Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 279, 9/1 i 9/7 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2016-12-22 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 485, 307/42, 307/41 i 307/48 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2016-12-22 13:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 206/1, 265/2, 1/1, 265/5, 328, 192/36, 192/12, 329/2 i 439 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej z siecią elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV. 2016-12-22 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 151/7, 157/14, 157/21 i 333 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2016-12-19 14:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonu na działkach nr ew. 69/11, 69/12, 262, 263 obręb Białobłocie. 2016-12-12 16:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2016 z dnia 12.12.2016 r. 2016-12-12 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2016 z dnia 12.12.2016 r. 2016-12-12 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30.2016 z dnia 12.12.2016 r. 2016-12-12 10:06
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomosci gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno. 2016-12-08 15:36
dokument Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 3.XII.2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu oznakowania tego obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tym obszarze 2016-12-05 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2016 z dnia 02.12.2016 r. 2016-12-02 14:51
dokument Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2016-12-02 10:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 151/7, 157/14, 157/21 i 333 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2016-11-25 11:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 88/2, 431, 88/1, 67/3 i 67/2, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2016-11-25 09:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 31/31 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2016-11-25 08:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 335, 330/2 i 330/3 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym pomiarowym. 2016-11-25 08:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.10.2014 dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiorników na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec. 2016-11-23 13:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego 2016-11-21 09:40
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2016-11-17 15:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Maszewo, gmina Deszczno na działce nr ew. 2/1 obręb Maszewo. 2016-11-16 14:41
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. 2016-11-09 12:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 88/2, 431, 88/1, 67/3 i 67/2, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2016-11-02 15:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 31/31 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2016-11-02 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 335, 330/2 i 330/3 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym pomiarowym. 2016-11-02 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 115/5, obręb ewid. nr 13 ? Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2016-10-28 13:41
dokument Informacja o usuwaniu azbestu i osiągniętym efektem ekologicznym 2016-10-26 07:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa stacji odparowania skroplonego metanu (LNG) realizowanego na działce nr ew. 191 obręb Bolemin. 2016-10-18 09:22
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej - Prądocin 9/16. 9/15 2016-10-11 10:48
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Prądocin 16/2 2016-10-04 10:33
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Glinik 200/3 2016-10-04 10:27
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Bolemin 161 2016-10-04 10:24
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Deszczno 405/21 2016-10-04 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2016 z dnia 30.09.2016 r. 2016-10-03 07:37
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z przepompownią na działkach 462, 2/9, 7/25, 15/7, 478, 4/4, 5/3, 7/101, 7/102, 7/105 położonych w obrębie Osiedle Poznańskie- II ETAP 2016-09-26 15:49
dokument Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 8/10 w Orzelcu 2016-09-13 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2016 z dnia 12.09.2016 r. 2016-09-12 10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2016 z dnia 09.09.2016 r. 2016-09-09 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2016 z dnia 07.09.2016 r. 2016-09-07 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 172/1, 177/9, 176/6, 170/23, 170/21, 170/26, 174/4, 173/1 i 328/5, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie oświetlenia drogowego. 2016-09-07 09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/8, 485, 486/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-08-26 08:29
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 284, 282/6 i 282/5, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-08-19 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2016 z dnia 19.08.2016 r. 2016-08-19 10:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 154, 155, 136 obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym. 2016-08-17 09:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.8.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ?BOLEMIN I? zlokalizowanego na działce nr ew. 193, 195 i 196 obręb Bolemin. 2016-08-11 15:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 172/1, 177/9, 176/6, 170/23, 170/21, 170/26, 174/4, 173/1, 328/5 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie oświetlenia drogowego. 2016-08-10 10:29
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka nr 8/10 Orzelec 2016-08-09 14:30
