Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2020 z dnia 23.12.2020 r. - dokument stracił ważność 2021-01-05 18:37
dokument OŚ.6220.4.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5 obręb Glinik, gm. Deszczno - zawiadomienie stron 2020-12-23 08:29
dokument OŚ.6220.4.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5 obręb Glinik, gm. Deszczno - do publicznej wiadomości 2020-12-23 08:28
dokument OŚ.6220.3.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6 obręb Glinik, gm. Deszczno - zawiadomienie stron 2020-12-23 08:27
dokument OŚ.6220.3.2020 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6 obręb Glinik, gm. Deszczno. - do publicznej wiadomości 2020-12-23 08:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn."Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna-Plewiska- etap III 2020-12-21 12:59
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Deszczno, działka nr 404/11 2020-12-18 10:21
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Brzozowiec działka nr 233/7 2020-12-18 10:20
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ob. Osiedle Poznańskie działka 108/1 2020-12-18 10:19
dokument OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W SPRAWIE ZATWIERDZENIA "PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA OKREŚLENIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH PODŁOŻA GRUNTOWEGO DLA ZADANIA PN: "BUDOWA LINII 400 KV BACZYNA-PLEWISKA DLA ODCINKA POŁOŻONEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM " 2020-12-17 11:52
dokument IV ogłoszenie KOWR o przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości nierolnej niezabudowanej obręb Łagodzin działka nr 103/6 o pow. 0,50 ha. 2020-12-15 10:17
dokument Wójt Gminy Deszczno obwieszcza, że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 478 i 49/20 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej 2020-12-14 12:48
dokument Wójt Gminy Deszczno obwieszcza, że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 170/23, 328/5, 177/9, 177/10 obręb ewid. nr 4-Karnin gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2020-12-14 12:46
dokument Wójt Gminy Deszczno obwieszcza, że zostało zakończone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizcji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej 2020-12-14 12:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.110.2020.LBaj 2021-01-28 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o podjęciu przez Radę Gminy Deszczno uchwały nr XXVI/229/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno 2021-01-28 12:24
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Glinik 200/3 KW GW1G/00066566/9 2020-12-04 14:02
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Kiełpin 21/1 KW GW1G/000852892/2 2020-12-04 14:01
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - 341/29 KW GW1G/00079104/7 2020-12-04 14:01
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Deszczno 246/10 KW GW1G/00041840/3 2020-12-04 14:00
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Brzozowiec 476/9 KW GW1G/00062166/7 2020-12-04 13:59
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Brzozowiec 476/7 KW GW1G/00062166/7 2020-12-04 13:58
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Deszczno 405/21 KW GW1G/001165476 2020-12-04 13:58
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy - Bolemin 161 KW GW1G/00059877/0 2020-12-04 13:56
dokument Ogłoszenie Starosty Gorzowskiego o udzieleniu zezwolnia na zakładanie przewodów i urządzeń w związku z realizacją inwestycji celu publicznego 2020-12-02 09:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn " Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna-Plewiska - etap I " 2020-12-01 08:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji pn " Budowa dwutorowej napowietrznej linii 400kV Baczyna-Plewiska - etap II " 2020-12-01 08:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o możliwości zapoznania się z dokumentami w ponownie rozpatrywanym postępowaniu, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 597/1, 597/2, obręb ewid. nr 2 ? Kłodawa, gm. Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GOR1023. - dokument stracił ważność 2021-01-28 12:25
dokument OŚ.6220.1.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów złomu metali na działce nr ew. 213/8 w miejscowości Brzozowiec, gm. Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2020-11-26 09:43
dokument OŚ.6220.9.2020 Obwiesczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na funkcję produkcyjną i zlokalizowania w niej lakierni proszkowej, działka nr 403/1 obręb Deszczno gmina Deszczno. 2020-11-24 10:29
dokument OŚ.6220.4.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/1, 459/5 obręb Glinik gmina Deszczno. 2020-11-24 10:27
dokument OŚ.6220.3.2020 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/6 obręb Glinik gmina Deszczno. 2020-11-24 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej 2021-01-28 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 478 i 49/20 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej 2021-01-28 12:26
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DESZCZNO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI NR. EWID. 170/23, 328/5, 177/9,177/10 2021-01-28 12:26
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn. Budowa linii 400kV Baczyna - Plewiska dla odcinka położonego w wojwództwie lubuskim" 2021-01-28 12:27
dokument Zarządzenie NR 60/2020 z dnia 16.11.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 2020-11-17 13:19
dokument Zarządzenie Sądowe przeciwko Maciejowi Andzińskiemu 2020-11-16 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2020 z dnia 12.11.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-11-12 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2020 z dnia 12.11.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-11-12 14:15
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.8.2020.JRaj 2020-11-12 13:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2020.JRaj 2020-11-12 13:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2020 z dnia 12.11.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-11-12 13:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2020 z dnia 12.11.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-11-12 11:31
