Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.12.2019 r. znak: OŚ.6220.8.2019 dla przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 001328F m. Borek gmina Deszczno, dł. drogi 1,187 km (zawiadomienie stron postępowania) 2019-12-31 10:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.12.2019 r. znak: OŚ.6220.8.2019 dla przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 001328F m. Borek gmina Deszczno, dł. drogi 1,187 km. 2019-12-31 10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 20.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.09.2019 r. dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 199, 494, 182 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2019-12-30 17:09
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do prac majacych na celu przygotowanie projektu dokumentu pn. "Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym". - dokument stracił ważność 2019-12-30 12:35
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-12-30 12:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40.2019 z dnia 24.12.2019 r. 2019-12-24 11:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 160.2019 z dnia 24.12.2019 r. 2019-12-24 08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 486/4 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-12-20 17:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 328/6, 178/4 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-12-20 17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 101, 15, 20/8, 20/7, 20/6 oraz działkach 20/5 i 20/4 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009 r.) obręb ewid. nr 7-Borek, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej o kompaktową stację transformatorową 15/0,4kV, linie kablową 15kV oraz linię kablową 0,4kV 2019-12-20 16:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 101.2019 z dnia 20.12.2019 r. 2019-12-20 16:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 115.2019 z dnia 19.12.2019 r. 2019-12-19 13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej 2019-12-17 09:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 365/5, 392/4, 391, 392/5 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Deszczno w godzinach urzędowania 2019-12-17 09:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 19/8, 19/10, 55 obręb ewid. nr 8-Koszęcin, gm. Deszczno oraz na działce nr ewid. 150 obręb nr 15-Płonica, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-12-17 08:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 94/6, 94/16, 221/1 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2019-12-17 08:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia zmiany decyzji Nr 20.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.09.2019 r. dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 199, 494, 182 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2019-12-11 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/22, obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2019-12-09 08:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zkończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 370/5, 370/6 obręb ewid. nr 12- Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Deszczno. 2019-12-06 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41.2019 z dnia 06.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-12-06 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 44.2019 z dnia 06.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-12-06 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 42.2019 z dnia 06.12.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-12-06 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 486/4 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą - dokument stracił ważność 2019-12-05 17:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 328/6, 178/4 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą - dokument stracił ważność 2019-12-05 17:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 101, 15, 20/8, 20/7, 20/6 oraz działkach 20/5 i 20/4 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009 r.) obręb ewid. nr 7-Borek, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej o kompaktową stację transformatorową 15/0,4kV, linie kablową 15kV oraz linię kablową 0,4kV - dokument stracił ważność 2019-12-05 16:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/62, obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - dokument stracił ważność 2019-12-05 09:38
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Deszczno - dokument stracił ważność 2019-12-02 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 27.11.2019 r. znak:OŚ.6220.10.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obreb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obreb Bolemin, gm. Deszczno . 2019-11-29 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 94/6, 94/16, 221/1 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. - dokument stracił ważność 2019-11-28 10:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej - dokument stracił ważność 2019-11-27 15:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 19/8, 19/10, 55 obręb ewid. nr 8-Koszęcin, gm. Deszczno oraz 150 nr 15-Płonica, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. - dokument stracił ważność 2019-11-27 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 365/5, 392/4, 391, 392/5 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2019-11-27 10:50
dokument Wykaz do zbycia nieruchomości na okres 20 lat - dokument stracił ważność 2019-11-25 16:09
dokument Wykaz do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dokument stracił ważność 2019-11-25 16:04
dokument Wykaz na wynajem lokalu w Maszewie - dokument stracił ważność 2019-11-25 15:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 19.11.2019 r. 2019-11-22 09:06
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 18.11.2019 r. 2019-11-22 09:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 001388F m. Karnin Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o zebranym w sprawie materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji 2019-11-22 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 001388F m. Karnin Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o opiniach RDOŚ w Gorzowie Wlkp., PPIS w Gorzowie Wlkp. oraz DRZGW Wód Polskich 2019-11-22 08:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 45.2019 z dnia 21.11.2019 r. 2019-11-21 17:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 131/9, 132/9, 78 obręb ewid. nr 9 ? Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokument stracił ważność 2019-11-21 11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 4/11, 4/21, 4/22, 6/8, 6/20, 6/21 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. - dokument stracił ważność 2019-11-21 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 001328F m. Borek Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o zebranym w sprawie materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji 2019-11-20 09:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 001328F m. Borek Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o opiniach RDOŚ w Gorzowie Wlkp., PPIS w Gorzowie Wlkp. oraz DRZGW Wód Polskich 2019-11-20 09:02
