Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu inwentaryzacyjnego nieruchomości 2009-12-14 13:09
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2009-12-07 14:54
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - m. Glinik 2009-12-03 10:02
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bolemin 2009-11-26 07:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie pętli autobusowej w m. Ciecierzyce 2009-11-26 13:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu DN300 2009-11-02 10:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy gazociągu DN700 2009-11-02 10:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę przystani dla jednostek pływających w m. Borek 2009-10-30 09:28
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji dot. przebudowy i modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody "Siedlice" w m. Ciecierzyce i Czechów 2009-10-28 11:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie: stacja demontażu pojazdów w m. Krasowiec 2009-10-28 08:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej w m. Deszczno 2009-10-28 08:36
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie przystani w m. Borek 2009-10-26 11:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej w m. Dzierżów 2009-10-12 16:29
dokument Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno w zakresie przebiegu sieci gazowych. 2009-10-12 11:15
dokument Ogłoszenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno w zakresie przebiegu sieci gazowych. 2009-10-12 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ponownych wyborów sołtysa w miejscowości Ciecierzyce 2009-09-22 10:34
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność gminy (dz.147/1 Bolemin) 2009-09-22 10:33
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno obręb Kiełpin i Bolemin 2009-09-15 14:50
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PWiK Sp. z o.o. 2009-08-31 12:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy linii kablowej w Deszcznie 2009-08-25 08:05
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu dotyczącego zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno (0bręb Bolemin i Kiełpin) 2009-08-12 14:52
dokument Obwieszczenie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: budowa przystani dla jednostek pływajacych oraz towarzyszącego zagospodarowania terenu w Borku. 2009-07-29 12:22
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony - Brzozowiec remiza 2009-07-21 09:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję na realizację przedsięwzięcia budowa hali produkcyjnej przerobu drewna 2009-07-16 14:47
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na dz. nr ew. 68/1 obręb Krasowiec 2009-07-14 10:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji na budowę kabla światłowodowego w Deszcznie, Maszewie, Gliniku, Boleminie, Pniewie i Osiecku 2009-06-26 10:15
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Siedlickiego przewiertu sterowanego 2009-06-25 12:36
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Postomskiego i Kanału Deszczańskiego przewiertu sterowanego 2009-06-25 12:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Siedlickiego przewiertu sterowanego 2009-06-25 12:33
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe Kanału Postomskiego i Kanału Deszczańskiego przewiertu sterowanego 2009-06-25 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno - dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jednostek pływających (jachtów) oraz towarzyszącego zagospodarowania terenu w Borku 2009-06-19 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia baza paliw płynnych, instalacja do odzysku odpadów zużytych opon na działce 68/1 w m. Krasowiec. 2009-05-25 13:43
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony - b.remiza Brzozowiec 2009-05-25 10:20
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2009-05-08 16:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali produkcyjnej w m. Kiełpin 2009-05-08 16:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu stanowiących własność gminy w m. Brzozowiec 2009-04-29 08:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w sprawie budowy linii napowietrzno - kablowej w Białobłociu 2009-04-22 15:16
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce, Karnin, Glinik, Deszczno, Borek, Ulim, Prądocin, Niwica, Orzelec oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Deszcznie 2009-03-30 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji demontażu pojazdów w miejscowości Karnin 2009-03-25 13:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 na terenie gmina Kłodawa, Santok i Deszczno 2009-03-18 12:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN300 relacji Mieszalnia Kłodawa - KRNiGZ LMG 2009-03-18 12:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Szkolnej w Brzozowcu z jej rozbudową. 2009-03-18 12:41
dokument WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność gminy 2009-03-16 13:02
dokument Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej Glinik-Karnin 2009-03-13 14:37
dokument Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji zlewnej nieczystości ciekłych w Deszcznie 2009-03-11 13:30
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji zlewnej nieczystości ciekłych w Deszcznie 2009-03-02 09:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa parkingu na działce nr 219 w Deszcznie 2009-02-25 15:12
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej wraz z przyłączami w Ulimiu 2009-02-25 15:11
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla budowy sieci energetycznej kablowej dla zasialnia budynków mieszkalnych w Gliniku. 2009-02-17 12:21
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN-15SN relacji Glinik - Karnin 2009-02-06 13:02
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę Sali wiejskiej w Dzierżowie. 2009-02-04 07:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali produkcyjnej przerobu drewna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kiełpinie 2009-01-29 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec - zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Wójta Gminy Deszczno dla inwestycji: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Deszczno 2009-01-22 12:30
dokument Obwieszczenie - zwiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zakładu Przetwórstwa Rybnego rozbudowa i przebudowa na dz. nr 89/4 i 89/5 w Łagodzinie 2009-01-21 12:55
dokument Obwieszczenie dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 na obszarze woj. lubuskiego na terenie: Kłodawa, Santok, Deszczno w tym częściowo na terenie zamkniętym 2009-01-19 12:26
dokument Obwieszczenie dot. budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji Mieszalnia Kłodawa KRNiGZ LMG na obszarze województwa lubuskiego, na terenie gmin: Kłodawa, Santok, Deszczno, Skwierzyna, Drezdenko w tym częściowo na terenie zamkniętym. 2009-01-19 12:26