. Brzozowa, ul. Małego Księcia, ul. Kolorowa, ul. Rubinowa, ul. Spacerowa 2015-04-30 12:55 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla szacunkowo 900m sieci wodociągowej w m. Łagodzin 2015-04-28 09:05 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla szacunkowo 2000m sieci wodociągowej w m. Ulim, gmina Deszczno 2015-03-10 13:30 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonania placu zabaw na terenie Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno 2015-03-03 10:53 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu wyposażenia, mebli, dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno 2015-02-03 15:30 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu jednego samochodu PEUGEOT BOXER FURGON 2015-01-30 09:33 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno 2015-01-29 10:49 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO - wycena nieruchomości do opłat adiacenckich, opłaty planistycznej , odszkodowania za działkę, przejętą w drodze podziału na poszerzenie drogi publicznej oraz wycenę służebnosci przesyłu. 2015-01-22 15:56 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno 2015-01-22 13:31 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu jednego samochodu PEUGEOT BOXER FURGON 2015-01-19 10:26 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące opracowania kosztorysów oraz projektów zagospodarowania placu zabaw na terenie Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno 2015-01-16 08:02 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu rozdrabniacza gałęzi 2015-01-09 09:15 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Deszczno w Deszcznie ul. Lubuska 90 2014-12-11 10:54 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zimowego utrzymania drogi stanowiącej uprzednio część drogi krajowej nr 3 o długości 8 km na terenie gminy Deszczno w sezonie 2014/2015 2014-11-07 12:40 Zakończone
APYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące remontu płyty boiska w m. Brzozowiec 2014-10-06 16:21 Zakończone
Dowóz i odwóz uczniów oraz mieszkańców z terenu gminy Deszczno do Zespołu Szkół w Deszcznie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016, w ramach regularnej komunikacji autobusowej na podstawie sprzedanych przez Wykonawcę imiennych biletów miesięcznych szkolnych albo za okazaniem /Karty Mieszkańca Gminy Deszczno/, autobusami własnymi lub będących w dyspozycji Wykonawcy. Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Deszczno do placówki w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 2014-07-28 13:37 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące założenia książek obiektów budowlanych na terenie Gminy Deszczno 2014-06-24 07:46 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO dotyczące wykonania 200 m2 chodnika na cmentarzu w m. Ciecierzyce. 2014-04-18 11:48 Zakończone
Przebudowa lub remont szacunkowo 4 km dróg gminnych gruntowych 2014-03-20 11:16 Zakończone
ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO dotyczące wykonania inwentaryzacji terenowej miejsc wykorzystania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Deszczno wraz z opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. 2014-02-18 07:51 Zakończone
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą położonej na działce nr 160/1 w miejscowości Łagodzin 2014-01-24 12:17 Zakończone
Świadczenie w 2014 r. dla Gminy Deszczno powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów 2013-11-27 09:18 Zakończone
Zapytanie ofertowe - dostawa pomocy dydaktycznych 2013-10-31 10:01 Zakończone
Dowozy dzieci doszkół w roku szkolnym 2013/2014 w Gminie Deszczno 2013-08-14 10:42 Zakończone
Dowozy i odwozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014 2013-07-17 09:36 Zakończone
Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Ulim i Krasowiec w oparciu o projekty zagospodarowania placów zabaw - zamówienie o wartości poniżej 14000 EURO 2013-05-23 09:01 Zakończone
Remont drogi gminnej nr G001306F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie Gminy Deszczno, Osiedle Poznańskie, ul. Brzozowa, dz. nr 475 2013-03-21 13:39 Zakończone
Naprawa szacunkowo 5km dróg gminnych gruntowych o średniej grubości 10cm po zagęszczeniu, o średniej szerokości 4,5m, z kruszywa betonowego lub ceglanego lub rumoszu, frakcja 0-65mm bez zanieczyszczeń. 2013-03-14 09:20 Zakończone
Deszczno: Utworzenie placów rekreacyjnych w m. Osiedle Poznańskie i Bolemin, gmina Deszczno 2013-01-23 12:54 Zakończone
Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych na terenie Gminy Deszczno 2012-11-14 13:00 Zakończone
Otwarty nabór ofert na dostawę jednej tablicy interaktywnej oraz trzech laptopów dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno 2012-10-10 14:58 Zakończone
Sukcesywne dostawy w 2012/2013 r. paliwa do wskazanych przez zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno 2012-09-27 08:29 Zakończone
Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu numer WND-POKL.09.01.02-08-151/12 pt. "Idąc ku rozwojowi z indywidualizacją" ogłasza otwarty nabór ofert do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno na stanowiska. 2012-09-21 12:58 Zakończone
Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013 2012-08-01 14:04 Zakończone
Renowacja elewacji Ośrodka Zdrowia w Deszcznie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2012-08-01 10:38 Zakończone
Deszczno: Dostawa jednego urządzenia (fotoradaru), fabrycznie nowego z wyposażeniem 2012-06-28 12:02 Zakończone
Deszczno: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych oraz naprawa dróg na terenie gminy Deszczno 2012-03-13 08:18 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Karnin, Niwica, Borek i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Deszczno 2012-01-26 14:24 Zakończone
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów zmian decyzji wydawanych przez gminę Deszczno. 2011-12-30 09:02 Zakończone
Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno 2011-12-08 13:32 Zakończone
Sukcesywny wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno, w szacunkowych ilościach w 2012 r. 2011-11-25 10:49 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2011/2012 2011-11-07 10:37 Zakończone
Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2011/2012 2011-08-01 10:05 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Deszczno na 2011r. 2011-06-09 12:38 Zakończone
Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno 2011-06-08 08:26 Zakończone
Remont dróg gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Prądocin . 2011-03-18 12:16 Zakończone
Opracowanie: 1)zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno, 2)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno 2011-03-17 12:55 Zakończone
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Deszcznie 2011-03-17 08:40 Zakończone
Naprawa szacunkowo 10km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno. 2011-02-11 08:36 Zakończone
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w Gliniku i Borku 2011-02-02 10:04 Zakończone
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2011r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno. 2011-01-17 10:24 Zakończone
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2011 r. paliwa do wskazanych przez zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno 2011-01-05 14:09 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno w 2011 r. 2010-12-22 12:23 Zakończone
Opracowanie szacunkowo w 2011r. na obszarze gminy Deszczno : a)260 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, b)40 projektów zmian decyzji wydawanych przez gminę Deszczno 2010-12-17 14:14 Zakończone
Modernizacja Dróg Rolniczych - Łagodzin, droga nr 1a, dz. 6/4, Osiedle Poznańskie i Ciecierzyce, droga nr 2, dz. 466, 486 2010-10-13 12:24 Zakończone
Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Deszczno w sezonie 2010/2011 2010-10-12 10:12 Zakończone
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno -asfaltową na gorąco dróg gminnych na terenie gminy Deszczno 2010-10-07 11:35 Zakończone
Naprawa szacunkowo 4km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno. 2010-09-10 08:49 Zakończone
Modernizacja dróg rolniczych na terenie gminy Deszczno. 2010-09-03 09:19 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2010/2011 2010-08-10 11:23 Zakończone
Remont ul. Szkolnej w Brzozowcu 2010-07-12 12:03 Zakończone
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Ciecierzycach 2010-07-07 11:06 Zakończone
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ciecierzycach w gminie Deszczno 2010-06-11 11:48 Zakończone
Wykonanie placu manewrowo-parkingowego oraz chodników przy budynku sali wiejskiej - działka nr 180 w Dzierżowie. 2010-05-12 10:29 Zakończone
Konserwacja dróg w gminie Deszczno 2010-04-29 14:07 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Deszczno 2010-04-26 12:47 Zakończone
Kompleksowa obsługa geodezyjna gminy Deszczno. 2010-03-30 11:57 Zakończone
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Karnin, Niwica, Ciecierzyce, Glinik, Borek, Ulim, Prądocin, Orzelec i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Deszczno. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków na terenie gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 2010-03-26 09:08 Zakończone
Naprawa i konserwacja dróg na terenie gminy Deszczno 2010-03-19 10:52 Zakończone
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno 2010-03-05 10:49 Zakończone
Opracowanie szacunkowo 260 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz szacunkowo 40 projektów zmian decyzji wydawanych przez gminę Deszczno w 2010 r. 2010-02-12 09:11 Zakończone
Odnowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz remont drogi gminnej przy budynku Urzędu Gminy Deszczno 2010-02-01 15:01 Zakończone
Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w Urzędzie Gminy Deszczno zgodnie z załącznikiem nr 1 2009-12-29 08:20 Zakończone
Wywóz nieczystości stałych z posesji położonych na terenie gminy Deszczno 2009-12-23 13:01 Zakończone
Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1 2009-12-17 13:26 Zakończone
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w 2010 r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno 2009-12-03 13:34 Zakończone
Dostawa mebli, montaż i rozmieszczenie w budynku Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie zgodnie z załącznikiem nr 1 2009-11-27 12:33 Zakończone
Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie oraz przełożenie teletechnicznych przyłączy napowietrznych w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2009-09-30 14:42 Zakończone
Odnowa parkingów wraz z odwodnieniem przy budynku Urzędu Gminy w Deszcznie , utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Deszczno w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 2009-09-17 12:19 Zakończone
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 600 000 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w gminie Deszczno w 2009 r. 2009-08-24 13:09 Zakończone
Budowa budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Deszcznie (działka nr ewid. 326/11, 325/1) oraz przebudowa teletechnicznych przyłączy napowietrznych w Deszcznie - usunięcie kolizji z projektowanym budynkiem sali gimnastycznej (działki nr 324/1, 325/1, 326/11, 326/26), w oparciu o dokumentację projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). 2009-08-07 13:51 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2009/2010 2009-07-31 09:12 Zakończone
Przebudowa ciągów komunkacyjnych i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Boleminie. 2009-07-17 10:39 Zakończone
Aranżacja ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w Szkole Podstawowej w Boleminie 2009-06-19 11:46 Zakończone
Modernizacja Dróg Rolniczych - Karnin, droga nr 1 (0,34km), dz. 308/2, Osiedle Poznańskie, droga nr 2 (0,835km), dz. 466, Osiedle Poznańskie, droga nr 3 (0,752km), dz. 478, 479 2009-06-08 15:58 Zakończone
Wykonanie 700mb (2800m2) nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna asfaltowa) na istniejącym podłożu z wyrównaniem - droga w Dziersławicach. 2009-06-08 15:53 Zakończone
Budowa parterowego budynku sali wiejskiej wraz z niezbędnym uzbrojeniem zewnętrznym i wewnętrznym na działce nr 180 w Dzierżowie 2009-06-02 12:06 Zakończone
Przebudowa i remont budynku Urzędu Gminy w Deszcznie. 2009-05-13 11:52 Zakończone
Modernizacja Dróg Rolniczych - Karnin (droga nr 1), Osiedle Poznańskie (droga nr 2), Osiedle Poznańskie (droga nr 3). 2009-04-17 11:07 Zakończone
Budowa Centrum Spotkań Artystycznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i projektem zagospodarowania terenu na działce o numerze ewidencyjnym 56/7 położonej w Maszewie, gm. Deszczno. 2009-04-02 14:14 Zakończone
Sukcesywne dostawy w 2009r. paliwa do wskazanych przez Zamawiającego samochodów eksploatowanych głównie na terenie gminy Deszczno. 2009-03-05 11:40 Zakończone
Kompleksowa obsługa geodezyjna Gminy Deszczno w 2009r. 2009-02-27 15:11 Zakończone
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian decyzji wydawanych przez Gminę Deszczno w 2009r. 2009-02-24 08:31 Zakończone
Konserwacja 100km dróg gminnych gruntowych i naprawa 8km dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Deszczno. 2009-02-20 11:35 Zakończone
Przebudowa drogi gminnej obejmująca budowę chodnika w miejscowości Ulim dz. nr 221/1 obręb Ulim oraz przebudowa pobocza drogi w miejscowości Łagodzin dz. nr 145/3 obręb Łagodzin 2009-02-20 09:02 Zakończone
Remont- przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na utwardzoną w miejscowości Ulim. 2008-10-08 09:09 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej w Ulimiu 2008-10-01 15:24 Zakończone
Rozbudowa garażu o trzy stanowiska garażowe na samochody bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej (jako dobudowy do istniejących budynków) w Deszcznie , I ETAP Stan surowy zamknięty 2008-09-29 16:34 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na utwardzoną w miejscowości Brzozowiec. 2008-09-10 09:42 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na utwardzoną w miejscowości Kiełpin 2008-09-10 09:21 Zakończone
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną przy Szkole Podstawowej w Ulimiu 2008-09-09 08:41 Zakończone
Przebudowa nawierzchni drogi gruntowej na utwardzoną w miejscowościach: Kiełpin i Brzozowiec 2008-08-28 08:15 Zakończone
Dowóz dzieci do szkół na rok szkolny 2008/2009 2008-08-11 13:32 Zakończone
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 2008-08-06 12:24 Zakończone
I-0306/79/08 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dot. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowiec 2008-07-25 07:54 Zakończone