dokument Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2019 r. znak: DLI-II.4620.18.2019.ML.11, uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 1/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. znak: IB-I.746.5.2019.JRaj.o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN 1000" - na terenie województwa lubuskiego - ETAP I, w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągów Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego". 2019-11-19 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G001319F m. Orzelec Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o zebranym w sprawie materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji 2019-11-15 09:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G001319F m. Orzelec Wójt Gminy Deszczno zawiadamia o opiniach RDOŚ w Gorzowie Wlkp., PPIS w Gorzowie Wlkp. oraz DRZGW Wód Polskich 2019-11-15 09:55
dokument Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 25 października 2019 r. znak: DLI-II.4620.19.2019.ML.6,uchylającej w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 2/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. znak: IB-I.747.6.2019.JRaj.o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: "Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek DN 1000" - na terenie województwa lubuskiego - ETAP II, w ramach inwestycji pn.: "Budowa gazociągów Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego". 2019-11-15 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 361 obręb ewid. nr 20 ? Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie szczelnego zbiornika wodnego do celów ochrony przeciwpożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. - dokument stracił ważność 2019-11-14 16:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 370/5, 370/6 obręb ewid. nr 12- Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Deszczno. - dokument stracił ważność 2019-11-14 15:31
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak OS.6220.17.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ew. 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec 2019-11-14 08:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 39.2019 z dnia 07.11.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-11-07 15:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.11.2019 r. znak: OŚ.6220.17.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ew. 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2019-11-07 14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 38.2019 z dnia 07.11.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-11-07 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36.2019 z dnia 07.11.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-11-07 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 131/9, 132/9, 78 obręb ewid. nr 9 ? Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą - dokument stracił ważność 2019-11-06 15:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 4/11, 4/21, 4/22, 6/8, 6/20, 6/21 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2019-11-06 11:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 83/6 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu z terenu rolnego na teren sportowo-rekreacyjny, w tym budowa placu zabaw dla dzieci oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. - dokument stracił ważność 2019-11-05 17:14
dokument Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno ? Kreatywne Deszczno - dokument stracił ważność 2019-11-05 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 149.2019 z dnia 05.11.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-11-05 13:01
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dokument stracił ważność 2019-11-04 16:44
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu - dokument stracił ważność 2019-10-30 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 361 obręb ewid. nr 20 ? Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie szczelnego zbiornika wodnego do celów ochrony przeciwpożarowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokument stracił ważność 2019-10-30 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 001388F ul. Zagrodowa m. Karnin, gmina Deszczno, szacunkowa dł. odcinka 1,78 km. 2019-10-28 10:21
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 001328F m. Borek, gmina Deszczno, dł. drogi 1,187 km 2019-10-25 12:09
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G001319F m. Orzelec, gmina Deszczno, dł. drogi 1,53 km. 2019-10-25 12:05
dokument Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji - dokument stracił ważność 2019-10-24 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 83/6 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu z terenu rolnego na teren sportowo-rekreacyjny, w tym budowa placu zabaw dla dzieci oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. - dokument stracił ważność 2019-10-21 15:21
dokument Zawiadomienie o planowanych inwestycjach, przebudowach dróg gminnych na terenie Gminy Deszczno 2019-10-21 15:18
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - dokument stracił ważność 2019-10-21 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 151/2 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2019-10-21 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 219, 35/6 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. - dokument stracił ważność 2019-10-21 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 71/1, 71/2 obręb ewid. nr 21-Orzelec, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji SE Gorzów - GPZ Skwierzyna - dokument stracił ważność 2019-10-21 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 188/6, obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz budynku inwentarskiego (stajni) w ramach zabudowy zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2019-10-17 11:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu 2019-10-17 11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35.2019 z dnia 17.10.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-10-17 08:42
dokument Obwieszczenie wojewody Lubuskiego IB-II.7820.5.2019.AAnt 2019-10-16 15:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 151/2 obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2019-10-03 15:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 219, 35/6 obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2019-10-03 15:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 71/1, 71/2 obręb ewid. nr 21-Orzelec, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji SE Gorzów ? GPZ Skwierzyna 2019-10-03 11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla na działkach oznaczonych nr ewid. 1/11, 1/12, 1/19, 1/26 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-10-03 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-03 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-03 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 12:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2019 z dnia 02.10.2019 r. 2019-10-02 11:29