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.11.2020 wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na : przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewid. 119 obręb Prądocin. 2020-11-10 09:31
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.11.2020 wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na : przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ewid. 119 obręb Prądocin. 2020-11-10 09:31
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BA.6740.1.795.2020; BA.6740.1.796.2020; BA.6740.1.797.2020 2020-11-09 15:57
dokument III OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ NIEROLNĄ NIEZABUDOWANĄ DZIAŁKA 103/6 OBRĘB ŁAGODZIN 2020-11-06 13:02
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat 2020-11-04 11:05
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 10 lat 2020-11-04 11:04
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności gruntu i części wspólnych budynku 2020-11-04 11:00
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2020-11-04 10:54
dokument INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - PRZEBUDOWA ROWU NR: R-Mw-3, DZIAŁKA 325, OBRĘB GLINIK 2020-11-03 11:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 140.2020 z dnia 27.10.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-10-27 16:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 102/14, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. - dokument stracił ważność 2020-10-27 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 308 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-27 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 142/7 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2020-10-27 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 60/1, 60/2, 60/4, 138 oraz 153 obręb ewid. nr 11-Białobłocie, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4Kv, wymianie słupa niskiego napięcia oraz budowie odcinka kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV. - dokument stracił ważność 2020-10-27 12:49
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BA.6740.2.2.2020 2020-10-26 12:57
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Deszczno 2021-01-28 12:27
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodoprawnego 400 kV Baczyna - Plewiska 2020-10-23 09:34
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 166/1, 166/4, 298, 169/1, OBRĘB 18 - GLINIK 2020-10-22 14:21
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 483/2, 486/4, 131, 133/1, 475, 84/4 OBRĘB 5 - OSIEDLE POZNAŃSKIE 2020-10-22 14:21
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 282/1 , 282/2 OBRĘB 18- GLINIK 2020-10-22 14:20
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DZIAŁKA 129 OBRĘB 12 - DESZCZNO 2020-10-22 14:19
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 307/10 OBRĘB NR 6 CIECIERZYCE 2020-10-22 14:18
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DZIAŁKI 102/8 I 480 OBRĘB NR.5 OSIEDLE POZNAŃSKIE 2020-10-22 14:15
dokument INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 08.10.2020 R. NA WYDZIERŻAWIENIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY DESZCZNO 2020-10-19 11:38
dokument OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 0020002159049, 0020002158964 2020-10-19 11:36
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2020-10-19 11:34
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.1.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów złomu metali na działce nr ew. 213/8 w miejscowości Brzozowiec, gm. Deszczno - opinie organów oraz o zebranym materiale dowodowym 2020-10-16 08:37
dokument Obwieszczenie o zajęciu części nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi obejmującego: Etap I - gazociąg DN1000 Goleniów - Ciecierzyce" 2020-10-15 10:11
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu 2020-10-14 11:08
dokument OBWIESZCZENIE OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI PN. "BUDOWA GAZOCIĄGU GOLENIÓW-LWÓWEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI OBEJMUJĄCEGO: ETAP II - GAZOCIĄG DN1000 CIECIERZYCE - LWÓWEK " 2020-10-12 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 102/14, 102/17, 102/18, 102/19, 102/20, 102/21, 102/22 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-08 16:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 308 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-08 15:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid. 142/7 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2020-10-08 12:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 60/1, 60/2, 60/4, 138 oraz 153 obręb ewid. nr 11-Białobłocie, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4Kv, wymianie słupa niskiego napięcia oraz budowie odcinka kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV - dokument stracił ważność 2020-10-08 11:34
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.110.2020.LBaj 2020-10-07 15:28
dokument LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWIEC 2020-10-07 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 166/1, 166/4, 298, 169/1 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-06 17:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 483/2, 486/4, 131, 133/1, 475, 84/4 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-06 16:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 282/1 oraz 282/2 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-06 16:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 129 obręb ewid. nr 12-Deszczno oraz działce nr ewid. 109/2 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-06 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 307/10 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-10-06 16:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 102/8 i 480 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2020-10-06 16:23
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii 2020-10-05 15:12
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 055) na działkach nr ew. 39, 43, 58/9, 78, 82, 86, 87/1, 89/3, 91/1, 92/3, 53, 40/2, 44/2, 47/2, 55/2, 96/3, obręb Borek, gmina Deszczno 2020-09-30 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 66/17, obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - dokument stracił ważność 2020-09-29 11:41
