Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica

                      

Deszczno. dnia 16 lipca 2019 r.

 

RGiR.042.6.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. 95 72 87 650

fax. 95 72 87 651

www.deszczno.pl

gmina@deszczno.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

           

 1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych

Lp.

Rodzaj pomocy dydaktycznej

Ilość

1

Tablica interaktywna bez projektora ultra krótkogniskowego

3

2

Projektor standardowy

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:

Tablica interaktywna bez projektora ultra krótkoogniskowego – wymagania minimalne określono w załączniku nr 2

Projektor standardowy – wymagania minimalne określono w załączniku nr 3

 

 1. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie pracowników – wymagania minimalne określono w załączniku nr 4

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno - do dnia 31 lipca 2019 do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.

 

Oferta winna być opisana wg wzoru:

 

Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno

Oferta na realizację zakupu sprzętu ICT współfinansowanego
w ramach programu „Aktywna Tablica”.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 31.07.2019 godz. 10.00

 

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

 

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty (kryterium 1) - 100 %

 

 1. OCENA OFERTY

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem technicznym, funkcjonalnym i użytkowym mieszczącej się w budżecie zadania.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Zbigniew Tupaj adres e-mail zbigniew.tupaj@deszczno.pl, telefon 95 72 87 657

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2: Tablica interaktywna – wymagania minimalne

3. Załącznik nr 3: Projektor standardowy – wymagania minimalne

4. Załącznik nr 4: Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników

5. Załącznik nr 5: Wzór umowy z Wykonawcą

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

                       

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.07.2019.15.05.07_zapytanie_ofertowe_Aktywna_Tablica_2019.docx 2019-07-16 15:05:07 29,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.07.2019.15.05.22_Za_O__cznik_nr_1_formularz_ofertowy-1.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-16 15:05:22 27,1KB 37 razy
2 16.07.2019.15.05.34_Za_O__cznik_nr_2_tablica_interaktywna_Aktywna_Tablica_2019-1.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-16 15:05:34 28,4KB 34 razy
3 16.07.2019.15.05.52_Za_O__cznik_nr_3_projektor_standardowy_Aktywna_Tablica_2019.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-16 15:05:52 18,7KB 24 razy
4 16.07.2019.15.06.13_Za_O__cznik_nr_4_montaz_tablic_i_projektora_Aktywna_Tablica_2019.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-16 15:06:13 33,7KB 36 razy
5 16.07.2019.15.06.33_Za_O__cznik_nr_5_-_wzair_umowy-1.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-16 15:06:33 35,6KB 22 razy
Udzielenie zamówienia
1 05.08.2019.09.31.07_wybair_wykonawcy_-_Aktywna_Tablica.pdf 2019-08-05 09:31:07 421,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 16-07-2019 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 05-08-2019 09:31