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu: Deszczno nr ewid.405/21, 124/7 oraz Prądocin 16/2 2016-08-09 14:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu procedury w sprawie sporządzania dodatku do dokumentacji geologicznej złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej " Brzozowiec I" w celu jego wykreślenia z krajowego bilansu zasobu złóż kopalnianych. 2016-08-08 11:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5.08.2016 r. decyzji nr 23.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 188/41, 188/43, 188/4, 188/18, 188/14 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-08-05 12:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5.08.2016 r. decyzji nr 22.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 49/17, 52/5, 52/6, 240/2 obręb ewid. nr 10- Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-08-05 12:41
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 5.08.2016 r. decyzji nr 20.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 398/2, 163/4 obręb ewid. nr 14- Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-08-05 12:36
dokument Obwieszcenie o wydaniu w dniu 5.08.2016 r. decyzji nr 19.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonyc nr ewid. 170/4, 170/11, 170/23, 170/24, 328/5, 328/6 obręb ewid. nr 4- Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001812F 2016-08-05 12:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 4.08.2016 decyzji nr 21.2016 o ustaleniu lokalizacji inwstycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 254/1, 434/4, 210/3 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-08-04 10:42
dokument Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 211/8, 173/2, 211/9, 211/12 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-08-03 14:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 284, 282/6, 282/5 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegąjacej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2016-08-03 10:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 2.08.2016 decyzji nr 24.2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 462, 2/9, 15/7, 4/4, 478 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2016-08-02 08:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/8, 485, 486/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi. 2016-07-27 10:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr. ewid. 154, 155, 136, obręb ewid. nr 3 -Łagodzin, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym. 2016-07-27 09:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 115/3 obręb Glinik. 2016-07-25 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2016 z dnia 21.07.2016 r. 2016-07-21 09:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2016 z dnia 21.07.2016 r. 2016-07-21 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 188/41, 188/43, 188/4, 188/18 i 188/14 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-07-19 13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 175 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-66/99 z dnia 23.09.1999 r.), 49/17, 52/5, 52/6 i 240/2, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-07-19 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 254/1, 434/4 i 210/3, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-07-19 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 398/2 i 163/4, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-07-19 12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 170/4, 170/11, 170/23, 170/24, 328/5 i 328/6, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001812F 2016-07-19 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2016 z dnia 19.07.2016 r. 2016-07-19 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14.2016 z dnia 19.07.2016 r. 2016-07-19 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1396F w miejscowości Prądocin, Dzierżów- informacja publiczna 2016-07-18 16:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1396F w miejscowości Prądocin, Dzierżów- zawiadomienie stron 2016-07-18 16:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 462, 2/9, 15/7, 4/4 i 478, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 2016-07-18 15:50
dokument Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Aktualizacja Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016-07-18 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2016 z dnia 18.07.2016 r. 2016-07-18 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie oraz drogi 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzyce, Gmina Deszczno- informacja publiczna 2016-07-18 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie oraz drogi 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzyce, Gmina Deszczno- zawiadomienie stron 2016-07-18 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 211/8, 173/2, 211/9 i 211/12, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-07-15 13:57
dokument Obwieszenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1397 (ul. Lipowa) w miejscowości Glinik, Gmina Deszczno - informacja publiczna 2016-07-15 13:41
dokument Obwieszenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1397 (ul. Lipowa) w miejscowości Glinik, Gmina Deszczno- zawiadomienie stron 2016-07-15 13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o dokumentach wydanych w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1396F w miejscowości Prądocin, Dzierżów, Gmina Deszczno. 2016-07-15 11:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o dokumentach wydanych w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1397 (ul. Lipowa) w miejscowości Glinik, Gmina Deszczno 2016-07-15 11:36
