herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Mapa biuletynu

Gmina Deszczno
|___Dane
|___Udostępnianie informacji publicznej
|___Ponowne wykorzystywanie
Informacje
|___Urząd Gminy - kontakt
|___Sołectwa i sołtysi
|___Budżet Gminy
      |___Informacja i sprawozdania za 2018 rok.
            |___III kwartał 2018r.
            |___II kwartał 2018 r.
            |___I kwartał 2018 r.
      |___Informacje i sprawozdania rok 2017
            |___Sprawozdania 2017
                  |___IV kwartał 2017
                  |___III kwartał 2017 r.
                  |___II kwartał
                  |___I kwartał 2017
      |___Informacje i sprawozdania rok 2016
            |___Sprawozdania 2016
                  |___IV kwartał 2016
                  |___III kwartał 2016
                  |___II kwartał 2016
                  |___I kwartał 2016
            |___Sprawozdania finansowe za 2016
      |___Informacje i sprawozdania rok 2015
            |___Sprawozdania finansowe za 2015
            |___Sprawozdania Instytucji Kultury za IV kwartał 2015r.
            |___IV kwartał 2015
            |___III kwartał 2015
            |___II kwartał 2015r
      |___Projekt uchwały budżetowej gminy Deszczno na rok 2015 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2015 - 2026
      |___Informacje i sprawozdania rok 2014
            |___Sprawozdania finansowe
            |___Sprawozdania Instytucji Kultury za IV kwartał 2014r.
            |___IV kwartał 2014
            |___III kwartał 2014
            |___II kwartał 2014
            |___I kwartał 2014
      |___Uchwała budżetowa na 2014r. i WPF na lata 2014 - 2026
      |___Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem budżetu Gminy Deszczno na 2014 rok
      |___ Sprawozdania rok 2013
            |___Bilanse za 2013 rok
            |___IV kwartał 2013
            |___III kwartał 2013
            |___II kwartał 2013
            |___I kwartał 2013
      |___Uchwały i opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielone Górze
      |___Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2013-2026.
      |___Projekt uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2013r.
      |___Sprawozdania rok 2012
            |___Bilanse za 2012 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2012 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2012 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2012 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2012 rok
      |___Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2012-2026.
      |___Projekt uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2012r.
      |___Sprawozdania rok 2011
            |___Sprawozdania finansowe za 2011 rok
            |___Informacja o stanie mienia Gminy Deszczno za 2011 rok
            |___Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za 2011 roku
            |___Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Deszczno za 2011 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2011 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2011 rok
            |___Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za I półrocze 2011 roku
            |___Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2011 - 2026, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, za I półrocze 2011 roku
            |___Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Deszczno za I półrocze 2011 roku
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2011r.
      |___Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fnansowej Gminy Deszczno na lata 2011 - 2026
      |___Projekt uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2011r.
      |___ Sprawozdania rok 2010
            |___Bilanse za 2010 rok
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2010r.
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2010r.
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2010r.
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2010r.
      |___Projekt uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2010r.
      |___Sprawozdania rok 2009
            |___Sprawozdania finansowe za 2009 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2009r.
            |___Wykonanie budżetu gminy za 2009r.
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2009r.
            |___Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009r.
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2009r.
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2009r.
      |___Projekt uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2009r.
      |___Sprawozdania rok 2008
            |___Bilans z wykonania budżetu 2008
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok
            |___Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2008r.
            |___Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2008r.
            |___Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008r.
            |___Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2008r.
            |___Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2008r.
