Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-12-30 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Brzozowiec. 2014-12-29 14:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 8 2014-12-23 15:29
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 7 2014-12-23 15:28
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Dzierżów 104 2014-12-23 15:27
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 5/2 2014-12-23 15:26
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 4 2014-12-23 15:25
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Dzierżów 79/6 2014-12-23 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Santok o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku szkoły postawowej w Ciecierzycach 2014-12-22 11:29
dokument Obwieszczenie o uznaniu wymienionych osób za stronę postępowaniu OŚ.6220.8.2014 2014-12-19 13:30
dokument Zarządznie Wójta Gminy Deszczno nr 82/2014/Z z dnia 18.12.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy Deszczno 2014-12-18 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2014 z dnia 17.12.2014 r. 2014-12-17 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2014 z dnia 17.12.2014 r. 2014-12-17 15:00
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 172/2 2014-12-17 14:58
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 183/1 2014-12-17 14:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 170/1 2014-12-17 14:56
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Prądocin 9/12 2014-12-16 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23.2014 z dnia 10.12.2014 r. 2014-12-12 12:53
dokument Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu "Promocja zintegrowanego podejscia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" 2014-12-11 08:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji realizowanego na działce 114/2 obręb Deszczno 2014-12-10 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV z przyłączami w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-12-04 12:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2014 z dnia 03.12.2014 r. 2014-12-03 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV oraz przyłączy kablowych w miejscowowści Deszczno. 2014-11-28 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych w miejscowowści Dzierżów. 2014-11-28 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2014 z dnia 24.11.2014 r. 2014-11-24 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2014 z dnia 24.11.2014 r. 2014-11-24 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24.2014 z dnia 21.11.2014 r. 2014-11-24 09:20
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 0 Deszczno 168/9 2014-11-21 09:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 285/1, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na potrzeby biblioteki gminnej. 2014-11-19 15:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Deszczno. 2014-11-07 11:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Dzierżów, w gminie Deszczno. 2014-11-07 09:21
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 2014-11-06 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem w miejscowościach Glinik i Dziersławice, w gminie Deszczno. 2014-11-06 09:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2014-11-06 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego cisnienia wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2014-11-06 09:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-11-06 09:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2014 z dnia 09.04.2014 r. 2014-11-05 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 22.2014 z dnia 05.11.2014 r. 2014-11-05 14:17
dokument Uzasadnienie i podsumowanie, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 2014-10-31 14:19
dokument Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze - wieloosobowe stanowisko ds. finansowo-księgowych i egzekucji w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp 2014-10-31 13:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2014-10-30 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączem w miejscowościach Glinik i Dziersławice. 2014-10-21 15:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji realizowanego na działce 114/2 w Deszcznie 2014-10-21 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-10-14 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 4.2014 z dnia 09.04.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2014-10-14 10:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2014-10-13 14:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2014-10-13 12:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-10-13 12:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 20.2014 z dnia 10.10.2014 r. 2014-10-10 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. instalacja paneli fotowoltaicznych na działce 134/5 w Brzozowcu. 2014-10-06 09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku stacji PKP na potrzeby biblioteki gminnej w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2014-10-03 09:04
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Dzierżów 85/2, 85/3 2014-10-02 12:23
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Prądocin 9/8 2014-09-30 11:53
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Prądocin 9/9 2014-09-30 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 19.2014 z dnia 26.09.2014 r. 2014-09-26 12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 18.2014 z dnia 26.09.2014 r. 2014-09-26 09:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Karnin. 2014-09-26 08:57
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 4 2014-09-23 12:46
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 7 2014-09-23 12:45
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 8 2014-09-23 12:43
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 5/2 2014-09-23 12:41
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 172/2 2014-09-23 12:40
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 170/1 2014-09-23 12:39
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Dzierżów 104 2014-09-23 12:38
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica 183-1 2014-09-23 12:37
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Deszczno - Dzierżów 79-6 2014-09-23 12:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno 2014-09-23 11:50
