Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2017 roku

Deszczno 20.12.2016

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

OŚ. 272.2.3.2016

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

(Wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro)

 

Wójt Gminy Deszczno zwraca się z zapytaniem i zaprasza do złożenia oferty cenowej w formie ryczałtu miesięcznego na usługę:

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Deszczno w 2017 roku

                                              

 

1. Zamawiający

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. 095 7287661

fax. 095 7287651

NIP 5992774930

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

            Zapytanie ofertowe obejmuje swym zakresem:

 1. wyłapywanie i odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Deszczno
 2. przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku  lub przetrzymywanie w tymczasowym punkcie pobytu do czasu adopcji,
 3. zapewnienie  właściwych warunków bytowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa,
 4. udostępnienie dokumentacji zwierząt na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,
 5. każdorazowo  przekazanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej,
 6. podjęcie interwencji niezwłocznie jednak w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

 

Usługa będzie realizowana wyłącznie na podstawie telefonicznego zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego, Sołtysów, Straży Gminnej w Deszcznie, Policji bądź Straży Pożarnej. 

 

3. Termin  realizacji  przedmiotu  zamówienia

    Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 

4. Warunki, które powinien spełniać zgłaszający oferty na zadanie jak wyżej:

 1. prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym zapytaniem
 2. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 3. posiadać niezbędny sprzęt wyprodukowany w celu wyłapywania zwierząt,  a w szczególności: chwytaki, kagańce, obroże, klatki pułapki, smycze, siatki,
 4. posiadać oznakowany samochód, przystosowany do przewozu odłowionych zwierząt
 5. posiadać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt,
 6. posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Deszczno,
 7. dysponować obiektem do czasowego przetrzymywania zwierząt.

 

5. Kryteria ocena oferty:

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najniższą miesięczną cenę na świadczenie usług jak wyżej.

Cena usługi nie może ulec zmianie podczas trwania umowy.

 

6. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno – Biuro Obsługi Klienta

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

 

Termin składania ofert: do dnia 29.12.2017 r. do godz. 15.00

 

7.Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału  w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy (załącznik nr 3)
 4. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzającą spełnienie wymagań weterynaryjnych do prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt

 

8. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy (załącznik nr 3)
 4. Wzór umowy (załącznik nr 4)

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.12.2016.11.52.53_zapytanie_ofertowe.doc 2016-12-21 11:52:53 58KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.12.2016.11.52.53_oA_wiadczenie_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:52:53 24KB 72 razy
2 21.12.2016.11.53.11_OA_wiadczenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:53:11 17,2KB 69 razy
3 21.12.2016.11.53.24_umowa-_wyA_apywanie_zwierzA_t,_Deszczno_(2).doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:53:24 58KB 114 razy
4 21.12.2016.11.54.05_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:54:05 25,5KB 69 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 21-12-2016 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Kosim 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Julita Ziomek 21-12-2016 11:54