dokument Zarządzenie NR 66/2019 z dnia 19.09.2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-09-20 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: Budowa dwóch obiektów inwentarskich do chowu i hodowli indyków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 97 obręb Glinik, gm. Deszczno 2019-09-19 09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 74/12 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001399F 2019-09-16 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 122/2 i 145 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001487F 2019-09-16 10:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001318F. 2019-09-16 10:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 135/2 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno oraz nr ewid. 135 obręb nr 16-Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001553F 2019-09-16 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 308 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi 2019-09-16 10:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakńczeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-09-16 10:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 166/18 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie oraz nr ewid. 6/6, 306/1 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2019-09-16 09:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 328/6, 181/3 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-09-16 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 151/1 obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej 2019-09-16 09:28
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno w miejscowosci Borek; Dzierżów; Karnin i Deszczno; Karnin; Pradocin oraz Ulim. 2019-09-12 14:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno ". 2019-09-06 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 1/11, 1/12, 1/19, 1/26 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-09-03 15:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 30.08.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.5.2015 dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 29/3 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2019-09-03 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 13:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 09:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2019 z dnia 02.09.2019 r. 2019-09-02 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2019 z dnia 29.08.2019 r. 2019-08-29 18:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 74/12 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001399F 2019-08-29 18:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 122/2 i 145 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001487F 2019-08-29 17:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 144 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie drogi gminnej nr 001318F. 2019-08-29 17:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 135/2 obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno oraz nr ewid. 135 obręb nr 16-Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001553F 2019-08-29 17:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 308 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 110 PE-HD wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 2019-08-29 16:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-08-29 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 166/18 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie oraz nr ewid. 6/6, 306/1 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2019-08-29 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 328/6, 181/3 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2019-08-29 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 151/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej 2019-08-23 14:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego-IB-II.7820.5.2019.AAnt - dokument stracił ważność 2019-08-20 12:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 09.08.2019 znak: OŚ.6220.12.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego, do wielkości 160 DJP i wykonaniu wybiegu, na działkach nr ew. 155/2 i 155/3 obręb Glinik. 2019-08-09 13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2019 z dnia 09.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-09 10:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 06.06.2019 znak: OŚ.6220.7.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia: budowa farm fotowoltaicznych z infrastrukturą towarzyszącą Osiedle Poznańskie A, B, C każda o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno 2019-08-07 10:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2019 z dnia 05.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-05 09:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2019 z dnia 05.08.2019 r. - dokument stracił ważność 2019-08-05 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2019 z dnia 29.07.2019 r. 2019-07-29 17:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14.2019 z dnia 29.07.2019 r. 2019-07-29 16:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 33/1 obręb ewid. nr 21-Orzelec, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji SE Gorzów ? GPZ Skwierzyna - dz. 33/1 Orzelec 2019-07-25 19:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 28 obręb ewid. nr 21-Orzelec, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji SE Gorzów ? GPZ Skwierzyna. 2019-07-25 19:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 333, 158/19, 158/5 obręb ewid. nr 18?Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-07-25 18:42
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 475 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2019-07-25 18:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 178/2, 178/1 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-07-25 17:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 365/5, 372, 380, 403/2, 403/1, 416, 365/2, 425/2 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2019-07-25 17:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 199, 494, 182 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV. 2019-07-25 16:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 55, 291, 57/12, 57/13 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2019-07-25 11:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 299, 193/3 obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2019-07-19 14:58
dokument Obwieszcznie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 109/1, 112/9 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-07-19 10:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 16.07.2019 r. znak: OŚ.6220.1.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 2" zlokalizowanego na działkach nr ew. 456, 373 i 372 obręb Deszczno, gm. Deszczno 2019-07-16 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2019 z dnia 15.07.2019 r. 2019-07-15 16:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12.2019 z dnia 15.07.2019 r. 2019-07-15 10:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 307/9, 307/10, 307/13 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-07-12 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 173, 172/1 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2019-07-12 11:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2019.JRaj z dnia 08.07.2019 r. 2019-07-11 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 109/1, 112/9 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-07-04 18:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2019-07-31 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystapieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2019-07-31 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 157/14, 157/10 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-06-28 09:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 308/2, 257, 288, 253/39, 337, 339, 328, 253/64, 336, 333, 253/22, 253/1, 253/58, 253/7, 340, 253/4, 338, 253/13, 253/14, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/23, 253/24, 253/63, 335, 253/38, 334, 331, 253/25, 330, 253/29, 332, 329, 253/42, 253/40, 138/2, 122/1, 138/1, 253/55, 253/3, obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn-0,4kV i dostosowaniem istniejącej stacji transformatorowej S-1039 ?Borek ZMS? do zabudowy transformatora większej mocy, celem przyłączenia kompleksu działek w miejscowości Borek. 