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy Dzierżów dz. nr 163 2014-09-12 13:29
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy Dzierżów dz. nr 149 2014-09-12 13:28
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy Dzierżów dz. nr 148 2014-09-12 13:27
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy Dzierżów dz. nr 128 2014-09-12 13:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Karnin. 2014-09-05 12:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Ulim. 2014-09-05 11:51
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Osiedle Poznańskie. 2014-09-05 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 17.2014 z dnia 05.09.2014 r. 2014-09-05 11:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 16.2014 z dnia 05.09.2014 r. 2014-09-05 09:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 15.2014 z dnia 04.09.2014 r. 2014-09-04 15:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 14.2014 z dnia 04.09.2014 r. 2014-09-04 12:36
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - obręb Deszczno 2014-08-26 15:22
dokument Konsultacje środowiskowe Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2014-08-25 09:54
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - obręb Brzozowiec 2014-08-22 11:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - obręb Brzozowiec 2014-08-22 11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetyczbej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowści Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-08-19 11:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenegetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowsci Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-08-19 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągopwej w miejscowości Białobłocie, w gminie Deszczno. 2014-08-19 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetyczne sieci kablowej nn-0,4 kV w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2014-08-18 16:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2014-08-18 15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Ulim, w gminie Deszczno. 2014-08-13 12:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-08-12 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 13.2014 z dnia 11.08.2014 r. 2014-08-11 13:38
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 170/1 2014-08-07 14:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 172/2 2014-08-07 14:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 183/1 2014-08-07 14:56
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 5/2 2014-08-07 14:55
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 7 2014-08-07 14:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 8 2014-08-07 14:48
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Płonica 4 2014-08-07 14:48
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Dzierżów 79/6 2014-08-07 14:47
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Dzierżów 104 2014-08-07 14:47
dokument Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego świadczenia usług weterynaryjnych 2014-08-05 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowści Ciecierzyce - ulica Spacerowa 2014-07-29 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowści Ciecierzyce - ulica Krokusowa. 2014-07-29 14:46
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 80,439 do km 117,737) etap I inwestycji Szczecin-Gorzów Wlkp." 2014-07-28 15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2014-07-25 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Białobłocie - ulica Karmelowa 2014-07-24 15:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscwości Maszewo, w gminie Deszczno. 2014-07-24 13:01
dokument Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro) w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno 2014-07-22 15:17
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-22 15:08
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2014-07-22 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 12.2014 z dnia 22.07.2014 r. 2014-07-22 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 11.2014 z dnia 22.07.2014 r. 2014-07-22 08:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na działce 247/7 obręb Borek 2014-07-21 09:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Skwierzyny o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 360/3, 361/3 i 361/4 obręb Deszczno 2014-07-10 15:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2014-07-10 14:10
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO IB-II.7840.161.2014.EWas o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę inwestycji 2014-07-09 12:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-07-07 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną armaturą w miejscowości Osiedle Pozńaskie, w gminie Deszczno. 2014-07-07 15:26
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO IB-II.7840.138.2014.EWas o zmianie pozwolenia na budowę inwestycji 2014-07-07 11:27
dokument Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro) - zapewnienie bezdomnym zwierzętom, odłowionym z terenu Gminy Deszczno miejsca w schronisku dla zwierząt 2014-06-27 08:17
dokument Zapytanie ofertowe (wartość zamówienia poniżej kwoty 30000euro) w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych w tym całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt mających miejsce na terenie Gminy Deszczno 2014-06-27 08:04
dokument Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.06.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno. 2014-06-26 11:37
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej wlasność gminy Deszczno. 2014-06-23 13:00
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO IB-II.7840.138.2014.EWas 2014-06-18 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Akacjowej, w Osiedlu Poznańskim. 2014-06-13 11:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Jesionowej, w Osiedlu Poznańskim. 2014-06-13 11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 9.2014 z dnia 04.06.2014 r. 2014-06-04 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 7.2014 z dnia 02.06.2014 r. 2014-06-02 16:52
dokument Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn: Wspieranie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia polegającego na podejmowaniu działań wobec nietrzeźwych mieszkańców Gminy Deszczno, którzy swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu lub życiu i zdrowiu innych osób" 2014-06-02 11:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - Ciecierzyce 2014-05-30 13:56
