Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Petycja w sprawie zapoznania się decydentów z protokołem NIK o sygnaturze: LOL.411.004.01.2022 2024-07-11 11:29
dokument Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 roku 2024-06-13 11:11
dokument Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego wsparcia gospodarstwom domowym na terenie miejscowo właściwym dla gminy w zakresie stopniowej instalacji ekologicznych, nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków. 2024-06-07 08:13
dokument Petycja w sprawie zapoznania się decydentów z protokołem NIK o sygnaturze: LBY-4101-017-00/2014 Nr ewid. 23/2015/P/14/037/LBY oraz LOL.411.004.01.2022 (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl) oraz m.in. o przeprowadzenie analizy tego obszaru pod kątem tez stawianych w cytowanych protokołach NIK. 2024-05-28 10:44
dokument Petycja o podjęcie działań w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji od Polskiego Funduszu Rozwoju na automatyzację procesów administracyjnych 2024-05-15 15:04
dokument Petycja dotycząca przekazania informacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych o możliwości wsparcia finansowego 2024-05-09 12:38
dokument Petycja o nie wydawanie pozwoleń do budowy kolejnych nadajników telefonii komórowej w m. Osiedle Poznańskie 2024-04-24 13:50
dokument Petycja o zmianę określenia granic obwodu szkoły 2024-03-20 12:40
dokument Petycja o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową drogi na ul. Sielskiej w m. Ulim 2024-04-10 11:57
dokument petycja w sprawie pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących 2024-03-04 14:36
dokument Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania młodych wyborców w proeces zbliżających się wyborów samorządowych. 2024-01-30 13:15
dokument Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach SZBI 2023-12-14 08:34
dokument Petycja o podjęcie działań zmierzających do stopniowego wzdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez interesantów poprzez udostępnienie takiej mozliwości na stronie internetowej samorządu 2024-05-14 12:03
dokument Petycja o dokonanie analizy rynku usług związanych z automatyzacją i robotyzacją w kontekście ewentualnego bezpłatnego przeprowadzenia audytu technologicznego mającego na celu zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia automatyzacji w różnych obszarach powierzonych gminie zadań publicznych 2023-10-31 12:12
dokument Petycja o wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z przygotowaniem się do wdrożenia w JST przepisów dyrektywy 2022/2555 2023-12-07 09:00
dokument Petycja o zabezpieczenie środków na "Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i wspierania lokalnych organizacji pozarządowych działającyhc na rzecz seniorów" 2023-11-06 11:10
dokument Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 roku 2023-06-05 11:34
dokument Petycja o utwardzenie, wyrównanie i udrożnienie drogi ziemnej w m. Borek 2023-05-11 14:43
dokument Petycja o upamiętnienie szóstej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski w Krakowie-Łagiewnikach i potwierdzenie statusu cywilizacyjnego tutejszej gminy. 2023-01-10 10:53
dokument Petycja w sprawie podjęcia prac polegających na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w otoczeniu ulic Karnińskiej i Kolonijnej w m. Glinik i Białobłocie 2022-12-06 15:05
dokument Petycja w sprawie budowy drogi z nawierzchnią asfaltową na ulicy Tęczowej w Karninie. 2023-01-25 10:11
dokument Petycja w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą udostępniania przez Urząd urządzeń służących do dezynfekcji powietrza w miejscach użyteczności publicznej i ewentualnego zaplanowania postępowania na zamówienie tego typu urządzeń 2022-10-18 09:09
dokument Petycja w sprawie utworzenia zmilitaryzowanej samoobrony gminnej 2022-10-19 10:49
dokument Petycja dotycząca poinformowania podległych jednostek edukacyjnych o możliwości dołączenia do programu eduakcyjnego "Gotuj się na zmiany" 2022-08-19 09:27
dokument Petycja o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy. 2022-09-27 14:15
dokument Petycja o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu) 2022-07-05 12:34
dokument Petycja dotycząca uzyskania listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy- osób fizycznych- zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych 2022-07-04 12:13