      |___Sprawozdania rok 2007
|___Umorzenia, ulgi, odroczenia
|___Oświata - Stypendia dla uczniów
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2017/2018
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2016/2017
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2015/2016
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2014/2015
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2013/2014
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2012/2013
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2011/2012
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2010/2011
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2009/2010
      |___Stypendia szkolne - rok szkolny 2008/2009
|___Ochrona Środowiska
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia składane na początku kadencji (2018 - 2023)
            |___Wójt
            |___Przewodnicząca Rady Gminy
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji (2014-2018)
            |___Radni Gminy Deszczno
      |___Oświadczenia składane w związku ze zmianami na stanowiskach
            |___Arkadiusz Łodziewski - od 30.11.2010r. Zastępca Wójta
            |___Paweł Tymszan - od 30.11.2010r. Sekretarz Gminy
            |___Arkadiusz Łodziewski - do 29.11.2010r. Sekretarz Gminy
            |___Paweł Tymszan - do 29.11.2010r. Zastępca Wójta
            |___Agnieszka Stanisławska - po dyrektora SP w Boleminie
            |___Ewa Kubiak - po dyrektora SP w Boleminie
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2017
            |___Dyrektorzy Szkół i Przedszkola
            |___Radni Rady Gminy
            |___Pracownicy Urzędu Gminy, OPS i ŚDS
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2016
            |___Dyrektorzy Szkół i Przedszkola
            |___Radni Rady Gminy
            |___Pracownicy Urzędu Gminy, OPS i ŚDS
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2015
            |___Pracownicy Urzędu Gminy i OPS
            |___Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy
            |___Radni Rady Gminy
            |___Dyrektorzy szkół i przedszkola
      |___Oświadczenia składane na początku kadencji (2014 - 2018)
            |___Wójt
            |___Przewodniczący Rady
            |___Radni
      |___ Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji (2010-2014)
            |___Wójt - Jacek Wójcicki
            |___Przewodniczący RG - Tadeusz Koper
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2014
            |___Pracownicy Urzędu Gminy i OPS
            |___Dyrektorzy szkół i przedszkola
            |___Radni Rady Gminy
            |___Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2013
            |___Przewodniczący Rady i Wójt Gminy
            |___Radni Rady Gminy
            |___Pracownicy urzędu i OPS
            |___Dyrektorzy szkół i przedszkola
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2012
            |___Przewodniczący Rady i Wójt Gminy
            |___Pracownicy urzędu i OPS
            |___Radni Rady Gminy
            |___Dyrektorzy szkół i przedszkola
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2011
            |___Dyrektorzy Szkół
                  |___Jolanta Lachowicz
                  |___Małgorzata Mikucka
                  |___Ewa Kubiak
                  |___Agnieszka Papciak
                  |___Agnieszka Stanisławska
            |___Radni Rady Gminy
                  |___Chmielewski Władysław
                  |___Chrobak Barbara
                  |___Konarski Roman
                  |___Kośmicka Marzanna
                  |___Kuryło Tomasz
                  |___Łochowicz Jerzy
                  |___Pluta Marzena
                  |___Podgórny Edward
                  |___Rybarczyk Grzegorz
                  |___Suchecki Michał
                  |___Szczepka Ryszard
                  |___Szymaniak Wojciech
                  |___Śrutwa Andrzej
                  |___Wawrzyniak Beata
            |___Justyna Pawlak - insp. ds. świadczeń rodzinnych
            |___Magdalena Słomińska - insp. ds. funduszu alimentacyjnego
            |___Zbigniew Tupaj - Kierownik ref. inwestycji i zamówień publicznych
