Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Deszczno w Deszcznie, ul. Lubuska 90

Znak: INW.272.2.132.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie o wartości poniżej 30 000 EURO dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Deszczno w Deszcznie ul. Lubuska 90

 

 

I           NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

            66-446 Deszczno

            tel.       +48 95 728 76 50

            fax.     +48 95 728 76 51

            e-mail: gmina@deszczno.pl

            www.deszczno.pl

 

II          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

III         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  

PODSTWOWY ZAKRES CZYNNOŚCI PRZY SPRZĄTANIU

 

Lp.

OPIS PRAC

CZĘSTOTLIWOŚĆ

w ciągu tygodnia

w ciągu miesiąca

        I. SPRZĄTANIE PODSTAWOWE

Pomieszczenie biurowe, korytarze, pomieszczenia socjalne,
kuchenki, pomieszczenia techniczne

1.

Odkurzanie wykładzin dywanowych, podłoży twardych, zamiatanie, usuwanie pajęczyn

5

 

2.

Usuwanie kurzu z mebli, lamp biurowych, sprzętów, szafek, wieszaków, kratek podłogowych, parapetów, listew przy oknach, drzwi, usuwanie pajęczyn

5

 

3.

Czyszczenie mebli płynem do konserwacji mebli (pokrywania emulsją)

1

 

4.

Odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie foteli i kanap z materiałów skóropodobnych

1

 

5.

Opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarek, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, wymiana worków plastikowych

5

 

6.

Przetarcie drzwi wraz z ościeżnicami

5

 

7.

Mycie drzwi wraz z ościeżnicami

1

 

8.

Kontrolowanie zamknięć okien i drzwi (łącznie ze sprawdzeniem zamknięcia na zamek) we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego

5

 

9.

Usuwanie plam powstałych na wykładzinach w codziennym użytkowaniu

Niezwłocznie w razie wystąpienia

10.

Zgłaszanie wszelkich  usterek technicznych

Niezwłocznie w razie wystąpienia

11.

Sprzątanie i mycie wejść i przejść komunikacyjnych

5

 

12.

Mycie gablot, szafek, listew osłonowych itp.

1

 

13.

Mycie szklanych drzwi (2szt.)

5

 

14.

Sprzątanie oraz mycie kuchenek mikrofalowych, ociekaczy, zlewów itp.

1

 

15.

Sprzątanie i mycie lodówek

 

1

16.

Mycie blatów kuchennych i powierzchni między szafkami oraz naczyń w zlewach

5

 

Toalety

17.

Mycie i dezynfekcja wszystkich urządzeń sanitarnych, usuwanie, usuwanie nalotów

5

 

18.

Zawieszenie kostek w muszlach, umieszczanie środków zapachowych w pomieszczeniach WC (2szt.)

Niezwłocznie po wyczerpaniu

19.

Mycie glazur

1

 

20.

Odkurzanie i mycie terakoty

5

 

21.

Mycie luster i armatury

5

 

22.

Wycieranie drzwi  z ościeżnicami

1

 

23.

Opróżnianie pojemników na śmieci, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, wymiana worków plastikowych

5

 

24.

Mycie drzwi

 

1

25.

Uzupełnianie mydła w piance (o zapachu bananowym), ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz środków zapachowych

Niezwłocznie po wyczerpaniu

26.

Zgłaszanie wszelkich usterek technicznych

Niezwłocznie w razie wystąpienia

      II. INNE PRACE

27.

Dwustronne mycie okien wraz z ramami

2 razy w roku

28.

Pranie wykładzin w pokojach biurowych

4 razy w roku

29.

Pranie mebli tapicerowanych

2 razy w roku

30.

Mycie szklanego daszka nad wejściem od strony podwórka

1 raz w miesiącu

 

 

 

UWAGA!  Niezbędne środki czystości do świadczenia ww. usług zapewnia wykonawca.

 

Zamawiający  wymaga do świadczenia ww. usług użycia profesjonalnych środków utrzymania czystości firmy VOIGT  

 

Złożona oferta winna zawierać:

  • nazwę i adres wykonawcy
  • cena miesięczna oferty ryczałtowa (cena netto i brutto) zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. uwzględniająca środki utrzymania czystości, gąbki do naczyń, ręczniki do rąk białe, papier toaletowy biały).

 

IV        TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

            Wymagany termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

V         INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

             

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Zbigniew Tupaj – Tel. 95 728 76 57   

 

VI        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

            Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno  

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sekretariat

             

Termin składania ofert                   - do 21.11.2016 r. do godz. 8.00

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90, sala konferencyjna

 

Termin otwarcia ofert                     -      21.11.2016 r.   o godz. 8.05

 

VII       OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu,  będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

 Cena oferty  - 100 %

VIII      INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

            Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.  

 

IX        OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  

Gorzów Wlkp. 14.11.2016  r.

 

SPORZĄDZIŁ:                                                                   ZATWIERDZAM:

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.11.2016.11.00.24_Zapytanie_ofertowe_-_sprzA_tanie_UG_Deszczno.pdf 2016-11-14 11:00:24 663,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.11.2016.08.41.19_informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_-_sprzA_tanie.pdf 2016-11-22 08:41:19 570,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 14-11-2016 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 22-11-2016 08:41