dokument Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku 2022-06-03 12:58
dokument Petycja dotycząca zmian programu ochrony środowiska 2022-05-10 09:59
dokument Petycja dotycząca zmian programu ochrony środowiska 2022-05-10 09:42
dokument Petycja dotycząca poprawy efektywności energetycznej 2022-05-16 11:55
dokument Petycja o zagwarantowanie w budżecie gminy na 2022 rok środków na promowanie wiedzy o konieczności dbania o zasoby wody oraz o wpisanie do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwestii ochrony środowiska z ukierunkowaniem na ochronę zasobów wody. 2021-12-15 10:30
dokument Petycja o dokonanie zmiany organizacji ruchu na drodze przy posesjach w m. Kiełpin i ustawienie znaku "zakaz wjazdu maszyn i pojazdów rolniczych" oraz "ograniczenie prędkości do 20 km/h" 2021-12-20 11:46
dokument Petycja dotycząca uwzględnienia w budżecie gminy organizacji na terenie powiatu wydarzeń mających na celu edukację oraz promowanie aktywności obywatelskiej i postaw proekologicznych wśród młodzieży 2021-12-15 15:17
dokument Petycja dotycząca zmiany godziny przewozu dzieci spoza obwodu szkoły 2021-12-08 12:06
dokument Petycja dotycząca poinformowania podległych jednostek oświatowych o mozliwości dołączenia do programu edukacyjnego "Gotuj się na zmiany" 2021-09-16 11:44
dokument Petycja w sprawie odmowy wyróżnienia finansowego dla Gmin które osiągną wysokie wskaźniki wyszczepialności 2021-07-22 10:03
dokument Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku 2021-06-10 12:58
dokument Petycja w sprawie rozpoczęcia aktywnych działań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości żywności 2021-05-12 12:21
dokument Odpowiedź na petycję w sprawie budowy drogi z nawierzchnią asfaltową na ulicy Akacjowej w Gliniku 2021-04-19 16:35
dokument Petycja w sprawie budowy drogi z nawierzchnią asfaltową na ulicy Akacjowej w Gliniku 2021-03-26 13:26
dokument Petycja w sprawie budowy twardej drogi gminnej oznaczonej nazwą "Zacisze" w Gliniku oraz wyjaśnienia wątpliwości co do równego traktowania mieszkańców Gminy w zakresie poprawy warunków życia 2021-05-12 13:07
dokument Petycja do Rady Gminy o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 2021-03-22 13:04
dokument Petycja do Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego 2021-05-12 12:12
dokument Petycja skierowana do Rady Gminy w sprawie uchwały dotyczącej sumplementacji witaminy D3 oraz pakietu profilaktycznego dla osób starszych 2021-02-17 15:13
dokument Odpowiedź na petycję dotyczącą uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 2021-01-27 12:06
dokument Uzupełnienie do petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! 2021-01-19 14:35
dokument Petycja mieszkańców ul. Leśnej w Prądocinie w sprawie działań związanych z naprawą ulicy Leśnej 2021-02-09 11:54
dokument Petycja Alarm! Stop zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej szczepionce! 2021-02-03 12:31
dokument Odpowiedź na petycję w sprawie budowy ulicy Gajowej w Brzozowcu 2020-12-29 14:10
dokument Petycja o uchwalenie w trybie pilnym uchwały dotyczącej ochrony i obrony prawdy, godności i wolności człowieka na terytorium gminy 2021-02-03 12:30
dokument Petycja dotycząca uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 2021-02-03 12:29
dokument Petycja dotycząca uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 2021-02-03 12:29
dokument Odpowiedź na petycję dotyczącą III edycji akcji "Się gra się ma" 2020-10-29 12:03
dokument Petycja dotycząca III edycji akcji "Się gra się ma" 2020-10-30 09:07
dokument Odpowiedź na petycję dotyczącą budowy twardej drogi gminnej oznaczonej nazwą "Zacisze" w Gliniku 2020-10-19 14:05
dokument Petycja w sprawie budowy ulicy Gajowej w Brzozowcu 2020-10-02 09:24
dokument Petycja w sprawie budowy drogi - Glinik ul. Zacisze 2020-08-13 10:24
dokument Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2019 r. 2020-06-18 09:19
dokument Petycja Elektornizacja wszelkich sfer związanych z działalnościa Urzędów 2020-05-25 10:06
dokument Petycja ws. ochrony zdrowia przed elektroskażeniami 2020-03-24 10:18
dokument Petycja w sprawie remontu drogi ul. Wędkarskiej w miejscowości Karnin 2020-05-15 12:31
dokument Petycja w sprawie budowy drogi 2020-03-30 12:56
dokument Petycja w sprawie reformy Wymiaru Sprawiedliwości 2020-01-24 12:53
dokument Petycja w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicy Brzozowej 2020-01-21 11:56
