Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące budowy miejsc parkingowych na terenie działek nr 34/2, 33/10 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1410F (działka nr 464/2) w m. Osiedle Poznańskie

Deszczno, 21 kwietnia  2016 r.             

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące budowy miejsc parkingowych na terenie działek
nr 34/2, 33/10 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1410 F (działka nr 464/2)
w m. Osiedle Poznańskie

  

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

            ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.      +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: zbigniew.tupaj@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa miejsc parkingowych na terenie działek nr 34/2, 33/10 wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1410 F (działka nr 464/2) w m. Osiedle Poznańskie

Zakres robót – zgodnie z załączonym przedmiarem.

Projekt budowlany do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 8)

 

Złożona oferta w wersji elektronicznej lub papierowej  winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • termin realizacji zamówienia
  • cenę ryczałtową oferty zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (bez materiału Zamawiającego).

 

UWAGA!  Wszystkie nawierzchnie należy wykonać z kostki betonowej dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robot budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji.

 

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub drogą elektroniczną sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

           

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

 

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert w formie pisemnej:

            Urząd Gminy Deszczno

            66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

           

Termin składania ofert w formie pisemnej lub elektronicznej - do 4.05.2016 r. do godz. 8.00

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

            Cena oferty  - 100 %

 

VII       OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

Deszczno 21.04.2016 r.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.04.2016.12.56.34_Zapytanie_ofertowe_-_parking_Osiedle_PoznaA_skie.pdf 2016-04-21 12:56:34 850,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.04.2016.12.56.34_przedmiar_robA_t_-_parking_Osiedle_PoznaA_skie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-04-21 12:56:34 106,1KB 141 razy
Wynik postępowania
1 04.05.2016.11.30.00_Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_04.05.2016_r..docx 2016-05-04 11:30:00 13,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 21-04-2016 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 04-05-2016 11:45