Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24.2017 z dnia 29.12.2017 r. 2018-01-08 16:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 525 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ?PLAY?. 2017-12-29 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 221/1, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2017-12-29 09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 475, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2017-12-29 08:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 166/4, 166/7 obręb ewid. nr 7 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2017-12-29 08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 308/2, 257, 288, 253/39, 337, 339, 328, 253/64, 336, 333, 253/22 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2017-12-21 09:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/37, obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2017-12-21 08:15
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 2017-12-20 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 503, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2017-12-15 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. 2017-12-14 11:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 466 i 72/20, obręb ewid. nr 5 ? Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2017-12-14 11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 486/2, 190/4, 190/6, 190/13 i 190/14, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2017-12-08 07:48
dokument Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na szczególne korzystanie z wód na działce o nr ewid. 265/5 obręb: Deszczno 2017-11-30 15:19
dokument Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Deszczno na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o nr ewid. 263/2 i 265/4 obręb: Deszczno 2017-11-30 15:18
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat 2017-11-28 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 109/4 położonej przy ul. Diamentowej, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-24 09:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 466 i 72/20, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV. 2017-11-23 08:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25.2017 z dnia 20.11.2017 r. 2017-11-20 15:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 263/2, 265/4, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie odwodnienia drogi gminnej 2017-11-10 09:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 22.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 279/2, 278/5, 279/6, 278/11 i 279/15, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Słonecznej. 2017-11-10 09:41
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2017-11-07 09:43
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 2017-11-07 09:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.10.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu zastępczego 26/3 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu, na działce nr ew. 567 obręb Ciecierzyce- ujęcie "Siedlice" gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2017-11-03 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 166/5 i 166/10, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na zabudowie i zagospodarowaniu plaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-11-03 08:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2017 z dnia 02.11.2017 r. 2017-11-02 09:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. 2017-10-31 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania:"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno" 2017-10-30 16:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 263/2 i 265/4, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie odwodnienia drogi gminnej. 2017-10-26 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 279/2, 278/5, 279/6, 278/11 i 279/15, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Słonecznej. 2017-10-26 12:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2017-10-26 08:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2017 z dnia 24.10.2017 r. 2017-10-24 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2017 z dnia 24.10.2017 r. 2017-10-24 12:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.11.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego " Deszczno- Łagodzin - Pole Krasowiec 1" zlokalizowanego na działkach nr ew. 265, 266 i 267 obręb Białobłocie, gm. Deszczno 2017-10-23 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 166/5 i 166/10, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na zabudowie i zagospodarowaniu plaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-10-19 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 79-2017 z dnia 18.10.2017 r. 2017-10-18 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 503, 497/25, 559/7, 559/8, 497/3, 485, 509/1, 506/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie dróg publicznych - ul. Kościelnej i ul. Malwowej 2017-10-17 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 394/3 i 410, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku remizy strażackiej. 2017-10-16 14:09
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 263/2 i 265/4, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie odwodnienia drogi gminnej. 2017-10-11 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 279/2, 278/5, 279/6, 278/11 i 279/15, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie drogi publicznej - ul. Słonecznej 2017-10-11 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 195/12, 195/18 i 402/1 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-10-06 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/35 i 30/37, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-10-06 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 328/2 i 328/3 położonych przy ul. Lubuskiej, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku handlowo-usługowego. 2017-09-29 13:54
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu. 2017-09-29 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 503, 497/25, 559/7, 559/8, 497/3, 485, 509/1, 506/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie dróg publicznych - ul. Kościelnej i ul. Malwowej. 2017-09-28 09:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.18.2017.AAnt 2017-09-27 12:23
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych. 2017-09-26 11:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 195/12, 195/18 i 502/1 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-09-20 13:25
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na likwidacji otworu 26/2 (26b) na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędu, na działkach nr ew. 1/2 i nr ew. 2 obręb 080103_2.0006 Ciecierzyce- ujęcie "Siedlice" gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2017-09-14 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/35 i 30/37, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-09-12 15:54
dokument Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ograniczonym 2017-09-12 13:46
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-09-12 13:42