dokument Obwieszenie Wójta Gminy Deszczno o dokumentach wydanych w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia:Przebudowie drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie oraz drogi 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzyce, Gmina Deszczno 2016-07-15 11:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2016 z dnia 14.07.2016 r. 2016-07-14 16:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 475, 480 i 102/15 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-07-05 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 475 i 137/6, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2016-07-05 12:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 92/1 i 92/21 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-07-04 16:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1, 156, 121/5 i 121/6 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-07-04 16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12.2016 z dnia 04.07.2016 r. 2016-07-04 15:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2016 z dnia 04.07.2016 r. 2016-07-04 15:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2016 z dnia 04.07.2016 r. 2016-07-04 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9.2016 z dnia 04.07.2016 r. 2016-07-04 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2016 z dnia 04.07.2016 r. 2016-07-04 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach nr ewid. 462, 2/9, 15/7, 4/4, 478, obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 2016-07-01 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 284/9 w Brzozowcu. 2016-07-01 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 175 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-66/99 z dnia 23.09.1999 r.), 49/17, 52/5, 52/6 i 240/2, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-30 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 188/41, 188/43, 188/4, 188/18 i 188/14 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-06-29 15:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 254/1, 434/4 i 210/3, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-29 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 402/1, 398/2 i 163/4, obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-29 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 170/4, 170/11, 170/23, 170/24, 328/5 i 328/6, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001812F. 2016-06-29 13:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 478 i 35/6 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej ? ul. Klonowa 2016-06-29 09:31
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do sprzedaży - Deszczno 341/29 2016-06-28 16:04
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na szczególne korzystanie z wód 2016-06-23 15:58
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na wykonanie urządzeń wodnych. 2016-06-23 15:54
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do sprzedaży - Maszewo 63/10, Orzelec 8/10 2016-06-22 15:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 475, 480 i 102/15 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-16 16:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 475 i 137/6, obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2016-06-16 16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowaia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 284/9 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku oświaty na Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. 2016-06-16 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1396F w miejscowości Prądocin, Dzierżów, Gmina Deszczno. 2018-07-12 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 25, 119/1 i 119/33 obręb ewid. nr 13 ? Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-16 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1399F (ul. Świetlana) w miejscowości Osiedle Poznańskie oraz drogi 1398F (ul. Borkowska) w miejscowości Ciecierzyce, Gmina Deszczno. 2016-06-14 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 193/3, 193/9, 193/10 i 299 obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-14 11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1397 (ul. Lipowa) w miejscowości Glinik, Gmina Deszczno 2016-06-14 09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1, 156, 121/5 i 121/6 obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-06-10 11:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2016 z dnia 10.06.2016 r. 2016-06-10 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 49/17, 52/5, 171 , 175 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-66/99 z dnia 23.09.1999 r.) i 240/2 obręb ewid. nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-06-07 15:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 40, 42/12, 42/13, 42/5, 42/2, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17 i 42/3 obręb ewid. nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-06-07 15:24
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 9/1 i 8/12 obręb ewid. nr 1 ? Niwica, gm. Deszczno, polegającej na modernizacji Stacji Ochrony Katodowej I i II nitki i przyległych obwodów ochrony katodowej do SOK 550 w SZ-550 Niwica na odcinku zachodnim. 2016-06-07 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2016 z dnia 02.06.2016 r. 2016-06-03 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 478 i 35/6 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej ? ul. Klonowa. 2016-06-03 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2016 z dnia 31.05.2016 r. 2016-05-31 15:02
dokument Oferta realizacji zadania publicznego "Mój czas z rodziną-kulinarnie, balowo, piernikowo" 2016-05-31 12:12
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dot. budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Wylotowej, Skrajnej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. oraz na ul. Wylotowej w Osiedlu Poznańskim gm. Deszczno 2016-05-30 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno. 2016-05-23 15:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno (zawiadomienie stron) o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno. 2016-05-23 15:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 25, 119/1 i 119/33 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-05-20 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 193/3, 193/9, 193/10 i 299 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-05-20 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2016-05-20 11:18
dokument Oferta realizacji zadania publicznego"Rodzic na zastępstwo miłość na zawsze" 2016-05-19 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 9/1 i 8/12 obręb ewid. nr 1 ? Niwica, gm. Deszczno, polegającej na modernizacji Stacji Ochrony Katodowej I i II nitki i przyległych obwodów ochrony katodowej do SOK 550 w SZ-550 Niwica na odcinku zachodnim. 2016-05-18 09:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 40, 42/12, 42/13, 42/5, 42/2, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17 i 42/3 obręb ewid. nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2016-05-17 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 328/6, 167/9, 166/7, 167/11, 167/12, 167/13, 167/14, 167/15, 167/16, 167/17, 167/18 i 166/4 obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2016-05-17 14:12