            |___Barbara Szymczyk - Kierownik OPS
            |___Katarzyna Misian - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
            |___Agnieszka Kaczmarek - Skarbnik Gminy
            |___Paweł Tymszan - Sekretarz Gminy
            |___Arkadiusz Łodziewski - Zastępca Wójta
            |___Tadeusz Koper - Przewodniczący Rady Gminy
            |___Jacek Wójcicki - Wójt Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2010
            |___Korekta oświadczenia - Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Koper
            |___Korekta oświadczenia-Wójt Jacek Wójcicki
            |___Jacek Wójcicki - Wójt Gminy
            |___Arkadiusz Łodziewski - Zastępca Wójta
            |___Paweł Tymszan - Sekretarz Gminy
            |___Agnieszka Kaczmarek - Skarbnik Gminy
            |___Katarzyna Misian - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
            |___Barbara Szymczyk - Kierownik OPS
            |___Tadeusz Koper - Przewodniczący Rady Gminy
            |___Radni Rady Gminy
            |___Dyrektorzy szkół
      |___Oświadczenia składane na początku kadencji (2010 - 2014)
            |___Wójt
            |___Przewodniczący Rady
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji (2006-2010)
            |___Jacek Wójcicki - Wójt Gminy
            |___Jerzy Łochowicz - Przewodniczący Rady Gminy
            |___Radni Rady Gminy
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2009
            |___Jacek Wójcicki - Wójt Gminy
            |___Paweł Tymszan - Zastępca Wójta
            |___Arkadiusz Łodziewski - Sekretarz Gminy
            |___Agnieszka Kaczmarek - Skarbnik Gminy
            |___Katarzyna Misian - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie
            |___Barbara Szymczyk - Kierownik OPS w Deszcznie
            |___Stanisława Dominiak - były Kierownik OPS
            |___Jerzy Łochowicz - Przewodniczący Rady Gminy
            |___Radni Rady Gminy
            |___Dyrektorzy Szkół
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2008
            |___Jacek Wójcicki - Wójt Gminy
            |___Paweł Tymszan - Zastępca Wójta
            |___Arkadiusz Łodziewski - Sekretarz Gminy
            |___Agnieszka Kaczmarek - Skarbnik Gminy
            |___Barbara Szymczyk - Kierownik OPS w Deszcznie
            |___Stanisława Dominiak - były Kierownik OPS
            |___Jerzy Łochowicz - Przewodniczący Rady Gminy
            |___Radni Rady Gminy
            |___Dyrektorzy Szkół
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2007
      |___Oświadczenia majątkowe za rok 2006
      |___Oświadczenia na rozpoczęcie kadencji i zatrudnienia oraz w związku z zakończeniem pracy za 2006
|___Druki do pobrania, deklaracje i uchwały podatkowe
      |___Stawki podatków w 2019 roku
      |___DRUKI DO POBRANIA
      |___Druki deklaracji podatkowych - obowiązujące od 13 stycznia 2018 roku
      |___Stawki podatków w 2018 r. - Uchwały
      |___Stawki podatków w 2017 r. - Uchwały
      |___Stawki podatków w 2016r. - Uchwały
      |___Stawki podatków w 2015r. - Uchwały
      |___Stawki podatków w 2014r. - Uchwały
      |___Stawki podatków w 2013r. - Uchwały
      |___Druki deklaracji podatkowych - obowiązujące do 12 stycznia 2018 roku
|___Księga Rejestrowa i Rejestr Instytucji Kultury
|___Jakość wody
Prawo lokalne
|___Uchwały Rady Gminy 2006-2018
      |___Uchwały Rady Gminy - 2018 r.
            |___LIII Sesja RG z 15 października 2018 r.
            |___LII Sesja RG z 24 września 2018 r.
            |___LI Sesja RG z 19 września 2018 r.
            |___L Sesja RG z 28 sierpnia 2018 r.
            |___XLIX Sesja RG z 30 lipca 2018 r.
            |___XLVIII Sesja RG z 9 lipca 2018 r.
            |___XLVII Sesja RG z 18 czerwca 2018 r.
            |___XLVI Sesja RG z 7 maja 2018 r.
            |___XLV Sesja RG z 26 marca 2018 r
            |___XLIV Sesja RG z 5 marca 2018
            |___XLIII Sesja RG- 12 luty 2018 r.
            |___XLII Sesja RG - 29 stycznia 2018 r
            |___XLI Sesja RG - 15 stycznia 2018 r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2017r.
            |___XL Sesja RG- 28 grudnia 2017 r.