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" oraz projektu "prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" 2017-09-11 17:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2017 z dnia 07.09.2017 r. 2017-09-07 15:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 77.2017 z dnia 04.09.2017 r. 2017-09-06 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.6.2017 dla przedsięwzięcia: wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO- ŁAGODZIN 2" zlokalizowanego na działkach nr ew. 373 i 379/9 obręb Deszczno, gm. Deszczno 2017-08-31 09:05
dokument ZAWIADOMIENIE O PLANOWANEJ INWESTYCJI przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie Gminy Deszczno 2017-08-31 07:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji OŚ.6220.8.2017 z dnia 21.08.2017 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej Bazy magazynowo? transportowej zlokalizowanej na działce nr ew. 68/1 obręb Krasowiec, gm. Deszczno. 2017-08-22 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji OŚ.6220.4.2017 z dnia 17.08.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego dla obsady równej 190 DJP, zlokalizowanej na działkach nr ew. 459/1 oraz nr ew. 459/2 obręb Glinik . 2017-08-18 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 7/15, obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele mieszkalne. 2017-08-16 16:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie loaklizacji inwsetycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 260/19, 260/20 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowei istniejącego budynku OSP oraz budowie budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-08-10 13:37
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. decyzji WZŚ.4260.9.2017.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na: "Przebudowie drogi gminnej nr 001809F na terenie gminy Deszczno". 2017-08-10 10:03
dokument Ogłoszenie o III przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości-działka o nr ewidencyjnym 106 o pow. 0,0426 ha, położona w Maszewie 2017-08-10 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2017 z dnia 25.07.2017 r. 2017-07-25 15:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2017 z dnia 25.07.2017 r. 2017-07-25 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 260/19 i 260/20, położonych przy ul. Strażackiej, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na przebudowie istniejącego budynku remizy OSP oraz budowie budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-07-21 08:52
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat - lokal użytkowy przeznaczny na gabinet stomatologiczny 2017-07-18 10:34
dokument Wykaz do sprzedaży 2017-07-12 12:23
dokument II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 2017-07-07 12:23
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2017-07-07 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 170/4, 170/24, 170/2 i 170/27 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-07-07 09:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 119/1 i 119/14 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2017-07-07 09:14
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie obniżenia ceny wywołwczej na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 2017-07-06 14:35
dokument Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Rodzinne Deszczno 2017-06-22 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14.2017 z dnia 22.06.2017 r. 2017-06-22 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2017 z dnia 14.06.2017 r. 2017-06-14 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 170/4, 170/24, 170/2 i 170/27 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-06-14 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 119/1 i 119/14 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2017-06-13 10:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.5.2015 dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 29/3 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2017-06-06 14:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 18/6 położonej przy ul. Ruty, obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na modernizacji budynku SUW Maszewo. 2017-06-06 13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. 2017-05-30 10:39
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Maszewo 106 2017-05-26 14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 61/1, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej. 2017-05-19 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12.2017 z dnia 18.05.2017 r. 2017-05-18 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2017 z dnia 18.05.2017 r. 2017-05-18 15:24
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. 2017-05-18 11:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia prawa własności dla użytkownika wieczystego. 2017-05-18 11:56
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia prawa własności dla użytkownika wieczystego. 2017-05-18 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2017 z dnia 16.05.2017 r. 2017-05-16 11:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2017 z dnia 15.05.2017 r. 2017-05-15 15:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2017 z dnia 15.05.2017 r. 2017-05-15 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 18/6 położonej przy ul. Ruty, obręb ewid. nr 13 ? Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na modernizacji budynku SUW Maszewo. 2017-05-15 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 282/1, 80, 283, 459/2, 281, 22/5, 286, 24, 318/1 i 23, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno oraz 155, 153, 144 i 138, obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2017-05-04 14:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 155 i 156, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2017-05-04 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 61/1, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej. 2017-04-28 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 492, 494/16, 494/17, 494/18, 494/19, 494/20, 494/21, 494/22, 494/23, 494/24, 494/25, 494/26, 494/27, 494/28, 494/29 i 494/30, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-04-26 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 31/10, 31/11, 31/27, 31/28, 31/29, 31/30, 31/31, 31/32, 31/34, 31/36 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-04-26 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 260/28 i 265/5, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Magazynowej. 2017-04-26 12:04
