Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczy zapewnienia bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy Deszczno, miejsca w schronisku dla zwierząt w 2017 r.

                                                                                                          Deszczno 20.12.2016

 

                                                                                                                                                                                       

 

OŚ. 272.2.1.2016

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

(Wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro)

 

Wójt Gminy Deszczno zwraca się z zapytaniem i zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę:

 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy Deszczno, miejsca
w schronisku dla zwierząt w 2017 r.

 

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

NIP 5992774930

www.deszczno.pl

e-mail: gmina@deszczno.pl

tel. 095 7287661

fax. 095 7287651

 

II. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest zapewnienie bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy Deszczno, miejsca w schronisku dla zwierząt w 2017 r.

Usługa obejmuje swym zakresem:

 • Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Deszczno, miejsca
  w schronisku dla zwierząt (szacowana ilość zwierząt- 10 sztuk).
 • Zapewnienie właściwych warunków bytowania zwierząt zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
 • Zapewnienie dozoru weterynaryjnego.
 • Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt.
 • Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku – adopcje.
 • Prowadzenie ewidencji zwierząt, w tym informowanie Wójta Gminy Deszczno
  o zaprzestaniu opieki nad powierzonymi zwierzętami z podaniem przyczyny takiej jak: śmierć zwierzęcia, zaginięcie, ucieczka, adopcja.
 • Udostępnienie dokumentacji zwierząt na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w tym przekazanie dokumentacji fotograficznej w wersji elektronicznej.

Przyjmowanie zwierząt do schroniska będzie następowało każdorazowo na pisemne zlecenie Wójta Gminy Deszczno.

 

 

III. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB  DOKONYWANIA  OCENY ICH SPEŁNIENIA

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy oferty na zadanie jak wyżej:

 • Prowadzić schronisko dla zwierząt spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1539, ze zm.).
 • Posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny dotyczący prowadzenia przez podmiot działalności nadzorowanej - schroniska dla zwierząt.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno – Biuro Obsługi Klienta

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

 

Termin składania ofert: do dnia  29.12.2016 r. do godz. 15.00

 

VI. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty: -100%

 

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                              W POSTĘPOWANIU

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy (załącznik nr 3)
 4. Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego na prowadzenie działalności nadzorowanej- schronisko dla zwierząt.

 

VIII.ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy- załącznik nr 3
 4. Wzór umowy- załącznik nr 4

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.12.2016.11.34.31_formularz_ofertowy.doc 2016-12-21 11:34:31 27KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.12.2016.11.34.31_oA_wiadczenie_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:34:31 24KB 21 razy
2 21.12.2016.11.34.47_OA_wiadczenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:34:47 17,1KB 17 razy
3 21.12.2016.11.35.14_projekt_umowy-_schronisko.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:35:14 61KB 16 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 21-12-2016 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Kosim 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Julita Ziomek 21-12-2016 11:36