Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie powołania stałej komisji ds. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jako zespołu opiniującego pod względem formalnym i merytorycznym składane wnioski o ustalenie dotacji 2022-07-18 09:19
dokument Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie powołania stałej komisji do spraw oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania ich do kategorii majątku zużytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania 2022-07-18 09:16
dokument Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Deszczno 2022-07-18 09:14
dokument Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:12
dokument Zarządzenie nr 51/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:04
dokument Zarządzenie nr 50/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:03
dokument Zarządzenie nr 49/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:02
dokument Zarządzenie nr 48/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:01
dokument Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 lipca 2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-18 09:00
dokument Zarządzenie nr 46/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030 2022-07-18 08:58
dokument Zarządzenie nr 45/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-07-15 09:56
dokument Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2022-07-15 09:54
dokument Zarządzenie nr 43/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-07-15 09:50
dokument Zarządzenie nr 42/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Deszczno na lata 2022-2024 2022-07-15 09:47
dokument Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 czerwca 2022r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2022-07-15 09:44
dokument Zarządzenie 40/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-06-09 12:21
dokument Zarządzenie nr 41/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni uzytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2022-06-09 12:20
dokument Zarządzenie 39/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2022r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-02 08:54
dokument Zarządzenie 38/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-06-02 08:52
dokument Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie ustalania warunków, cen, opłat i szczegółowych warunków wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno 2022-05-25 11:47
dokument Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za 2021 rok 2022-05-23 13:27
dokument Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-05-23 13:25
dokument Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-05-23 13:24
dokument Zarządzenie nr 33/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-05-23 13:22
dokument Zarządzenie nr 32/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej 2022-05-23 13:21
dokument Zarządzenie nr 31/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-04-11 14:06
dokument Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2022 r. 2022-04-11 14:03
dokument Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej z siedzibą w Deszcznie 2022-04-11 14:01
dokument Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Marii Butrym- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań w zakresie Programu "Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2022 oraz udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach Programu 2022-04-11 13:59
dokument Zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2022 rok 2022-04-11 13:54
dokument Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe 2022-03-09 15:13
dokument Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2022 rok 2022-03-09 15:11
dokument Zarządzenie nr 24/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2022-03-09 15:11
dokument Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2022-03-09 15:09
dokument Zarządzenie 20A/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 lutego 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2022-2030 2022-02-25 12:35
dokument Zarządzenie 22/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie powołania Komisji do spraw szkód i szacowania strat powstałych w wyniku powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osunięć ziemi lub wyładowań atmosferycznych mających miejsce na terenie gminy Deszczno 2022-02-21 10:38
dokument Zarządzenie 21/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno 2022-02-21 10:35
dokument Zarządzenie 20/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie oborny cywilnej w 2022 roku w gminie Deszczno i kalendarzowego planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2022 r. 2022-02-21 10:33
dokument Zarządzenie 19/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boleminie 2022-02-21 10:30
dokument Zarządzenie 18/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie unieważnienia nr 39/2020 wydanego dla wyznaczonego nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2022-02-21 10:28
dokument Zarządzenie 17/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 lutego 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2022r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2022-02-21 10:27
dokument Zarządzenie 16/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 lutego 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, ktorych zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Deszczno 2022-02-21 10:21
dokument Zarządzenie 15/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-02-21 10:18
dokument Zarządzenie 14/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno 2022-01-27 08:42
dokument Zarządzenie 13/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu 2022-01-27 08:42
dokument Zarządzenie 12/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zespołu Klubów Dziecięcych w Ulimiu 2022-01-27 08:39
dokument Zarządzenie 11/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno 2022-01-27 08:38
dokument Zarządzenie 10/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2022 rok 2022-01-27 08:37
dokument Zarządzenie 9/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie Zmiany zarządzenia nr 25/2019 w sprawie wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Deszczno 2022-01-27 08:36
dokument Zarządzenie 8/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Deszczno 2022-01-27 08:35
dokument Zarządzenie 7/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:33
dokument Zarządzenie 6/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:32
dokument Zarządzenie 5/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:32
dokument Zarządzenie 4/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:32
dokument Zarządzenie 3/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:31
dokument Zarządzenie 2/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2022-01-27 08:31
dokument Zarządzenie 1/2022 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Deszcznie do realizacji zadań wynikających z ustawy o dodatku osłonowym 2022-01-27 08:29