Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
POSTANOWIENIE NR 170/2023 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Danuta Janikowska 2023-09-25 15:16:58
Uchwała Nr 13/2023 Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Danuta Janikowska 2023-09-25 13:07:42
POSTANOWIENIE NR 149/2023 Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Deszczno Danuta Janikowska 2023-09-25 10:40:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 296 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-22 11:49:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 188/10 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-22 11:03:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 199/19 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-22 10:40:01
Zarządzenie 57/2023 Wójt Gminy Deszczno z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Monika Idziaszek 2023-09-21 12:42:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.09.2023 decyzji nr 16.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 494, 497, 563, 564, 565, 576, 577, 578 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie i działki nr ewid. 199/17 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-21 10:21:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.09.2023 decyzji nr 15.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 25/2, 431 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-21 10:20:26
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Monika Idziaszek 2023-09-21 09:34:04
Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi 128F na terenie gminy Deszczno. Karolina Pieróg 2023-09-21 09:24:54
Komunikat Międzywojewodzkiego Cechu Kominarzy "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" wraz z informacją o uruchomieniu protokołu elektorniczego przeglądu przeowdów kominowych oraz informacji o inwentaryzacji źródeł ciepła. Monika Idziaszek 2023-09-20 09:34:32
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji w Gminie Deszczno- informacja o losowaniac Monika Idziaszek 2023-09-18 15:59:10
Klauzula informacyjna CRW Anna Przybylska 2023-09-18 08:37:35
wniosek o wydanie aktu pełnomocnictwa Monika Idziaszek 2023-09-14 12:31:16
Stypendia szkolne - rok 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 Anna Przybylska 2023-09-14 10:47:38
Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat (dz. 341/70 obręb Deszczno) Anna Przybylska 2023-09-13 11:51:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 30/37 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-12 15:27:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 12.09.2023 r. decyzji nr 14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 55, 453/5, 453/6, 453/10, 453/15, 453/16, 453/20, 453/24, 453/25, 454/7 obręb nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-12 13:11:41
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 12 września 2023 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Monika Idziaszek 2023-09-12 12:50:07
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 12 września 2023 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: Monika Idziaszek 2023-09-12 12:49:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.09.2023 r. decyzji nr 143.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 45/5, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-11 14:14:10
Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu Anna Przybylska 2023-09-07 07:45:42
Klauzula informacyjna CRW Anna Przybylska 2023-09-06 07:46:43
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec - publiczne. Karolina Pieróg 2023-09-05 09:29:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec - strony. Karolina Pieróg 2023-09-05 09:28:59
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno Karolina Pieróg 2023-09-05 09:27:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 494, 497, 563, 564, 565, 576, 577, 578 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie i działki nr ewid. 199/17 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-01 09:15:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 25/2, 431 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-09-01 09:04:20
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Monika Idziaszek 2023-09-01 07:59:49
Zarządzenie nr 53/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków w przypadku zapewnienia przeowzu i opieki przez rodziców Anna Przybylska 2023-08-29 14:12:02
Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka Anna Przybylska 2023-08-29 14:06:40
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Deszczno Mariusz Florczak 2023-08-29 11:26:33
Zarządzenie nr 52/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2023r. w sprawie przeprowadzenia zdawczo-odbiorczej inwentaryzacji składników majątku Szkoły Podstawowej w Ulimiu na dzień 23 sierpnia 2023 roku Anna Przybylska 2023-08-28 13:30:57
Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach w czasie jego nieobecności Anna Przybylska 2023-08-28 13:29:44
Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-08-28 13:27:02
Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew RG.OŚ.6220.2.2023 Anna Przybylska 2023-08-24 09:45:09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. Karolina Pieróg 2023-08-22 12:44:43
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. - publiczne Karolina Pieróg 2023-08-22 12:43:35
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. - strony Karolina Pieróg 2023-08-22 12:42:42