Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica 2020-05-29 13:47
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego" 2020-05-18 08:03
dokument Zawiadomienie dot. budowy drogi ekspresowej S3 2008-12-30 13:47
dokument Konkurs na realizację zadania związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. 2008-12-30 08:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy sali wiejskiej i remizy OSP w Dzierżowie. 2008-12-16 15:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego na przebudowę drogi gminnej wraz z jej rozbudową w Brzozowcu ul. Szkolna 2008-12-10 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego obręb Białobłocie 2008-12-03 08:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy drogi gminnej wraz z jej rozbudową w Brzozowcu - ul. Szkolna 2008-11-28 14:03
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej przebudowy drogi gminnej wraz z jej rozbudową w Brzozowcu - ul. Szkolna. 2008-11-28 14:03
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dot. projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia w Ciecierzycach i Borku. 2008-11-28 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zakładu produkcji i hurtowni materiałów budowlanych 2008-11-26 14:41
dokument Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej - Ulim 2008-10-31 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji demontażu pojazdów w m. Karnin 2008-10-07 08:18
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu uzyskania przez GDDKiA pozwolenia wodnoprawnego 2008-10-06 13:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "AGROL" Sp. z o.o . 2008-10-06 13:05
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 w Borku. 2008-09-30 09:38
dokument Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2009r. 2008-09-23 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Przetwórstwa Rybnego w miejscowości Łagodzin 2008-09-19 15:12
dokument Zawiadomienie (ogloszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2008-08-27 14:09
dokument Wyprawka szkolna 2008/2009 2008-08-26 08:57
dokument Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dowóz dzieci do szkół na rok szkolny 2008/2009 2008-08-21 14:08
dokument Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowiec 2008-08-18 16:53
dokument Regulamin Imprazy Masowej 2008-08-14 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla bazy paliw płynnych ... (Krasowiec). 2008-08-14 15:21
dokument Nowe szkolenia w świetlicy w Brzozowcu 2008-08-14 15:17
dokument I-0306/78/08 Bezpłatne szkolenia w ICEO (świetlicy) w Brzozowcu w terminach od 28.07 do 14.08 2008-07-25 09:18
dokument I-0306/77/08 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno ? obręb Bolemin 2008-07-25 09:18
dokument I-0306/69/08 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prestrzennego 2008-07-25 08:07