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 265/5 i 333/1, obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2016-05-17 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 247/6, 247/5 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), 15, 63 i 64/3 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2016-05-17 12:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 49/17, 52/5, 171 , 175 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-66/99 z dnia 23.09.1999 r.) i 240/2 obręb ewid. nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2016-05-17 09:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowiekanalizacji sanitarnej na ul. Wylotowej, Skrajnej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. oraz na ul. Wylotowej w m. Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno. 2016-05-05 14:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 29/3 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2016-05-04 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno - WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWAw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiorników na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec. 2016-04-29 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Karnin. 2016-04-29 09:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalziacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w miejscowowści Deszczno. 2016-04-29 09:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.4.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 48 obręb Dziersławice, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2016-04-27 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2016 z dnia 22.04.2016 r. 2016-04-22 13:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2016 z dnia 22.04.2016 r. 2016-04-22 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o zmianie decyzji nr 23.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego. 2016-04-21 15:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 2016-04-18 12:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebranym materiale dowodowym sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno 2016-04-15 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno 2016-04-15 13:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanych opiniach organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno 2016-04-15 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków magazynowych z częścią socjalno- biurową wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu na działce nr 403/1 obręb Deszczno. 2016-04-14 15:19
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: PP.6733.2.2016.AB z dnia 14.04.2016 r. uzupełniającego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2016 z dnia 31.03.2016 r. 2016-04-14 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.7.2016 dla przedsięwzięcia Budowa grawitacyjno- tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce gmina Deszczno. (informacja publiczna) 2016-04-12 12:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.7.2016 dla przedsięwzięcia Budowa grawitacyjno- tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce gmina Deszczno. (zawiadomienie stron) 2016-04-12 12:46
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - działka 147/2 2016-04-11 16:16
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - działki Płonica 40, 41 2016-04-11 16:12
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Bolemin 161 2016-04-11 16:11
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Glinik 200/3 2016-04-11 16:06
dokument Oferta Realizacji Zadania Publicznego MOPSiK- sterylizacja i kastracja zwierząt na terenach wiejsckich 2016-04-11 11:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 247/6, 247/5 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), 15, 63 i 64/3 obręb ewid. nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2016-04-29 09:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 273/7, 279, 239, 351/3, 353, 357/6, 369, 410 i 375, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2016-04-07 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), obręb ewid. nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2016-04-07 14:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 23.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.09.2015r. dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 77, obręb ewid. nr 20 ? Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-04-07 13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego Brzozowiec 1 o mocy do 1 MW na działce nr ew. 332 obręb Brzozowiec. 2016-04-06 09:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 247/6 obręb Borek, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2016-04-06 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2016 z dnia 31.03.2016 r. 2016-03-31 15:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z czterema zbiornikami naziemnymi o poj. 6400 litrów z przyłączami gazu do budynków inwentarskich fermy drobiu na działkach nr ew. 123/14, 123/15, 124/16, 124/17, 124/18 obręb Deszczno. 2016-03-30 09:24
