Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Deszczno

Deszczno, dn.22.01.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Deszczno

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90                                                                                                                       

66-446 Deszczno

2. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Deszczno od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r., zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji oraz przepisami Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych dźwigów pionowych.

Zakres robót przyjęty do wykonania przez wykonawcę obejmuje:

 1. usuwanie na bieżąco usterek i inne nieprawidłowości w działaniu urządzeń,
 2. przegląd urządzenia raz w miesiącu,
 3. niezwłoczne powiadamianie nadzoru użytkownika dźwigu o zauważonych usterkach, wymagających zatrzymania urządzenia w celu wykonania naprawy,
 4. odnotowanie w dzienniku konserwacji przeprowadzone przeglądy i naprawy,
 5. przeprowadzenie badań i pomiarów okresowych.  
 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który w ofercie przedstawi najniższą cenę brutto/miesiąc  za realizację zamówienia.  

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia miesięcznego ryczałtowego), która musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć aktualną stawkę podatku od towarów i usług.

Podana w ofercie umowna cena za wykonie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia, co oznacza, że nie podlega rewaloryzacji. 

 1. Miejsce, termin  i sposób złożenia ofert       

Ofertę można złożyć na piśmie w  siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno lub przesłać drogą elektroniczną na adres: zbigniew.tupaj@deszczno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2018 r. , do godz. 10.00.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu
  1. Wykonawcy  ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
 1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zmówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
 3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację usługi.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.01.2018.16.18.03_zapytanie_ofertowe.pdf 2018-01-22 16:18:03 567,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 22-01-2018 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 22-01-2018 16:22