2019-06-28 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2019 z dnia 14.06.2019 r. 2019-06-28 09:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 17.2019 z dnia 27.06.2019 r. 2019-06-27 18:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/9, 307/10, 307/13 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-06-27 17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 173, 172/1 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-06-27 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 24.06.2019 znak: OŚ.6220.9.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.9.2018 dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Ciecierzyce B z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 358 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno 2019-06-26 08:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ6220.8.2018 z dnia 18.06.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.8.2018 dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej Ciecierzyce A z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na działce o nr ew. 343 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno 2019-06-19 13:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-I.747.6.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. 2019-06-18 15:20
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego znak IB-I.747.5.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. 2019-06-18 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 62, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie dwunastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-06-12 08:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 308/2, 257, 288, 253/39, 337, 339, 328, 253/64, 336, 333, 253/22, 253/1, 253/58, 253/7, 340, 253/4, 338, 253/13, 253/14, 253/15, 253/16, 253/17, 253/18, 253/23, 253/24, 253/63, 335, 253/38, 334, 331, 253/25, 330, 253/29, 332, 329, 253/42, 253/40, 138/2, 122/1, 138/1, 253/55, 253/3, obręb ewid. nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn-0,4kV i dostosowaniem istniejącej stacji transformatorowej S-1039 ?Borek ZMS? do zabudowy transformatora większej mocy, celem przyłączenia kompleksu działek w miejscowości Borek. 2019-06-07 16:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 157/14, 157/10 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-06-06 17:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2019 z dnia 06.06.2019 r. 2019-06-06 16:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Deszczno 2019-06-04 12:00
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Ulim 2019-06-04 12:00
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Borek 2019-06-04 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2019 z dnia 30.05.2019 r. 2019-05-30 18:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.5.2018 dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Osiedle Poznańskie na terenie działek nr ew. 203/9, 204/3 obręb Osiedle Poznańskie (instalacja nr 2) w gminie Deszczno, powiat gorzowski, województwo Lubuskie wraz z infrastrukturą techniczną w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne, inwertery, linie kablowe, stacja transformatorowa, droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym, ogrodzenie. 2019-05-29 15:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.6.2019.JRaj 2019-05-28 09:14
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.5.2019.JRaj 2019-05-28 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9.2019 z dnia 27.05.2019 r. 2019-05-27 17:05
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2019-05-27 16:44
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 2019-05-27 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 60/3, 60/5, 60/7, 60/9, 60/17, 242 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-05-15 08:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 6.2019 z dnia 14.05.2019 r. 2019-05-15 07:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 207.2018 z dnia 14.05.2019 r. 2019-05-15 07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2019 z dnia 13.05.2019 r. 2019-05-14 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2019 z dnia 13.05.2019 r. 2019-05-14 08:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2019 z dnia 13.05.2019 r. 2019-05-14 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 462, 1/18, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-05-10 17:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 317/5, 317/16, 317/17, 317/34, 317/35, 317/36 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-05-10 17:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w m. Osiedle Poznańskie na terenie działki 203/9, 204/3 wraz z infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą panele fotowoltaiczne, inwertery, linie kablowe, stacja transformatorowa, droga wewnętrzna wraz z placem manewrowym, ogrodzenie. 2019-05-09 14:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 189.2018 z dnia 07.05.2019 r. 2019-05-07 13:58
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno ? odpowiednio ? obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. planów wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko. 2019-05-07 07:58
dokument Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Obrony Praw Zwierząt ANACONDA 2019-05-06 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów do tuczu brojlera kurzego na działkach 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec 2019-04-30 09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 475 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2019-04-29 10:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania na działkach oznaczonych nr ewid. 60/3, 60/5, 60/7, 60/9, 60/17, 242 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-04-26 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zkończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 274, 268/1, 273/7, 411/8, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na centrum animacji i kultury budowę wiaty z częścią gospodarczą wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu. 2019-04-26 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 135/5, 165, 170/5, obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-04-26 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 116/2, 116/3, 115/3, 122/1, 118 obręb ewid. nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym - dokument stracił ważność 2019-04-26 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV na linię dwutorową od słupa na działce nr 391 Bolemin do stacji GPZ Skwierzyna na działce nr 87/2 Stary Dworek oraz od słupa na działce nr 87/5 Stary Dworek" 2019-04-25 10:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 462, 1/18, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-04-18 12:23
