Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OŚ.6220.9.2020 Obwiesczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na funkcję produkcyjną i zlokalizowania w niej lakierni proszkowej, działka nr 403/1 obręb Deszczno gmina Deszczno.
2 OŚ.6220.4.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/1, 459/5 obręb Glinik gmina Deszczno.
3 OŚ.6220.3.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/6 obręb Glinik gmina Deszczno.
4 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej
5 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 478 i 49/20 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej
6 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DESZCZNO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI NR. EWID. 170/23, 328/5, 177/9,177/10
7 Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn. Budowa linii 400kV Baczyna - Plewiska dla odcinka położonego w wojwództwie lubuskim"
8 Zarządzenie NR 60/2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
9 Zarządzenie Sądowe przeciwko Maciejowi Andzińskiemu
10 Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kontynuacja budowy budynku garażowego wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 260/19, oraz 260/20 w m. Deszczno