Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE: zamówienie o wartości poniżej 30 000 eurow zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno w 2017 r.

Deszczno 20.12.2016

 

 

                                                                                                                                                                                       

OŚ. 272.2.2.2016

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

(Wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro)

 

Wójt Gminy Deszczno zwraca się z zapytaniem i zaprasza do złożenia oferty cenowej:
w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno w 2017 r.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

NIP 5992774930

www.deszczno.pl

e-mail: gmina@deszczno.pl

tel. 095 7287661            fax. 095 7287651

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno.

a) Zakres świadczonych usług dotyczy bezdomnych zwierząt, które uległy wypadkowi                     i obejmuje udzielenie pierwszej pomocy, zbadanie ogólnego stanu zdrowia, wykonanie niezbędnych zabiegów, a w razie konieczności bezzwłoczne uśmiercenie i przejęcie zwłok. W/w usługa musi być wykonywana w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24-godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną. Podmiot składając ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. dojazd do zwierzęcia musi nastąpić w ciągu godziny od otrzymaniu zgłoszenia.

W przypadku wyjazdu do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, należy sporządzić notatkę zawierającą miejsce i opis zdarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia oraz zakres wykonanych zabiegów.

Podstawą świadczenia w/w usługi jest zgłoszenie telefoniczne przedstawiciela Urzędu Gminy Deszczno, Straży Gminnej w Deszcznie, Policji bądź Straży Pożarnej.

Zakład leczniczy podejmujący się świadczenia usług weterynaryjnych musi być do tego odpowiednio dostosowany, posiadać niezbędną aparaturę i sprzęt, własny środek transportu  z możliwością przewożenia zwierząt.

b) Ponadto zakres zapytania ofertowego obejmuje:

- sterylizację lub kastrację bezdomnych zwierząt,

- usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt dostarczonych z terenu Gminy Deszczno.

Podstawą świadczenia w/w usług jest wystawione każdorazowo pisemne zlecenie Wójta Gminy Deszczno lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 1. TERMIN  REALIZACJI  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia:   od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający dopuszcza wyłącznie pisemny lub faksem  sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, dokumentów.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Deszczno – Biuro Obsługi Klienta

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

 

Termin składania ofert: do dnia  29.12.2016  do godz. 15.00

 

 1. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oferty nie podlegające odrzuceniu, spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty: -100%

 

 1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU                              W POSTĘPOWANIU

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy (załącznik nr 3)

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. Formularz ofertowy  (załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- (załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o uzyskaniu niezbędnych informacji i zapoznaniu ze wzorem umowy (załącznik nr 3)
 4. Wzór umowy (załącznik nr 4)
 5. Notatka  (załącznik nr 5)

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.12.2016.11.45.40_zapytanie_ofertowe.doc 2016-12-21 11:45:40 59KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.12.2016.11.45.40_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:45:40 43,5KB 14 razy
2 21.12.2016.11.45.56_notatka.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:45:56 39,5KB 14 razy
3 21.12.2016.11.46.11_oA_wiadczenie_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:46:11 24KB 14 razy
4 21.12.2016.11.46.24_OA_wiadczenie.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:46:24 17,2KB 16 razy
5 21.12.2016.11.46.35_umowa-_usA_ugi_weterynaryjne_2016.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 11:46:35 58,5KB 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Julita Ziomek 21-12-2016 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Kosim 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Julita Ziomek 21-12-2016 11:47