Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno

Deszczno, 17 lipca 2019 r.

RGiR.042.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zapraszamy o składania oferty cenowej na:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Deszczno”

 

 1. Zamawiający: Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 12 komputerów (laptopów) o następujących minimalnych parametrach:

 

Rodzaj procesora

min. dwurdzeniowy

Prędkość procesora

Min. 1,6 GHz

Pojemność dysku SSD

Min 256 GB

Zainstalowana pamięć RAM

Min 8 GB

Przekątna ekranu LCD

Minimum 15 cali

Rodzaj ekranu

Ekran dotykowy

Rozdzielczość LCD

Min 1366x768

Typ karty graficznej

Intel HD Graphics lub równoważna

Karta dźwiękowa

Zintegrowana

Urządzenie wskazujące

Touch Pad

Napęd optyczny

DVD

Interfejsy/komunikacja

 • min. 1 x USB 2.0
 • min. 1 x USB 3.0
 • 1 x RJ-45 (LAN)
 • HDMI lub równoważne

Bezprzewodowa karta sieciowa

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Tak, w standardzie minimum 2.0

Czas pracy baterii

Minimum 6h pracy na baterii

Cechy dodatkowe

 • Kamera internetowa
 • Mikrofon
 • Głośniki stereo
 • Karta audio
 • Klawiatura numeryczna

Zainstalowany system operacyjny

Zgodny z Microsoft Windows 10 (wersja 64-bitowa)

Gwarancja

 1. miesiące

 

 1. Dostarczony przez wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych w oryginalnym opakowaniu.
 2. Dostarczone komputery muszą posiadać oznakowanie CE i stosowne atesty. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru.
 3. Nazwy użytych materiałów lub urządzeń i jakichkolwiek innych produktów służą jedynie jako określenie pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości oraz wymogów techniczno-użytkowych komputerów.
 4. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej materiałom i urządzeniom określonym w opisie zamówienia.
 5. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zgodnie z obowiązującymi normami
  i przepisami prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność dostarczonych komputerów z wymogami techniczno-użytkowymi określonymi przez Zamawiającego.

 

 1. Kod CPV

 

30200000-1

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Wykonawca powinien przedłożyć oświadczenie producenta komputera/sprzętu
  o przyjęciu wszelkich zobowiązań związanych z serwisem, w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej.
 2. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy.
 3. Pełnomocnictwo – jeśli ofertę składa pełnomocnik.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 

 1. Okres gwarancji – 24 miesiące

 

 1. Sposób obliczenia ceny: 100%

 

 1. Warunki płatności:

 

Przelew na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. Termin składania ofert:
 1. Oferty należy składać do dnia 31 lipca 2019 r., do godziny 10.30
 2. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
 3. Sposób przygotowania oferty:
 1. oferty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
 2. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
 3. ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie
 4. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres:   Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno do dnia 31 lipca 2019 do godz. 10.30 (decyduje data wpływu) opisana wg wzoru:

 

Gmina Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu
pn. „Komputer bez tajemnic. Szkolenia komputerowe
mieszkańców Gminy Deszczno”.

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM: 31.07.2019 godz. 10.30

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Deszczno,
  ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, sala sesyjna w dniu 31 lipca 2019 r., o godz. 11.40.

 

 1. Dodatkowe informacje

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Tupaj, tel. 95 72 87 657

 

 1. Załączniki:
 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu kryteriów udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych

 

 

 

 

Sporządził: ………………………………

 

 

 

 

Zatwierdził: ………………………………

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 17.07.2019.10.06.42_Zapytanie_ofertowe_-_komputery.pdf 2019-07-17 10:06:42 640,0KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 17.07.2019.10.07.04_Za_O__cznik_nr_1_-_formularz_oferty_komputery.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 10:07:04 602,3KB 27 razy
2 17.07.2019.10.07.36_Za_O__cznik_nr_3_-_o_Ewiadczenie_o_spe_Onieniu_warunkaiw_udzia_Ou.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 10:07:36 726,8KB 20 razy
3 17.07.2019.10.07.49_Za_O__cznik_nr_4_-_o_Ewiadczenie_o_braku_powi__za___osobowych_lub_kapita_Oowych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 10:07:49 459,7KB 20 razy
4 17.07.2019.11.19.35_Za_O__cznik_nr_2_-_wzair_umowy_komputery.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-07-17 11:19:35 462,1KB 23 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.07.2019.13.47.13_odpowiedzi_na_pytania.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-19 13:47:13 13,2KB
2 25.07.2019.16.10.57_odpowiedzi_na_pytania2.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-07-25 16:10:57 12,7KB
Udzielenie zamówienia
1 05.08.2019.09.32.04_wybair_wykonawcy_-_komputery.pdf 2019-08-05 09:32:04 435,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 17-07-2019 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-07-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 05-08-2019 09:32