Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 16:41:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 16:41:24
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Paweł Szmajda 2023-03-20 12:09:30
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych Paweł Szmajda 2023-03-20 12:09:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-20 08:42:41
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego z materiałów pochodzących z recyklingu, frakcji 0/63 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-03-17 12:46:00
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące remontu szacunkowo 1 km dróg gminnych o średniej szerokości 3,5 m, polegającego na ułożeniu nawierzchni z kruszywa niezwiązanego CNR, frakcji 0/31,5 mm, o średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu Paweł Szmajda 2023-03-17 12:39:13
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-03-17 12:31:53
ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 PLN dotyczące profilowania i zagęszczania nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni z kruszywa niezwiązanego Paweł Szmajda 2023-03-17 12:31:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne Karolina Pieróg 2023-03-17 07:52:54
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony Karolina Pieróg 2023-03-17 07:51:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-17 07:48:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych i gospodarki komunalnej Anna Przybylska 2023-03-16 13:31:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji nr 54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-15 14:43:34
Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 1 maja 2023r. do 30 listopada 2023r. Anna Przybylska 2023-03-15 14:22:52
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku Danuta Janikowska 2023-03-14 14:46:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-10 10:36:36
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy od 01.03.2023 Anna Przybylska 2023-03-09 08:38:14
Tadeusz Koper- Sekretarz Gminy do 24.02.2023 Anna Przybylska 2023-03-09 08:37:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno Karolina Pieróg 2023-03-08 14:57:52
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-08 13:22:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-03-08 13:13:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowe Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-08 13:12:16
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - dokument usunięty Karolina Pieróg 2023-03-08 13:05:18
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - zmarły Karolina Pieróg 2023-03-08 13:04:30
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie Karolina Pieróg 2023-03-08 13:04:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 343/15 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV Paulina Mikoś-Kinowska 2023-03-06 14:45:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-28 14:56:43
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Karolina Pieróg 2023-02-28 13:43:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej Paulina Mikoś-Kinowska 2023-02-28 12:37:13
Zarządzenie 12/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu Anna Przybylska 2023-02-28 10:51:19
Zarządzenie 11/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 lutego 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-02-28 10:49:53
Zarządzenie 10/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) Anna Przybylska 2023-02-27 15:59:11
Zarządzenie 10/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2023r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacja na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) Anna Przybylska 2023-02-27 15:59:01
Zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2023r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2023-02-27 15:55:46
Zarządzenie 9/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2023r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert Anna Przybylska 2023-02-27 15:55:09
Zarządzenie 8/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2023r. w sprawie ustalania szczegółowych warunków, cen i opłat wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno Anna Przybylska 2023-02-27 15:53:54
Zarządzenie 7/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2023 rok Anna Przybylska 2023-02-27 15:52:23
Zarządzenie 6/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie odwołania i powolania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anna Przybylska 2023-02-27 15:51:26
Zarządzenie 5/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 stycznia 2023r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno Anna Przybylska 2023-02-27 15:49:54