Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Gazociąg DN 500 MOP 6,3 MPa Skwierzyna- Barlinek" Anna Przybylska 2020-09-22 09:07:05
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Gazociąg DN 500 MOP 6,3 MPa Skwierzyna- Barlinek" Anna Przybylska 2020-09-22 09:05:48
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-09-15 13:18:16
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie nauczania przedszkolnego na terenie Gminy Deszczno w związku z przygotowaniem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Anna Przybylska 2020-09-15 13:15:44
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-09-15 13:10:40
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie nauczania przedszkolnego na terenie Gminy Deszczno w związku z przygotowaniem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Anna Przybylska 2020-09-15 13:10:00
Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno Anna Przybylska 2020-09-15 13:01:06
Obwieszczenie OŚ.6220.4.2020 Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-14 11:29:57
Obwieszczenie OŚ.6220.4.2020 Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania o wystapieniu o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz nr 459/5, obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-14 11:27:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 121.2020 z dnia 10.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-10 16:34:28
Obwieszczenie OŚ.6220.3.2020 Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania o wystapieniu o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-10 09:07:02
Obwieszczenie OŚ.6220.3.2020 Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-10 09:06:32
Obwieszczenie OŚ.6220.3.2020 Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania o wystapieniu o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-10 09:03:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 166/1, 166/4, 298, 169/1 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2020-09-08 15:47:52
Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej- działka ewidencyjna nr 85/4 obręb Glinik Anna Przybylska 2020-09-08 14:47:35
Ogłoszenie wykazu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat, dz. o numerze ewidencyjnym 261 obręb Borek Anna Przybylska 2020-09-08 14:46:04
sprawozdania finansowe 2019 r. - SP w DESZCZNIE Anna Przybylska 2020-09-08 13:50:02
Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców Anna Przybylska 2020-09-08 08:57:01
Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-09-08 08:55:08
Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok Anna Przybylska 2020-09-08 08:53:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 483/2, 486/4, 131, 133/1, 475, 84/4 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2020-09-07 16:59:49
Obwieszczenie SKO.Go/450-Sz.M./991/20 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na mocy której utrzymano w całości w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji Anna Przybylska 2020-09-07 14:50:26
Agata Lewandowska 2020-09-07 14:20:34
Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka Anna Przybylska 2020-09-07 12:26:40
Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka Anna Przybylska 2020-09-07 12:22:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 282/1 oraz 282/2 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2020-09-07 10:46:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 129 obręb ewid. nr 12-Deszczno oraz działce nr ewid. 109/2 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV. Artur Bobrowski 2020-09-07 10:01:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 307/10 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV Artur Bobrowski 2020-09-04 13:49:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 102/8 i 480 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. Artur Bobrowski 2020-09-04 13:47:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21.2020 z dnia 04.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-04 11:10:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2020 z dnia 04.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-04 10:06:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2020 z dnia 03.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-03 16:25:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2020 z dnia 03.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-03 16:24:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2020 z dnia 03.09.2020 r. - dokument usunięty Artur Bobrowski 2020-09-03 16:03:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2020 z dnia 03.09.2020 r. - dokument usunięty Artur Bobrowski 2020-09-03 15:59:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2020 z dnia 03.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-03 15:36:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2020 z dnia 01.09.2020 r. Artur Bobrowski 2020-09-01 11:07:56
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowcu nr 279/13 Monika Idziaszek 2020-08-31 15:22:16
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Dzierżów GW1G/00059080/6 Monika Idziaszek 2020-08-31 15:19:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85.2020 z dnia 27.08.2020 r. Artur Bobrowski 2020-08-27 12:55:45