            |___Sesja XXXIX RG- 18 grudnia 2017 r
            |___XXXVIII Sesja RG- 13 listopada 2017
            |___XXXVII Sesja RG- 2 października 2017
            |___XXXVI Sesja RG - 18 września 2017
            |___XXXV Sesja RG - 21 sierpnia 2017 r.
            |___XXXIV Sesja RG- 19 czerwca 2017 r.
            |___XXXIII Sesja RG - 22 maja 2017 r.
            |___XXXII Sesja RG - 20 kwietnia 2017 r.
            |___XXXI Sesja RG - 27 marca 2017 r.
            |___XXIX Sesja RG - 23 stycznia 2017 r.
            |___XXX Sesja RG - 13 lutego 2017 r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2016r.
            |___XXVIII Sesja RG - 19 grudnia 2016r.
            |___XXVII Sesja RG - 21 listopada 2016r.
            |___XXVI Sesja RG - 17 października 2016r.
            |___XXV Sesja RG - 19 września 2016r.
            |___XXIV Sesja RG - 5 września 2016r.
            |___XXIII Sesja RG - 8 sierpnia 2016r.
            |___XXII Sesja RG - 20 czerwca 2016r.
            |___XXI Sesja RG - 25 kwietnia 2016r.
            |___XX Sesja RG - 21 marca 2016r.
            |___XIX Sesja RG - 22 lutego 2016r.
            |___XVIII Sesja RG - 25 stycznia 2016r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2015r.
            |___XVII Sesja RG - 21 grudnia 2015r.
            |___XVI Sesja RG - 30 listopada 2015r.
            |___XV Sesja RG - 9 listopada 2015r.
            |___XIV Sesja RG - 12 października 2015r.
            |___XIII Sesja RG - 14 września 2015r.
            |___XII Sesja RG - 07 września 2015r.
            |___XI Sesja RG - 27 lipca 2015r.
            |___X Sesja RG - 15 czerwca 2015r.
            |___IX Sesja RG - 25 maja 2015r.
            |___VIII Sesja RG - 27 kwietnia 2015r.
            |___VII Sesja RG - 23 kwietnia 2015r.
            |___VI Sesja RG - 30 marca 2015r.
            |___V Sesja RG - 23 lutego 2015r.
            |___IV Sesja RG - 26 stycznia 2015r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2014r.
            |___III Sesja RG - 29 grudnia 2014r.
            |___ II Sesja RG - 8 grudnia 2014r.
            |___ I Inauguracyjna Sesja RG - 1 grudnia 2014r.
            |___LX Sesja RG - 27 października 2014r.
            |___LX Sesja RG - 26 września 2014r.
            |___LIX Sesja RG - 25 sierpnia 2014r.
            |___LVIII Sesja RG - 30 lipca 2014r.
            |___LVII Sesja RG - 17 lipca 2014r.
            |___LVI Sesja RG - 16 czerwca 2014r.
            |___LV Sesja RG - 19 maja 2014r.
            |___LIV Sesja RG - 13 maja 2014r.
            |___LIII Sesja RG - 31 marca 2014r.
            |___LII Sesja RG - 19 marca 2014r.
            |___LI Sesja RG - 27 lutego 2014r.
            |___L Sesja RG - 11 lutego 2014r.
            |___XLIX Sesja RG - 20 stycznia 2014r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2013r.
            |___XLVIII Sesja RG - 23 grudnia 2013r.
            |___XLVII Sesja RG - 02 grudnia 2013r.
            |___XLVI Sesja RG - 04 listopada 2013r.
            |___XLV Sesja RG - 30 września 2013r.
            |___XLIV Sesja RG - 08 sierpnia 2013r.
            |___XLIII Sesja RG - 08 lipca 2013r.
            |___XLII Sesja RG - 24 czerwca 2013r.
            |___XLI Sesja RG - 03 czerwca 2013r.
