Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!(28.01.2015R.)

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dotyczący zakupu kserokopiarki dla SP Ulim:

jest Ricoh MP2001,

winno być Ricoh MP2001L.

 

 

UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!!(23.01.2015R.)

 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oerty na sprzęt i urządzenia inne (równoważne) niż określone w zapytaniu ofertowym.

Cena oferty winna nie uwzględniać kosztów montażu nw. sprzętu i urządzeń.

 

 

Znak: INW.271.1.4.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno.

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50                                                                                                     fax.      +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl                                                                         www.deszczno.pl

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                Przedmiotem zamówienia jest zakup nw. sprzętu:

SP Ciecierzyce

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

1

   

 

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

1

    

       

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Telewizor LG 50LB650V

1

 

    

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

1

 

    

Wizualizer SMART SDC-450

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

ksero Ricoh MP 2001L

1

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

1

 

    

 

ZS Deszczno

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Notebook E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

1

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

2

  

      

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

3

   

   

Dysk WD My Passport Ultra 2 TB

1

   

        

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Telewizor LG 50LB650V

2

 

    

LG DP-932H. Odtwarzacz DVD

2

   

       

Wieża SONY MHC-EC619iP

2

  

    

Nikon Coolpix P600

1

 

    

Akumulator Nikon EN-EL23

1

   

       

Antena DPM AV232

2

   

       

Karta pamięci Sandisk SDHC 32 GB Ultra 30MB/s

1

     

         

torbaArkas CB 40840

1

     

         

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

2

 

 

Wizualizer SMART SDC-450

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

ksero Ricoh MP 2001L

2

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

2

 

    

 

SP Ulim

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

1

   

       

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

1

   

       

 

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

 Telewizor LG 50LB650V

1

 

    

Wieża SONY MHC-EC619iP

1

   

        

Panasonic Lumix DMC-LX7 - aparat fotograficzny

1

 

    

Antena DPM AV232

1

   

       

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Ricoh MP2001

1

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

1

 

    

 

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • termin realizacji zamówienia
  • cenę oferty (cena brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
  • załączoną i wypełnioną ww. tabelę sprzętu

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 marca 2015 r.

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno                                                                                                      66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat                                                        Termin składania ofert                       - do 30.01.2015 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno                                                                                                      66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna                                           Termin otwarcia ofert            -      30.01.2015 r.   o godz. 8.05

Oferty należy złożyć w formie pisemnej.

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Gorzów Wlkp. 21.01.2015 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                     ZATWIERDZAM:

 

 

 Znak: INW.271.1.4.2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące zakupu sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek dla Szkół Podstawowych w m. Ulim, Ciecierzyce, Deszczno, gmina Deszczno.

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50                                                                                                     fax.      +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl                                                                         www.deszczno.pl

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                                Przedmiotem zamówienia jest zakup nw. sprzętu:

SP Ciecierzyce

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

1

   

 

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

1

    

       

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Telewizor LG 50LB650V

1

 

    

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

1

 

    

Wizualizer SMART SDC-450

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

ksero Ricoh MP 2001L

1

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

1

 

    

 

ZS Deszczno

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Notebook E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

1

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

2

  

      

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

3

   

   

Dysk WD My Passport Ultra 2 TB

1

   

        

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Telewizor LG 50LB650V

2

 

    

LG DP-932H. Odtwarzacz DVD

2

   

       

Wieża SONY MHC-EC619iP

2

  

    

Nikon Coolpix P600

1

 

    

Akumulator Nikon EN-EL23

1

   

       

Antena DPM AV232

2

   

       

Karta pamięci Sandisk SDHC 32 GB Ultra 30MB/s

1

     

         

torbaArkas CB 40840

1

     

         

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

2

 

 

Wizualizer SMART SDC-450

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

ksero Ricoh MP 2001L

2

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

2

 

    

 

SP Ulim

Zakup sprzętu ICT

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

LAPTOP Lenovo E540 Black 20C600JHPB i5-4210M 15.6 FHD AG 4GB/500GB DVDRW GT740M 2G Win 7 Pro&Win 8.1 Pro

2

 

    

dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra 1 TB

1

   

       

Program Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Uczniów 32/64 Bit PL

1

   

       

 

Zakup sprzętu audiowizualnego

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

 Telewizor LG 50LB650V

1

 

    

Wieża SONY MHC-EC619iP

1

   

        

Panasonic Lumix DMC-LX7 - aparat fotograficzny

1

 

    

Antena DPM AV232

1

   

       

Zakup tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Tablica multimedialna SMART SB 480+Projektor Hitachi Cp-Cx250+uchwyt do projektora+ okablowanie (zestaw)

1

 

    

Zakup kserokopiarki

Nazwa

Ilość

Cena

Wartość

Ricoh MP2001

1

 

    

Automatyczny podajnik papieru ARDF

1

 

    

 

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • termin realizacji zamówienia
  • cenę oferty (cena brutto) zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
  • załączoną i wypełnioną ww. tabelę sprzętu

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 marca 2015 r.

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno                                                                                                      66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat                                                        Termin składania ofert                       - do 30.01.2015 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno                                                                                                      66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna                                           Termin otwarcia ofert            -      30.01.2015 r.   o godz. 8.05

Oferty należy złożyć w formie pisemnej.

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Gorzów Wlkp. 21.01.2015 r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                     ZATWIERDZAM:

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2015.13.31.49_ZAPYTANIE_OFERTOWE_-_SPRZET_ICT.pdf 2015-01-22 13:31:49 1,9MB
Wynik postępowania
1 30.01.2015.13.47.24_Informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_sprzA_t_ICT....pdf 2015-01-30 13:47:24 674,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Polańska 22-01-2015 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Tupaj 22-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Polańska 30-01-2015 13:47