Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2015 z dnia 04.01.2016 r. r. 2016-01-05 13:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 48 obręb Dziersławice, gmina Deszczno 2015-12-31 08:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno 2015-12-31 08:21
Ogłoszenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2015-12-30 07:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 167/10, 167/8 i 328/6, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-12-29 12:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 166/7, 328/6, 166/4, 167/15, 167/16, 167/17 i 167/18, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-12-29 12:55
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 2015-12-29 11:37
Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 290/13, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2015-12-29 08:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 485, 492, 494/16, 497/3 i 497/22, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 2015-12-29 07:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 497/22, 503, 497/25, 506/9, 559/6, 559/7, 559/8, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 2015-12-28 08:37
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Bolemin 161 2015-12-23 12:04
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Glinik 200/3 2015-12-23 12:03
Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. 2015-12-23 11:58
Wykaz nieruchomości będącej własnością skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej. 2015-12-23 11:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 22.12.2015r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2015-12-23 10:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 485, 511, 506/9, 507, 559/8 i 559/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej elektrycznej linii zasilającej. 2015-12-23 09:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Poznańskim - ul. Świetlana i ul. Malinowa. 2015-12-23 08:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 64/2, 66, 104/2, 3, 4, 5/1 i 5/2 obręb ewid. nr 17 - Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem. 2015-12-18 11:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play". 2015-12-15 14:32
Postanowienie Wójta Gminy Deszczno o rozpatrzeniu uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Karnin 2015-11-26 13:17
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 52/9, obręb ewid. nr 13 ? Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY?. 2015-11-26 12:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Skromna m-ść Łagodzin oraz w obrębie Zieleniec w mieście Gorzów Wlkp. 2015-11-23 16:42
Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-11-23 14:03
Oferta realizacji zadania publicznego 2015-11-23 11:26
Informacja dot. zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno". 2015-11-20 09:25
Ogloszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-11-19 12:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Łagodzin - ul. Skromna, w gminie Deszczno oraz w obrębie Zieleniec w mieście Gorzów Wlkp. 2015-11-09 10:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2015 z dnia 09.11.2015 . 2015-11-09 09:15
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. finansowo-księgowych i kadr w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6. 2015-11-09 09:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30.2015 z dnia 06.11.2015 r. 2015-11-06 13:16
Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-11-06 09:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji zatwierdzającej dodatek nr 11 do dokumentacji geologicznej w kat. c2 złoża kruszywa naturalnego "Deszczno-Łagodzin", gmina deszczno, woj. lubuskie. 2015-11-03 14:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.10.2015r. podanie do publicznej wiadomości informacji że w dniu 29.10.2015r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 001315F ul. Letnia, Karnińska gm. Deszczno 2015-11-02 14:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.10.2015r. zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 001315F ul. Letnia, Karnińska gm. Deszczno 2015-11-02 14:01
Rozpatrzenie uwag do zmiany studium 2015-10-30 08:41
Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.10.2015 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej 001301F ul. Topolowa Gmina Deszczno 2015-10-29 07:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej 001301F ul. Topolowa Gmina Deszczno 2015-10-29 07:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 504, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2015-10-23 09:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2015 z dnia 22.10.2015 r. 2015-10-22 14:09
Obwieszczenie Wójt Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 122 i 78, obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2015-10-21 08:49
Sprostowanie Wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat położonej w obrębie Ciecierzyce dz. 152 z dnia 15 października 2015 r. 2015-10-21 07:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu procedury sporządzenia dodatku nr 11 do dokumentacji geologicznej zzłoża kruszywa naturalnego "Deszczno-Łagodzin" w kat. C2 oraz przedłożeniu dokumentacji u Marszałka Województwa Lubuskiego 2015-10-16 13:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 247/6 obręb Borek 2015-10-16 08:44