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej. 2016-03-22 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej G001323F Niwica- Ulim gmina Deszczno. 2016-03-21 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wydanych postanowieniach w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitranej wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno". 2016-03-18 12:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Budowa grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitranej wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno". 2016-03-18 12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Nr 23.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.09.2015r. dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 77, obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-03-14 08:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z sześcioma zbiornikami naziemnymi o poj. 6400 litrów z przyłączami gazu do budynków inwentarskich fermy drobiu na działkach nr ew. 112/6 obręb Maszewo i 124/10 obręb Deszczno. 2016-03-14 08:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ?Budowa grawitacyjno- tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce gmina Deszczno?. 2016-03-10 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 307/10, 307/35, 307/44, 307/39, 307/38, 307/34, 307/33, 307/37, 307/36, 307/32 i 307/31 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2016-03-09 12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej, urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działce nr ew. 100 w miejscowości Bolemin 2016-03-04 09:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zabudowie odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej ? urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działce nr ew. 391 w miejscowości Bolemin 2016-03-04 09:24
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 273/7, 279, 239, 351/3, 353, 357/6, 369, 410 i 375, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2016-03-04 08:18
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Bolemin 161 2016-03-03 15:32
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej będącej własnością gminy - Glinik 200/3 2016-03-03 15:30
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej będącej włsnością gminy - Bolemin 147/1 2016-03-03 15:26
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - działki Płonica 40, 41 2016-03-03 15:23
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 63 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), obręb ewid. nr 7 - Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2016-03-03 14:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 43.2015 z dnia 02.03.2016 r. 2016-03-02 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 42.2015 z dnia 01.03.2016 r. 2016-03-02 11:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.02.2016r. ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do dochowu bydła mięsnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Białobłociu 2016-03-01 10:21
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 2016-02-29 10:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2016-02-26 07:44
dokument Protokół z prac komisji powołanej Zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 stycznia 2016r. dotyczącym otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2016 roku oraz proponowana wysokość dotacji i zestawienie punktowe 2016-02-25 07:56
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 307/10, 307/35, 307/44, 307/39, 307/38, 307/34, 307/33, 307/37, 307/36, 307/32 i 307/31 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2016-02-15 17:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 38.2015 z dnia 12.02.2016 r. 2016-02-12 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36.2015 z dnia 12.02.2016 r. 2016-02-12 08:53
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 307/35, 307/10, 307/39 i 307/44 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2016-02-04 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe da Gminy Deszczno na lata 2015-2030" 2016-02-03 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o odstąpienia od przygotowania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko 2016-02-03 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2015 z dnia 28.01.2016 r. r. 2016-01-28 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 116, 89/3, 93 i 98/3 obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2016-01-28 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37.2015 z dnia 28.01.2016 r. r. 2016-01-28 08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40.2015 z dnia 27.01.2016 r. 2016-01-27 15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 39.2015 z dnia 27.01.2016 r. 2016-01-27 15:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35.2015 z dnia 27.01.2016 r. r. 2016-01-27 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34.2015 z dnia 27.01.2016 r. r. 2016-01-27 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 167/10, 167/8 i 328/6, obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2016-01-22 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 166/7, 328/6, 166/4, 167/15, 167/16, 167/17 i 167/18, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2016-01-22 13:05
dokument Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2016 r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2016-01-19 13:26
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wydanym postanowieniu uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest budowa sieci wodociągowej od miejscowości Niwica, gmina Deszczno do Gorzowa Wlkp - ul. Półwiejska. 2016-01-15 09:19
dokument Obwieszczenie Wojta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 290/13, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2016-01-13 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszcznoz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 29/3 obręb Kiełpin 2016-01-13 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 307/35, 307/10, 307/39 i 307/44 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami 2016-01-13 13:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 116, 89/3, 93 i 98/3 obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2016-01-13 11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 485, 492, 494/16, 497/3 i 497/22, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2016-01-12 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 497/22, 503, 497/25, 506/9, 559/6, 559/7, 559/8, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 2016-01-12 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 485, 511, 506/9, 507, 559/8 i 559/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej. 2016-01-12 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 464/2 i 59/13, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej. 2016-01-12 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 64/2, 66, 104/2, 3, 4, 5/1 i 5/2 obręb ewid. nr 17 ? Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem. 2016-01-11 12:10