dokument Petycja dotycząca II edycji akcji "Się gra sie ma" 2019-12-11 12:55
dokument Petcyja dotycząca płatności bezgotówkowych 2020-01-22 13:36
dokument Petycja doycząca poprawy jakości powietrza w Gminie Deszczno 2019-10-11 09:17
dokument Petycja dotycząca walki z patologiami przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2019-10-17 10:22
dokument Petycja dotycząca demontażu progu zwalniającego ruch drogowy w Łagodzinie przy ulicy Łagodnej między numerami 17-18 2019-11-25 13:27
dokument Petycja dotycząca opublikowania w BIP użytkowanych numerów telefonów służbowych w celu usprawnienia komunikacji z urzędem 2019-07-23 13:45
dokument Informacja zbiorcza o rozpatrzonych petycjach w 2018r. 2019-06-27 16:54
dokument Petycja dotycząca zaplanowania postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa 2019-06-10 15:56
dokument Petycja dotycząca wspierania Lokalnych Mikroprzedsiębiorców 2019-06-13 12:41
dokument Petycja o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych - Podwórko Talentów NIVEA edycja 2019 2019-03-12 14:18
dokument Petycja dotycząca elektronizacji zamówień publicznych 2019-05-24 09:05
dokument Petycja dotycząca planowanej wycinki drzew przy ul. Kąpieliskowej w Karninie 2018-12-04 10:26
dokument Petycja o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych 2018-09-24 14:06
dokument Petycja o próbę wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitoriwania Energii 2018-09-13 13:43
dokument Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach uzytkowanych przez urząd systemów fotowoltaicznych 2018-08-23 15:05
dokument INFORMACJA ZBIORCZA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W 2017 r. 2018-06-12 11:46
dokument Petycja mieszkańców wsi Brzozowiec dotycząca budowy budynków inwentarskich do tuczu brojlerów wraz z infrastrukurą 2018-08-09 15:14
dokument Petycja dotycząca oszacowania podmiotów gospodarczych właściwych miejscowo dla terenu gminy, które nie korzystają z przyłączy gazowych 2019-05-21 13:47
dokument Petycja dotycząca wprowadzenia określonych zmian na mapach 2018-01-22 13:27
dokument Petycja dotyczcą umieszczenia na stronie Gminy informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki 2017-09-20 14:16
dokument Petycja o przekazanie petycji do podległych szkół 2017-09-08 09:27
dokument Petycja o realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uciążliwości zapachowej. 2017-06-29 14:31
dokument INFORMACJA ZBIORCZA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W 2016 ROKU 2017-06-27 08:27
dokument Petycja dotycząca przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły- do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów Nivea"-edycja 2017 2017-05-16 09:34
dokument Petycja dotycząca umieszczenia wniosku o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie czy Urząd (Gmina) ustanowiła i eksploatuje - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - scilicet- w rozumieniu dyspozycji §20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012.526) 2017-05-11 12:05
dokument Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalani.e śmieci) 2016-11-18 11:50
dokument Petycja w sprawie budowy chodnika oraz spowolnienia ruchu na odcinku drogi powiatowej w miejscowości Maszewo. 2017-01-25 09:30
dokument Petycja o przekazanie petycji do podległych szkół 2016-10-14 13:58
dokument Petycja o dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - silicet - "danych otwartych" 2016-10-14 13:57
dokument Petycja w sprawie archiwizacji wniosku wraz załącznikami jako wkład do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia efektywności energetycznej 2016-07-12 08:59
dokument Petycja w sprawie przebudowy zbiorników wodnych do roli wakeparku 2016-08-31 10:25
dokument INFORMACJA ZBIORCZA O ROZPATRZONYCH PETYCJACH W 2015R. 2016-05-30 16:22
dokument Petycja w sprawie efektywności energetycznej 2016-05-02 10:18
dokument Petycja w sprawie utworzenia "biblioteczki samorządowca" 2016-05-02 10:16
dokument Petycja w sprawie programu "Podwórko Nivea" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016 2016-03-30 12:44
dokument Petycja w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności 2016-03-25 11:24
dokument Petycja ws. podnoszenia kwalifikacji Urzędniów 2016-03-15 07:59
dokument Petycja w sprawie oświetlenia ul. Krupczyńskiej w Deszcznie 2016-03-16 15:01
dokument Petycja w sprawie budowy boiska na terenie Szkoły Podstawowej w Boleminie 2016-03-16 15:01