Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Deszczno - Łagodzin 2" na dz. nr ewid. 372, 373, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/8 obręb Deszczno. 2023-12-18 11:43
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpeiczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz.ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-11-22 11:42
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa w miejscowości Brzozowiec i Borek. 2023-11-21 08:12
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowie drogi nr 1282F na terenie gminy Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-10-20 10:24
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno 2023-09-05 09:27
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. 2023-08-22 12:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Bolemin o łącznej mocy do 4MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 97 i 98/5 obręb Bolemin gmina Deszczno 2023-08-10 10:06
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91 (część działki), 25/92 w obrębie Kiełpin 2023-07-31 15:34
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/4 obręb Ciecierzyce. 2023-07-20 09:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno 2023-07-12 09:35
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 326/10 obręb Deszczno. 2023-07-10 09:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno. 2023-06-27 09:57
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2023-05-29 11:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno. 2023-04-25 09:35
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno 2023-03-30 15:31
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-17 07:48
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-08 13:22
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 112 obręb Białobłocie , gmina Deszczno 2023-02-08 14:47
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. 2023-01-04 13:35
dokument Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie Gminy Deszczno w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. 2022-12-20 12:47
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Deszczno na terenie działki o nr ewid. 403/1 i 415 obręb Deszczno, gmina Deszczno. 2022-11-17 15:00
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu przemysłowo ? magazynowo ? usługowego na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/87 (część działki), 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2022-09-14 13:00
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 185 w o0brębie Borek, gmina Deszczno. 2022-09-05 12:40
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 213, 214, 215, 216, 217 w obrębie Białobłocie. 2022-08-18 10:32
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce o nr ewid. 171/1 w gminie Deszczno, obręb Brzozowiec. 2022-06-22 08:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek - Brzozowiec, gmina Deszczno. 2022-06-15 08:19
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 20MW, na działkach nr 248, 249, 250/1, 252 obręb Ciecierzyce 2022-05-26 13:48
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie budynku hali - malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 190/12 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie 2022-04-20 11:32
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : przebudowie drogi 1282F na terenie Gminy Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2022-02-04 09:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 31/8 w obrębie Deszczno. 2022-01-27 11:01
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych, obiekt Instalacja Fotowoltaiczna Bolemin Etap I o mocy przyłączeniowej do 1MW, Instalacja Fotowoltaiczna Bolemin Etap II o mocy przyłączeniowej do 1MW, Instalacja Fotowoltaiczna Bolemin Etap III o mocy przyłączeniowej do 1 MW obręb Bolemin, gmina Deszczno. 2022-01-14 08:15
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 055) w obrębie 007 Borek, gmina Deszczno. 2022-01-04 14:44
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 4MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 457/1 obręb Deszczno, gmina Deszczno. 2021-12-22 11:27
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 220, 108/11, 219, 39/4 w miejscowości Ulim, gm. Deszczno oraz w obrębie działek nr 292/4, 363 obręb Zieleniec w Gorzowie Wlkp. 2021-12-03 12:19
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 1,3 MW zlokalizowanej w gminie Deszczno, powiat gorzowski, działka nr 80 (Glinik). - dokument stracił ważność 2021-11-18 11:08
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 175 w obrębie Dzierżów. 2021-11-17 12:20
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : instalacji kabiny lakierniczej w warsztacie samochodowym na działce nr 77/5 w obrębie 12 Deszczno przy ul. Krupczyńskiej 30 2021-10-20 09:48
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działek nr 220, 108/11, 219, 39/4 w miejscowości Ulim, gmina Deszczno oraz w obrębie działek nr 292/4, 363 obręb Zieleniec w Gorzowie Wlkp., powiat gorzowski województwo lubuskie 2021-10-18 08:51
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego ?Deszczno Kolonia I? realizowanego na działce nr ew. 105/4 obręb Deszczno. 2021-07-19 16:18
dokument 2016-09-19 13:56