            |___XL Sesja RG - 27 maja 2013r.
            |___XXXIX Sesja RG - 06 maja 2013r.
            |___XXXVIII Sesja RG - 25 kwietnia 2013r.
            |___XXXVII Sesja RG - 25 marca 2013r.
            |___XXXVI Sesja RG - 04 marca 2013r.
            |___XXXV Sesja RG - 13 lutego 2013r.
            |___XXXIV Sesja RG - 28 stycznia 2013r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2012r.
            |___XXXIII Sesja RG - 28 grudnia 2012r.
            |___XXXII Sesja RG - 14 grudnia 2012r.
            |___XXXI Sesja RG - 30 listopada 2012r.
            |___XXX Sesja RG - 29 października 2012r.
            |___XXIX Sesja RG - 28 września 2012r.
            |___XXVIII Sesja RG - 31 sierpnia 2012r.
            |___XXVII Sesja RG - 23 lipca 2012r.
            |___XXVI Sesja RG - 25 czerwca 2012r.
            |___XXV Sesja RG - 24 maja 2012r.
            |___XXIV Sesja RG - 21 maja 2012r.
            |___XXIII Sesja RG - 26 kwietnia 2012r.
            |___XXII Sesja RG - 26 marca 2012r.
            |___XXI Sesja RG - 23 lutego 2012r.
            |___XX Sesja RG - 30 stycznia 2012r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2011r.
            |___VII Sesja RG - 15 lutego 2011r.
            |___VIII Sesja RG - 31 marca 2011r.
            |___IX Sesja RG - 27 kwietnia 2011r.
            |___X Sesja RG - 30 maja 2011r.
            |___XI Sesja RG - 20 czerwca 2011r.
            |___XII Sesja RG - 07 lipca 2011r.
            |___XIII Sesja RG - 25 sierpnia 2011r.
            |___XIV Sesja RG - 29 września 2011r.
            |___XV Sesja RG - 24 października 2011r.
            |___XVI Sesja RG - 7 listopada 2011r.
            |___XVII Sesja RG - 30 listopada 2011r.
            |___XVIII Sesja RG - 15 grudnia 2011r.
            |___XIX Sesja RG - 29 grudnia 2011r.
      |___ Uchwały Rady Gminy - 2010r.
            |___XL Sesja RG - 1 lutego 2010r.
            |___XLI Sesja RG - 15 marca 2010r.
            |___XLII Sesja RG - 12 kwietnia 2010r.
            |___XLIII Sesja RG - 26 kwietnia 2010r.
            |___XLIV Sesja RG - 31 maja 2010r.
            |___XLV Sesja RG - 28 czerwca 2010r.
            |___XLVI Sesja RG - 5 lipca 2010r.
            |___XLVII Sesja RG - 26 sierpnia 2010r.
            |___XLVIII Sesja RG - 20 września 2010r.
            |___XLIX Sesja RG - 27 września 2010r.
            |___ L Sesja RG - 25 października 2010r.
            |___LI Sesja RG - 10 listopada 2010r.
            |___I Sesja RG - 1 grudnia 2010r.
            |___II Sesja RG - 1 grudnia 2010r.
            |___ III Sesja RG - 6 grudnia 2010r.
            |___IV Sesja RG - 17 grudnia 2010r.
            |___V Sesja RG - 29 grudnia 2010r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2009r.
            |___XXIV Sesja RG - 02 lutego 2009r.
            |___XXV Sesja RG - 27 lutego 2009r.
            |___XXVI Sesja RG - 12 marca 2009r.
            |___XXVII Sesja RG - 3 kwietnia 2009r.
            |___XXVIII Sesja RG - 28 kwietnia 2009r.
            |___XXIX Sesja RG - 11 maja 2009r.
            |___XXX Sesja RG - 28 maja 2009r.
            |___XXXI Sesja RG - 9 czerwca 2009r.
