Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe: wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Deszczno.

 

Deszczno, 5.08.2022 r.

 

RGiR.042.1.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Deszczno.

 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
NIP: 599-27-74-930

 1. Tryb postepowania:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000 zł netto prowadzone jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na łata 2014- 2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy Deszczno.
  2. Diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą certyfikat uprawniający do przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.
  3. Diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina, w szczególności w zakresie określonym w załączniku nr 8 do przedmiotowego Regulaminu „Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  30 dni od podpisania umowy
 3. Warunki udziału

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy:

 1. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wyborze dostarczyć dane osoby, która będzie wykonywała diagnozę wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez niego/nią certyfikatu uprawniającego do przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu. W przypadku niedostarczenia dokumentu w wymaganym terminie oferta zostanie odrzucona.
 2. Miejsce i termin składania ofert

Oferta winna być złożona do 12.08.2022 r. do godziny 12:00

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
 • przesłana pocztą na adres Zamawiającego
 • na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zamawiającego /b663t2qqfs/skrytka
 • pocztą elektroniczną na adres email mariusz.florczak@deszczno.pl – w tym przypadku składający ofertę ma obowiązek potwierdzenia przed upływem terminu wpływu oferty poprzez żądanie potwierdzenia odebrania korespondencji bądź telefonicznie.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona wyboru oferty wśród ofert ważnych niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryterium ceny – 100%

 1. Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od złożenia oferty

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Załączniki:
  1. Formularz oferty.
  2. Wzór oświadczenia o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego.
  3. Wzór oświadczenia o wykonaniu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty minimum 5 audytów w jednostkach samorządu terytorialnego wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  4. Projekt umowy.

 

 

Sporządził:

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 05.08.2022.11.51.17_zapytanie_ofertowe.docx 2022-08-05 11:51:17 61,4KB
2 05.08.2022.11.51.31_Zalacznik_nr_1_-_formularz_oferty.doc 2022-08-05 11:51:31 66KB
3 05.08.2022.11.51.51_Zalacznik_nr_2_-_wzor_oswiadczenia.docx 2022-08-05 11:51:51 55,6KB
4 05.08.2022.11.52.16_Zalacznik_nr_3_-_Oswiadczenie_o_doswiadczeniu.docx 2022-08-05 11:52:16 55,9KB
5 05.08.2022.11.54.19_Zalacznik_nr_4_-_projekt_umowy.docx 2022-08-05 11:54:19 70,4KB
Wynik postępowania
1 18.08.2022.19.04.18_Protokai_O_wyboru_najkorzystniejszej_oferty_-_diagnoza_cyberbezpiecze__stwa...-sig.pdf 2022-08-18 19:04:18 670,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Florczak 05-08-2022 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Florczak 05-08-2022
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Florczak 18-08-2022 19:04