Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO: Dostawa wyposażenia do środowiskowego domu samopomocy w m. Brzozowiec. .

                                               Deszczno, 11.10.2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO

 

Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

 

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyposażenia do środowiskowego domu samopomocy w m. Brzozowiec.     .

Zakres dostawy i montaż sprzętu, urządzeń, oprogramowania  o  parametrach i wymiarach min. w oparciu o załączony przedmiar:

  1. elementy wyposażenia meblowego,
  2. sprzęt RTV, komputerowy z systemem operacyjnym Windows 10 (2szt.) oraz oprogramowaniem biurowym Office (2szt.) i do prowadzenia księgowości (1szt.).
  3. sprzęt AGD,

Warunki udziału
1. Dostawy i montaż fabrycznie nowych mebli będą przeprowadzane wyłącznie od 5.12.2016 r. do 23.12.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminów dostaw i montażu.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa wraz z montażem mebli zgodnie z przedmiotem zamówienia, a w szczególności:
-rozładunek;
-rozpakowanie;
-ustawienie i montaż wg informacji i wskazówek udzielonych na miejscu przez -uprawnionego pracownika Zamawiającego lub użytkownika mebli.
-wypoziomowanie;
-usunięcie z mebli widocznych zabrudzeń;
-uprzątnięcie opakowań, tzn. zabranie zwrotne;
Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca każdorazowo załączy dokumentację potwierdzającą wykonanie mebli zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami (certyfikaty jakości i higieny).

2. Dostawy i montaż fabrycznie nowego sprzętu będą przeprowadzane wyłącznie od 5.12.2016 r. do 23.12.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminów dostaw i montażu. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany w 2016 r. Zamówienie obejmuje  dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania.

3. Dostawy fabrycznie nowego sprzętu agd będą przeprowadzane wyłącznie od 5.12.2016 r. do 23.12.2016 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym terminów dostaw i montażu. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany w 2016 r.

Miejsce i termin składania ofert  

Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 17.10.2016 r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2016 r. o godz. 9.15 w sali konferencyjnej w budynku UG Deszczno, ul. Lubuska 90.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu będą oceniane według jednego kryterium  Cena oferty – 100%

Oferta

Oferta powinna zostać złożona w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Deszczno, 66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, Biuro Obsługi Klienta  w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

"Oferta na dostawę i montaż sprzętu, urządzeń, oprogramowania do środowiskowego domu samopomocy w m. Brzozowiec  - nie otwierać do dnia 17.10.2016 r., do godz. 9.15".

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.10.2016.09.14.39_zapytanie_ofertowe_-_A_DA_.pdf 2016-10-11 09:14:39 670,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.10.2016.09.15.13_Przedmiar_robA_t_A_DS_Brzozowiec_wyposaA_enie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-10-11 09:15:13 50,3KB 185 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 18.10.2016.08.28.57_informacja_-_meble_SDS.pdf 2016-10-18 08:28:57 570,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 11-10-2016 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 18-10-2016 08:28