dokument Oferta realizacji zadania publicznego "MOPSiK"-sterylizacja i kastracja zwierząt na terenach wiejskich. 2017-04-14 10:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 282/1, 80, 283, 459/2, 281, 22/5, 286, 24, 318/1 i 23, obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno oraz 155, 153, 144 i 138, obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2017-04-11 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 155 i 156, obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2017-04-11 10:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 492, 494/16, 494/17, 494/18, 494/19, 494/20, 494/21, 494/22, 494/23, 494/24, 494/25, 494/26, 494/27, 494/28, 494/29 i 494/30, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-04-10 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 31/10, 31/11, 31/27, 31/28, 31/29, 31/30, 31/31, 31/32, 31/34, 31/36 i 464/2, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-04-07 11:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 260/28 i 265/5, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Magazynowej. 2017-04-07 08:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej. 2017-04-06 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników naziemnych z gazem płynnym o pojemności 6,7 m3 każdy, służących do celów grzewczych projektowanego budynku przedszkola z klubem malucha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, położonego w jednostce ewidencyjnej 080103_2 Deszczno na działce nr ew. 115/5 w obrębie 0013 Maszewo. 2017-04-05 11:20
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 2017-04-04 15:00
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia prawa własności dla uzytkownika wieczystego 2017-04-04 14:59
dokument Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. 2017-03-30 14:35
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno. 2017-03-23 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2017 z dnia 23.03.2017 r. 2017-03-23 12:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2017 z dnia 23.03.2017 r. 2017-03-23 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2017 z dnia 23.03.2017 r. 2017-03-23 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2017 z dnia 23.03.2017 r. 2017-03-23 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2017 z dnia 23.03.2017 r. 2017-03-23 11:58
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw. powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest gmina Deszczno. 2017-03-20 08:14
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno. 2017-03-20 07:50
dokument Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2017 r. 2017-03-16 10:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 92/2 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-03-03 09:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 31/8 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Wrzosowej. 2017-03-03 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/10 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Dębowej 2017-03-03 08:05
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 43/19, 43/20, 43/9, 40 i 10/2 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Radosnej 2017-03-03 08:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 346, obręb nr 4 - Karnin oraz 416, 365/5 i 365/2, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 001314F (ul. Niebieska) na Kanale Postomskim 2017-03-03 07:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 40.2016 z dnia 02.03.2017 r. 2017-03-02 14:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na: Budowie obiektów inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ew. 115/3 obręb Glinik. 2017-03-01 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 42.2016 z dnia 24.02.2017 r. 2017-02-24 09:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 41.2016 z dnia 23.02.2017 r. 2017-02-23 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 38.2016 z dnia 23.02.2017 r. 2017-02-23 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 39.2016 z dnia 23.02.2017 r. 2017-02-23 13:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 92/2 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-02-15 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 31/8 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej ? ul. Wrzosowej. 2017-02-15 13:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 30/10 i 464/2, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej ? ul. Dębowej 2017-02-15 10:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 43/19, 43/20, 43/9, 40 i 10/2 obręb ewid. nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej ? ul. Radosnej 2017-02-15 09:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 346, obręb nr 4 - Karnin oraz 416, 365/5 i 365/2, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej 001314F (ul. Niebieska) na Kanale Postomskim. 2017-02-14 14:14
dokument Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o wypłatę odszkodowania dla właścicieli drobiu ubitego przez służby weterynaryjne na obszarze zapowietrzonym w związku z wystapieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2017-02-10 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 326, 141/6 i 141/7 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-02-08 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 111, 160, 159/4 i 114/7 obręb ewid. nr 15 - Płonica, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-02-08 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 55 i 454/9 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-02-08 12:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 279 i 280/3 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-02-08 11:22
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2017 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2017-02-08 10:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7 i 67/8 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-02-02 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35.2016 z dnia 02.02.2017 r. 2017-02-02 09:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 36.2016 z dnia 01.02.2017 r. 2017-02-02 08:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 37.2016 z dnia 31.01.2017 r. 2017-01-31 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 67/3, 67/4, 67/5, 67/6, 67/7 i 67/8 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-01-18 15:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 326, 141/6 i 141/7 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-01-18 13:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 111, 160, 159/4 i 114/7 obręb ewid. nr 15 - Płonica, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-01-18 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 55 i 454/9 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-01-18 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 279 i 280/3 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-01-17 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 279, 9/1 i 9/7 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową. 2017-01-16 17:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 485, 307/42, 307/41 i 307/48 obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym i szafką kablową 2017-01-16 17:12
dokument Plan zamówień publicznych na rok 2017 2017-01-16 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 206/1, 265/2, 1/1, 265/5, 328, 192/36, 192/12, 329/2 i 439 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji transformatorowej kontenerowej z siecią elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV 2017-01-12 13:41
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Karnin 2017-01-12 07:55
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Brzozowiec 2017-01-12 07:53
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Karnin, Brzozowiec. 2017-01-05 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34.2016 z dnia 03.01.2017 r. 2017-01-03 15:25
dokument Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2017-01-03 08:35