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - Bolemin 2014-05-30 13:54
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu - Ulim 2014-05-30 13:53
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO IB-I.747.10.2014.RTar 2014-05-29 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu publicznego nr 10.2014 z dnia 13.05.2014 r. 2014-05-13 11:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2014 z dnia 13.05.2014 r. 2014-05-13 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej lini kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2014-05-12 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowościach Bolemin i Dziersławice. 2014-05-12 16:30
dokument Zarządzenie nr 13/2014 Wójta Gminy Deszczno w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości w drodze przetargu. 2014-05-09 12:36
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Glinik - działka 200/3 2014-05-09 12:33
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - działka 130/7 obręb Dzierżów. 2014-05-09 12:27
dokument Obwieszcznie o wyłożeniu do publiczego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2014-05-09 12:23
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2014.JRaj z dnia 8 maja 2014r. 2014-05-09 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S. A. w miejscowości Deszczno. 2014-05-07 15:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na działce 247/7 2014-04-25 10:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.10.2014.RTar z dnia 23 kwietnia 2014r. 2014-04-25 08:48
dokument Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o zmianie pozwolenia wodnoprawnego 2014-04-23 10:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.9.2014.RTar z dnia 17 kwietnia 2014r. 2014-04-22 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-04-22 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Łagoedzin, w gminie Deszczno. 2014-04-22 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-Mobile Polska S. A. (operator T-MOBILE) nr 42687 Brzozowiec w miejscowości Brzozowiec. 2014-04-17 15:08
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z OPP za 2013 rok 2014-04-14 09:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-,4kV wraz z przyłączami w miesjcowości Glinik, w gminie Deszczno. 2014-04-11 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowowściach Bolemin i Dziersławice 2014-04-11 13:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowści Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-04-09 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de90/63/40 PE w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzyce oraz w Gorzowie Wlkp. 2014-04-09 12:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią i niezbedną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-04-09 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii koablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-04-03 15:29
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2014-04-03 14:42
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2014-04-03 14:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowowści Łagodzin, w gminie Deszczno. 2014-04-03 14:19
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2014-04-03 12:53
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Dzierżow 2014-04-03 12:50
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - obręb Ciecierzyce 2014-04-03 12:45
dokument Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 r. 2014-03-31 15:14
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2014-03-27 08:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-03-24 16:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej T-MOBILE POLSKA S. A. nr 42687 Brzozowiec na działce o nr ewid. 145/4 w obrębie Deszczno, w gminie Deszczno. 2014-03-19 12:55
dokument Obwieszczenie zawiadomienie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projekotwanej na działkach 360/3,361,3 i 361,4 obręb Deszczno 2014-03-18 08:54
dokument Zawiadomienie Burmistrza Skwierzyny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projekotwanej na działkach 360/3,361,3 i 361,4 obręb Deszczno 2014-03-18 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-03-17 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de90/63/40 w obębie Siedlice w mieście Gorzów Wlkp., w obrębie Ciecierzyce i Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-03-17 12:01
dokument Protokół z prac komisji - konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy deszczno w 2014 roku 2014-03-10 14:28
dokument Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2014-03-04 07:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2014-02-27 12:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowowści Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-02-21 14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-02-21 12:17
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji realizowanego na działce nr 114/2 2014-02-21 12:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce w gminie Deszczno oraz w ulicach Skrajnej, Wylotowej i Deszczowej w Gorzowie Wlkp. 2014-02-19 15:22
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Dzierżów 2014-02-18 10:42
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat - Bolemin 2014-02-18 10:31
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat - Maszewo 2014-02-18 10:31
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wycinkę drzew na terenie Gminy Deszczno" 2014-02-10 09:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Bolemin, w gminie Deszczno. 2014-02-10 08:39
dokument Zapytanie ofertowe (o wartości zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro) prośba o przedstawienie oferty na "Wycinka drzew na terenie Gminy Deszczno" 2014-02-05 13:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2014-01-29 15:11
dokument Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu fert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2014 roku i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2014-03-10 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 494/8, 492, 489/9, 489/10 obręb Ciecierzyce, gm. Deszczno polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2014-01-16 13:24