Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 41/1, 42/25, 42/28, 42/36 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie oraz na działce nr ewid. 485 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 143/3 i 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.11.2022 r. decyzji nr 167.2022 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 66/48 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
4 Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji BNŚ-BA.6740.2.4.2022 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa odcinka ulicy Platynowej w m. Dzierżów dz. 25/7
5 Postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w obwieszczeniu Starosty Gorzowskiego z dnia 27 września 2022 znak BNŚ-BA.6740.2.3.2022
6 Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe
7 Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno
8 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.11.2022 r. decyzji nr 46.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 204 i 201/10 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarne
9 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.11.2022 r. decyzji nr 44.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 145 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
10 Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 299, 193/3, 193/4, 188/13, 188/15 i 188/17 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV