Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-19 10:42
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-19 10:41
dokument Zarządzenie nr 78/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Deszczno 2018-01-19 10:39
dokument Zarządzenie nr 77/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 grudnia 2017 r w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariace na rok 2018 2018-01-19 10:38
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-19 10:35
dokument Zarzadzenie nr 75/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 roku w sorawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora do spraw księgowości i płac Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie 2018-01-19 10:34
dokument Zarządzenie nr 74/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej do odbioru końcowego robót budowlanych zadania pn: "Budowa przedszola z klubem malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Maszewo, gmina Deszczno". 2018-01-19 10:32
dokument Zarządzenie nr 73/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Deszczno w ramach przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowani e dla projektu w ramach poddziałania 8.1.2 RPO-Lubuskie 2020 2018-01-19 10:19
dokument Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-19 10:16
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-19 10:15
dokument Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-01-19 10:14
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-16 12:39
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-16 12:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno 2018-01-16 12:37
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2018-01-16 12:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 października 2017 roku w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. dotyczącego powołania Gminnej Komisji Stypendialnejn ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-10-26 15:09
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2017-10-26 14:37
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-10-26 14:35
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-10-26 14:34
dokument Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium za rok 2016/2017 2017-10-26 14:32
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ustalenia jednostki wypłacającej stypendium 2017-10-26 14:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Deszcznie 2017-10-26 14:30
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 października 2017 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2017-10-26 15:10
dokument Zarządzenie nr 57A/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok. 2017-10-26 13:47
dokument Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 r. 2017-10-26 13:45
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 września 2017r. w sprawie ustalania warunków cen i opłat za korzystanie z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie 2017-09-28 12:37
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-10-26 15:09
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-09-28 12:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2017r. w sprawie unieważnienia upoważnienia 54/2015 wydanego dla wyznaczonego nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2017-09-28 12:20
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 września 2017r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2017-09-28 12:17
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-28 12:11
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-12 13:00
dokument Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uimiu 2017-09-12 12:59
dokument Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska P.O. dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2017-09-12 12:57
dokument Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-09-12 12:56
dokument Zarządzenie nr 46/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników Urzędu Gminy Deszczno 2017-09-25 14:55
dokument Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci dio szkoły w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-12 12:52
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:48
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:47
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:46
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:45
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:44
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 sierpnia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-09-12 12:43
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-12 12:39
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-12 12:39
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-12 12:38
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-12 12:37
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-12 12:36
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-09-12 12:35
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-09-12 12:34
dokument Zarządzenie nr 31/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Deszcznie 2017-09-12 12:32
dokument Zarządzenie nr 30/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2017 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Deszcznie 2017-09-12 12:31
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-21 11:45
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2017r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Deszczno 2017-06-21 11:42
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 maja 2017r. w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2017-06-21 11:35
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 maja 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2010 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 maja 2010r. w sprawie procedur i zasad obowiązujących w Urzędzie Gminy Deszczno dotyczących przeprowadzania postępowań przetargowych 2017-06-21 11:33
dokument Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-21 11:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany klauzuli tajności z "poufne" na dokumentach niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Deszczno 2017-06-21 11:29
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej 2017-06-21 11:27
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-21 11:25
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 marca 2017r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017r. 2017-06-21 11:24
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 marca 2017r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-06-21 11:21
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Deszczno na lata 2017-2019 2017-06-21 11:17
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2017-06-21 11:06
dokument Zarządzenie Nr 17E/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-06-21 10:57
dokument Zarządzenie Nr 17D/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-06-21 10:55
dokument Zarządzenie Nr 17C/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnycn i funduszu alimentacyjnego 2017-06-21 10:54
dokument Zarządzenie Nr 17B/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnycn i funduszu alimentacyjnego 2017-06-21 10:47
dokument Zarządzenie Nr 17A/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnycn i fudnuszu alimentacyjnego 2017-06-21 10:45
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogala Referenta ds świadczeń rodzinnycn i fudnuszu alimentacyjnego 2017-06-20 15:21
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie 2017-06-20 15:04
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-20 15:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie ustalenia warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno 2017-06-20 15:01
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie 2017-06-20 15:00
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds inwestycji, drogownictwa i gospodarki komunalnej 2017-06-20 14:59
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds obrony cywilnej, zarządzania kryzsowego i ochrony przeciwpożarowej 2017-06-20 14:58
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-06-20 14:57
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowrzechniania kultury fizycznej , sportu i turystyki 2017-06-20 14:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie uzgodnienia procedury rekrutacji na rok szkolny 2017/2017 do Klubu Malucha w Maszewie 2017-06-20 14:54
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji ds brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2017-06-20 14:53
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-20 14:52
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2017-06-20 14:51
dokument Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2017 rok 2017-06-20 14:49
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-06-20 14:48
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważznienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-06-20 14:46
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-06-20 14:43