Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonywania nadzoru inwestorskiego

Deszczno, 23 maja  2016 r.                    

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące wykonywania nadzoru inwestorskiego nad nw. zadaniami   

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

            ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: zbigniew.tupaj@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nadzór inwestorski:

  • przebudowy 1896,20m ulicy Topolowej w m. Osiedle Poznańskie i Deszczno (profilowanie istniejącej nawierzchniwraz z uzupełnieniem kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. do 10 cm, położenie warstwy wiążącej AC 16W 50/70, gr. 5 cm, położenie warstwy ścieralnej AC 8 S 50/70, gr. 3 cm),
  • przebudowa 808,38m ulicy Olchowej w m. Osiedle Poznańskie (profilowanie istniejącej nawierzchniwraz z uzupełnieniem kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 5-10 cm, położenie warstwy ścieralnej AC 16 S 50/70, gr. 5 cm),
  • przebudowy infrastruktury drogowej na terenie Zespołu Szkół w Deszcznie wraz z budową i przebudową zjazdów z drogi gminnej 001809F (dz. nr 265/5) na działki nr 325/1 i 326/11.

 

Dokumentacja projektowa ww. zadań jest zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego www.deszczno.pl w zakładce zamówienia publiczne lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 8).

 

Złożona oferta w wersji elektronicznej lub papierowej  winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • cenę ryczałtową oferty zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zawarta w ofercie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robot budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. 

 

IV        INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza pisemny, faksem lub drogą elektroniczną sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57 

 

V         MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

 

  • w formie pisemnej:

Urząd Gminy Deszczno,  66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta

 

  • w formie elektronicznej

             zbigniew.tupaj@deszczno.pl

 

Termin składania ofert w formie pisemnej lub elektronicznej - do 30.05.2016 r. do godz. 8.00

 

VI        OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

            Cena oferty  - 100 %

 

VII       OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Deszczno 23.05.2016 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 23.05.2016.14.26.18_nadzA_r_inwestorski_Topolowa,_Olchowa,_ZS_Deszczno.pdf 2016-05-23 14:26:18 550,0KB
Wynik postępowania
1 30.05.2016.10.37.28_informacja.pdf 2016-05-30 10:37:28 612,4KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 23-05-2016 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 30-05-2016 10:37