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Ciecierzyce 152 2015-10-16 08:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2015 z dnia 14.10.2015 r. 2015-10-14 10:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2015 z dnia 07.10.2015 r. 2015-10-07 12:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 122 i 78, obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2015-10-05 14:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszcęciu procedury w sprawie sporządzenia dodatku nr 11 do dokumentacji geologicznej zzłoża kruszywa naturalnego "Deszczno-Łagodzin" w kat. C2 2015-10-05 12:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24.2015 z dnia 29.09.2015 r. 2015-09-30 09:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej 001315F ul. Letnia, Karnińska Gmina Deszczno 2015-09-28 13:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej 001301F ul. Topolowa Gmina Deszczno 2015-09-28 13:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 10/2, 87/1 i 50/4 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2015-09-28 09:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 99/1 i 92 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 56/3, 56/4 i 70 obręb ewid. nr 17 - Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kompaktowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV. 2015-09-28 08:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2015 z dnia 25.09.2015 r. 2015-09-25 12:31
Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Deszczno 2015-09-24 18:14
Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Kiełpin 2015-09-24 18:12
Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Borek 2015-09-24 18:11
Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Karnin 2015-09-24 18:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2015-09-22 09:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 14.09.2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich, działki 4/6 i 7/6 obręb Orzelec 2015-09-17 13:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 16.09.2015 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej 001301F ul. Topolowa Gmina Deszczno 2015-09-17 12:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 29/3 obręb Kiełpin 2015-09-16 15:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnje 001301F ul. Topolowa Gmina Deszczno 2015-09-16 15:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 307/8, 308, 317/21, 317/25, 317/31 obręb 6- Ciecierzyce, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej 2015-09-14 10:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 138,129/2,55 i 454/4 obręb 20- Bolemin, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-04 kV wraz z przyłączem 2015-09-14 09:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2015 z dnia 04.09.2015 r. 2015-09-06 21:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23.2015 z dnia 04.09.2015 r. 2015-09-06 21:12
Wyłożenie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno - prognoza oddziaływania na środowisko. 2015-09-03 14:29
Wyłożenie zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2015-09-03 14:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 10/2, 87/1 i 50/4 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2015-09-03 13:01
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 sierpnia 2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno 2015-08-27 08:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Przytoczna o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku ul. Sąsiedzkiej obręb Łagodzin na działkach o nr ewid. 82/2, 146 oraz ul. Bratniej obręb Prądocin na działce o nr ewid. 188/2 gmina Deszczno. 2015-08-26 15:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 22.2015 z dnia 20.08.2015 r. 2015-08-20 14:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 319/5, 148/5 i 327, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2015-08-20 14:19
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiektu III Odcinek c Gorzów Wlkp. - Borek w km rz. Warty 62+500 - 76+500" 2015-08-19 14:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 307/8, 308, 317/21, 317/25, 317/31, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2015-08-19 11:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21.2015 z dnia 17.08.2015 r. 2015-08-18 07:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 250/7, 253/10, 253/12 i 253/9 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2015-08-17 08:56
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiektu III odcinek c Gorzów Wlkp. - Borek km. rz. Warty 62+500 - 76+500" 2015-08-13 13:54
Obwieszczenie - zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 001315F ul. Letnia, Karnińska gm. Deszczno 2015-08-13 08:57
Obwieszczenie - zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej 001301F ul. Topolowa gm. Deszczno 2015-08-13 08:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 77, obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2015-08-11 12:24
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 40, 43/9 i 43/19, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-08-05 08:11
Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Biura Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp 2015-08-04 15:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2015 z dnia 04.08.2015 r. 2015-08-04 08:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2015 z dnia 03.08.2015 r. 2015-08-03 16:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 319/5, 148/5 i 327, obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2015-08-03 08:47
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 160/1 i 146, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, polegającej na przebudowie pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2015-07-31 10:13
Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 250/7, 253/10, 253/12 i 253/9 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2015-07-30 10:07
Ogłoszenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2015-07-29 15:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 138, 129/2, 55 i 454/4 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączem 2015-07-29 14:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2015 z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 12:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2015 z dnia 28.07.2015 r. 2015-07-28 09:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 77, obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2015-07-23 14:49