dokument Odpis postanowienia Sądu Rejonowego II Wydziału Cywilnego w Warszawie z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. o zezwoleniu na złożenie świadczenia do depozytu sądowego 2019-04-16 14:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2019 z dnia 15.04.2019 r. 2019-04-15 16:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2019 z dnia 15.04.2019 r. 2019-04-15 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 497/33, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-04-12 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 497/37, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-04-12 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Deszczno 2019-04-12 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2019-04-12 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew z dnia 8 kwietnia 2019r. o prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań dla przedsięwzięcia "Przebudowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV na linię dwutorową od słupa na działce nr 391 obręb Bolemin do stacji GPZ Skwierzyna na dz. nr 87/2 obręb Stary Dworek, oraz od słupa na dz. nr 87/5 obręb Stary Dworek" 2019-04-10 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 135/5, 165, 170/5, obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-04-04 11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 274, 268/1, 273/7, 411/8, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na centrum animacji i kultury budowę wiaty z częścią gospodarczą wraz z infrastrukturą towarzyszącą i elementami zagospodarowania terenu. 2019-04-02 14:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 116/2, 116/3, 115/3, 122/1, 118 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym. 2019-04-02 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 167/19, 167/21, 167/23 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-03-28 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 91/1, 480, 102/14 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-03-28 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 112/9, obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz wiaty wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2019-03-27 12:32
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 2019-03-26 14:07
dokument Plan kontroli podatkowej na 2019 rok 2019-03-25 12:25
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. udzielono pomocy publicznej 2019-03-25 12:22
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 2019-03-25 12:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew z dnia 18 marca 2019r. 2019-03-21 09:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2019 z dnia 15.03.2019 r. 2019-03-15 15:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2019 z dnia 15.03.2019 r. 2019-03-15 15:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno ? obręby Glinik, Orzelec, Bolemin 2019-03-08 11:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 167/19, 167/21, 167/23 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-03-07 17:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 91/1, 480, 102/14 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2019-03-07 16:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 175.2018 z dnia 07.03.2019 r. 2019-03-07 09:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 171.2018 z dnia 07.03.2019 r. 2019-03-07 08:51
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu 2019-02-26 16:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Brzozowiec 304/71 2019-02-26 16:41
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Brzozowiec 279/13, 279/16 2019-02-26 16:40
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia Brzozowiec 279/15 2019-02-26 16:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 497/41, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-02-19 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 497/39, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2019-02-19 08:35
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt dotycząca postępowania ze zwłokami zwierząt 2019-02-15 13:46
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew z dnia 11 luty 2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej 110kV na linię dwutorową od słupa na działce 391 obręb Bolemin do stacji GPZ Skwierzyna na działce 87/2 obręb Stary Dworek oraz od słupa na działce 87/5 obręb Stary Dworek, gmina Bledzew" 2019-02-14 09:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 38.2018 z dnia 07.02.2019 r. 2019-02-12 16:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37.2018 z dnia 12.02.2019 r. 2019-02-12 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 60/5, 60/7, 60/17, 242 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-02-07 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonej nr ewid. 56/38, 56/25 obręb ewid. nr 5?Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej ? 90 mm PE. 2019-02-07 12:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36.2018 z dnia 31.01.2019 r. 2019-01-31 17:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 60/5, 60/7, 60/17, 242 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2019-01-31 16:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów do tuczu brojlera kurzego na działkach 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec 2019-01-31 15:09
dokument Plan postępowań przetargowych 2019 2019-01-24 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonej nr ewid. 56/38, 56/25 obręb ewid. nr 5?Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej ? 90 mm PE. 2019-01-22 12:42
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku GDDKiA w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi ekspresowej S3 2019-01-21 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 25/3, 100/1, 90/11, 46/1, 100/2, 90/9, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2019-01-15 08:18
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 413/2 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ?GOR3034? 2019-01-15 08:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 82/16, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynków magazynowych, garażowo-magazynowych, przebudowie z rozbudową budynku biurowego, przebudowie budynków magazynowych, gospodarczych i garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu oraz drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi. 2019-01-14 08:47
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiote dzierżawy - Brzozowiec 304/46. 2019-01-08 16:39
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno - wynajem. 2019-01-08 16:25
dokument Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa pochodzącego z uboju gospodarczego oraz pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych z przeznaczeniem tego mięsa na użytek własny w 2019 roku 2019-01-08 13:01
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2019 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2019-01-07 13:39