            |___XXXII Sesja RG - 6 lipca 2009r.
            |___XXXIII Sesja RG - 28 lipca 2009r.
            |___XXXIV Sesja RG - 2 września 2009r.
            |___XXXV Sesja RG - 18 września 2009r.
            |___XXXVI Sesja RG - 20 października 2009r.
            |___XXXVII Sesja RG - 6 listopada 2009r.
            |___XXXVIII Sesja RG - 4 grudnia 2009r.
            |___XXXIX Sesja RG - 29 grudnia 2009r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2008r.
            |___XII Sesja RG - 28 stycznia 2008r.
            |___XIII Sesja RG - 29 lutego 2008r.
            |___XIV Sesja RG - 31 marca 2008r.
            |___XV Sesja RG - 28 kwietnia 2008r.
            |___XVI Sesja RG - 29 maja 2008r.
            |___XVII Sesja RG - 23 czerwca 2008r.
            |___XVIII Sesja RG - 16 lipca 2008r.
            |___XIX Sesja RG - 28 sierpnia 2008r
            |___XX Sesja RG - 26 września 2008r.
            |___XXI Sesja RG - 30 października 2008r.
            |___XXII Sesja RG - 20 listopada 2008r.
            |___XXIII Sesja RG - 22 grudnia 2008r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2007r.
            |___IV Sesja RG - 21 stycznia 2007r.
            |___V Sesja RG - 28 marca 2007r.
            |___VI Sesja RG - 26 kwietnia 2007
            |___VII Sesja RG - 21 czerwca 2007r.
            |___VIII Sesja RG - 6 sierpnia 2007r.
            |___IX Sesja RG - 27 września 2007r.
            |___X Sesja RG - 19 listopada 2007r.
            |___XI Sesja RG - 20 grudnia 2007r.
      |___Uchwały Rady Gminy - 2006r.
            |___I Sesja RG - 27 listopada 2006r.
            |___II Sesja RG - 6 grudnia 2006r.
            |___III Sesja RG - 28 grudnia 2006r.
|___Zarządzenia Wójta
      |___Zarządzenie Wójta Gminy 2019
      |___Zarządzenia Wójta Gminy 2018
      |___Zarządzenia Wójta Gminy 2017
      |___Zarządzenia Wójta Gminy 2016
      |___Zarządzenia Wójta Gminy 2015
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Aktualności
|___Ogłoszenia - Obwieszczenia - Informacje - Postanowienia
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2019
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2018
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2017
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2016
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2015
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2014
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2013
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2012
            |___Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2012 r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert.
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2011
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2010
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2009
      |___Ogłoszenia - obwieszczenia 2008
|___Oferty pracy
|___Zamówienia publiczne
|___Konsultacje społeczne
      |___Konsultacje projektów statutów sołectw położonych na terenie Gmny Deszczno
      |___Konsultacje Społeczne - NIWICA
Załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej
|___Zarządzenia
|___Rejestr zgłoszeń
|___Informacje o podejmowanych działaniach
Zgromadzenia i petycje
|___Zgromadzenia
|___Petycje
Ochrona danych osobowych
|___RODO - Gmina Deszczno
|___RODO - Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie
|___RODO - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzozowcu
WYBORY i REFERENDA
|___2010
      |___Wybory samorządowe - 21 listopada 2010r.
      |___Wybory Prezydenta RP - 20 czerwca 2010r.
|___2011
      |___Wybory do Sejmu i Senatu 2011 - 09 października 2011
|___2014
      |___Wybory Samorządowe zarządzone na 16 listopada 2014r.
      |___Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014r.
|___2015
      |___Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 25 października 2015r.
      |___Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015r.
      |___Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
      |___Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015r.
      |___Wybory uzupełniające do Rady Gminy Deszczno zarządzone na dzień 12 kwietnia 2015r.
      |___Wybory sołeckie 2.03.2015 - 17.03.2015
|___2018