Obweiszczenie Wójta Gminy Przytoczna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 82/2, 146 obręb Łagodzin oraz 188/2 obręb Prądocin gmina Deszczno. 2015-07-21 11:05
Obwieszczenie Wójt Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 40, 43/9 i 43/19, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2015-07-16 13:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 160/1 i 146, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, polegającej na przebudowie pętli autobusowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2015-07-16 12:12
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 101/20, 315, 223/2, 214, 215, 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2015-07-15 08:41
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód związanych z klęską suszy. 2015-07-14 12:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 116, 117, 118/4, 46/17 i 10/2 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2015-07-14 08:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 93, 92/21, 92/27, 92/41, 92/44 i 92/47 obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2015-07-09 14:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 6/8 i 11, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-07-09 08:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2015 z dnia 08.07.2015 r. 2015-07-08 15:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12.2015 z dnia 08.07.2015 r. 2015-07-08 13:13
Oferta realizacji zadania publicznego pn Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez zawodników mieszkających na terenie gminy Deszczno w 2015 r. 2015-07-07 12:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2015 z dnia 02.07.2015 r. 2015-07-02 12:25
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2015 z dnia 29.06.2015 r. 2015-06-30 11:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Maszewo. 2015-06-25 15:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2015-06-25 14:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Glinik. 2015-06-19 12:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Deszczno - ulica Nagietkowa. 2015-06-19 11:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowowści Maszewo. 2015-06-18 13:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznej linii kablowej z przyłączami w miejscowowści Dzierżów. 2015-06-18 13:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Dzierżów 108/1 2015-06-18 12:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Ciecierzyce 320/6 2015-06-18 12:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Maszewo 63/8 2015-06-18 12:35
Ogłoszenie o przyjęciu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 2015-06-17 09:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 123/14, 123/26, 123/16, 123/17, 123/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24 i 123/25, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2015-06-12 13:43
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2015 z dnia 12.06.2015 r. 2015-06-12 12:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2015 z dnia 12.06.2015 r. 2015-06-12 12:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetyczej sieci kablowej w miejscowowści Deszczno, w gminie Deszczno. 2015-06-11 09:22
Oferta realizacji zadania publicznego pn Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodziezy na terenie gminy Deszczno w 2015 r. 2015-05-29 09:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączami w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2015-05-28 15:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie budowy elektroeneregtycznej sieci kablowej w miejscowowści Deszczno - ul. Bławatkowa. 2015-05-28 14:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 4/11 i 4/3, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-05-24 18:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 486/4 i 483/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 2015-05-24 18:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2015 z dnia 19.05.2015 r. 2015-05-20 12:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 123/14, 123/26, 123/16, 123/17, 123/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 123/24 i 123/25, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2015-05-15 09:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Dzierżów 180 2015-05-14 13:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2015 z dnia 14.05.2015 r. 2015-05-14 13:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2015 z dnia 14.05.2015 r. 2015-05-14 12:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2015 z dnia 14.05.2015 r. 2015-05-14 12:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2015 z dnia 14.05.2015 r. 2015-05-14 10:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 maja 2015 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni elektrostatycznej (malarni proszkowej) na działce nr ew. 194/5 obręb Deszczno 2015-05-13 10:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 342/24, 342/25, 342/26, 342/27, 342/28 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2015-05-08 12:52
Zawiadomienie o spotkaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiorników na pasze oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec 2015-04-30 12:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 4/11 i 4/3, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-04-29 09:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 486/4 i 483/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 2015-04-29 08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 681, 682, 688, 710/3, 710/6, 710/7, 810/2 i 811, obręb ewid. nr 9 - Wieprzyce oraz na działce o nr ewid. 1 - obręb ewid. nr 10 - Zamoście, miasto Gorzów Wielkopolski, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej, realizowanych w ramach inwestycji "Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp." 2015-04-28 09:48
Ogłoszenie o udostępnieniu Strategii ZIT MOF GW 2015-04-22 08:51
Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat - Brzozowiec 168/1 2015-04-16 17:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępownia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowowści Ulim. 2015-04-15 10:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępownia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2015-04-15 09:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie sieci wodociągowej w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2015-04-15 08:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Maszewo. 2015-04-10 12:27
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Deszczno - Osiedle Poznańskie 24/1 2015-04-10 10:09
Informacja Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o konsultacjach społecznych 2015-04-10 09:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2015 z dnia 01.04.2015 r. 2015-04-01 09:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Karnin część działek 166/5, 166/10, 149/7 2015-03-30 12:31
Ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2015-03-26 15:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia zmiany decyzji nr 4.2014 z dnia 09.04.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 412/2, 414/2 (część nieobjęta miejscowym planem) i 410 obręb nr 12 - Siedlice, miasto Gorzów Wlkp., 462, 464/1, 10/6, 507/1, 41/1, 2/9, 15/5, 15/7, 14/13 i 14/8 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, 485, 257, 258, 302/11 - obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de90/63/40 PE 2015-03-26 14:59
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim 2015-03-26 11:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2015-03-26 10:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Dzierżów 157/4 2015-03-23 08:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Brzozowiec 168/1 2015-03-23 08:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 681, 682, 688, 710/3, 710/6, 710/7, 810/2 i 811, obręb ewid. nr 9 - Wieprzyce oraz na działce o nr ewid. 1 - obręb ewid. nr 10 - Zamoście, miasto Gorzów Wielkopolski, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej, realizowanych w ramach inwestycji "Przebudowa ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp." 2015-03-18 09:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno 2015-03-12 15:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Osiedle Poznańskie dz. nr ewid. 24/1 2015-03-12 14:18
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na działce 124/8, 124/9 obręb Deszczno 2015-03-06 12:27
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Karnin część działek 166/5, 166/10, 149/7 2015-03-04 13:48
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości rolnej położonej w obębie Dzierżów stanowiącej własność gminy Deszczno - Dzierżów dz. nr ewid. 96 2015-02-26 15:34
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Deszczno 370/6 2015-02-26 15:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalzacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 34/12, 34/16 obręb nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV. 2015-02-23 08:58
Protokół z prac komisji powołanej Zarządzeniem nr 2/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2015r. dotyczącym otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowrzechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2015r. 2015-02-18 07:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat - Maszewo 67 2015-02-17 09:39
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości rolnej położonej w obębie Płonica stanowiącej własność gminy Deszczno - Płonica dz. nr ewid. 170/1, 172/2, 183/1 2015-02-13 10:02
Obwieszczenie Wójta Gminy Santok o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku szkoły podstawowej w Ciecierzycach. 2015-02-12 12:53
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchmości rolnej położonej w obębie Dzierżów stanowiącej własność gminy Deszczno - Dzierżów dz. nr ewid. 79/6 2015-02-12 10:26
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej - Dzierżów 79/6 2015-02-12 10:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2014 z dnia 06.02.2015 r. 2015-02-10 09:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Dzierżów 96 2015-02-04 10:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu na okres 6 miesięcy 2015-01-23 11:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 183/1 2015-01-22 15:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 172/2 2015-01-22 15:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 5 lat - Płonica 170/1 2015-01-22 15:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej z przyłączem w miejscowości Brzozowiec. 2015-01-21 13:19
Obwieszczenie Wójta Gminy Santok o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki sanitarne z budynku szkoły podstawowej w Ciecierzycach. 2015-01-21 11:36
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych w obrębie Dzierżów, Płonica stanowiących własność gminy Deszczno. 2015-01-16 13:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystapieniu do sporzadzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2015-01-15 15:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystapieniu do sporzadzenia zmianu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2015-01-15 15:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2014 z dnia 14.01.2015 r. 2015-01-14 13:57
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2015r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2015r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2015-01-13 12:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2015-01-09 07:53