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. w sprawie szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie 2020-09-28 11:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Gazociąg DN 500 MOP 6,3 MPa Skwierzyna- Barlinek" 2020-09-22 09:07
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.4.2020 Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb Glinik 2020-09-14 11:29
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.4.2020 Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania o wystapieniu o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz nr 459/5, obręb Glinik 2020-09-14 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 121.2020 z dnia 10.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-10 16:34
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.3.2020 Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb Glinik 2020-09-10 09:06
dokument Obwieszczenie OŚ.6220.3.2020 Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania o wystapieniu o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb Glinik 2020-09-10 09:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 166/1, 166/4, 298, 169/1 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-09-08 15:47
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej- działka ewidencyjna nr 85/4 obręb Glinik 2020-09-08 14:47
dokument Ogłoszenie wykazu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat, dz. o numerze ewidencyjnym 261 obręb Borek 2020-09-08 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 483/2, 486/4, 131, 133/1, 475, 84/4 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-09-07 16:59
dokument Obwieszczenie SKO.Go/450-Sz.M./991/20 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na mocy której utrzymano w całości w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji 2020-09-07 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 282/1 oraz 282/2 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-09-07 10:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 129 obręb ewid. nr 12-Deszczno oraz działce nr ewid. 109/2 obręb ewid. nr 13-Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV. - dokument stracił ważność 2020-09-07 10:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 307/10 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-09-04 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 102/8 i 480 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. - dokument stracił ważność 2020-09-04 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21.2020 z dnia 04.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-04 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2020 z dnia 04.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-04 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2020 z dnia 03.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-03 16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2020 z dnia 03.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-03 16:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2020 z dnia 03.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-03 15:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2020 z dnia 01.09.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-09-01 11:07
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzozowcu nr 279/13 2020-08-31 15:22
dokument Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w obrębie Dzierżów GW1G/00059080/6 2020-08-31 15:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 85.2020 z dnia 27.08.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-08-27 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 83.2020 z dnia 27.08.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-08-27 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 82.2020 z dnia 27.08.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-08-27 10:18
dokument Ogłłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy. 2020-08-26 15:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2020-08-26 15:40
dokument Obwieszzczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148/11, obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. - dokument stracił ważność 2020-08-25 08:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.5.2020 w sprawie wydania opinii organów opiniujących w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN055) w obrębie Borek, gmina Deszczno, realizowanego na dz. nr ew. 39, 43, 58/9, 78, 82, 86, 87/1,89/3, 91/1, 92/3, 53, 40/2, 44/2, 47/2, 55/2, 96/3. 2020-08-21 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania postanowienia OŚ.6220.5.2020 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN055) w obrębie Borek, gmina Deszczno, realizowanego na dz. nr ew. 39, 43, 58/9, 78, 82, 86, 87/1,89/3, 91/1, 92/3, 53, 40/2, 44/2, 47/2, 55/2, 96/3. 2020-08-21 08:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępownaiu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/53, 307/54, 307/55, 307/56, 307/57, 307/58, 307/59, 307/60, 307/61, 307/62, 307/63, 307/64, 307/65, 307/66, 307/67, 307/68, 307/69, 307/10, obręb ewid. nr 6- Ciecierzyce gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2020-08-20 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępownaiu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 21/11, 32/7, 76/11 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2020-08-20 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 340 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - do publicznej wiadomości 2020-08-20 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 340 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - zawiadomienie stron 2020-08-20 08:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 12.2020 ustaleniu lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2 obręb ewid. nr 2- Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej komórkowej sieci PLAY GOR1023 2020-08-19 09:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 150/1, 485, 458, 152/13 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2020-08-18 09:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 405/6, 405/26, 405/25 obręb ewid. nr 12- Deszczno polegającej na budowie elektrycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2020-08-18 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 151/2, 39/4 obręb ewid. nr 3- Łagodzin polegającej na budowie sieci wodociągowej 2020-08-18 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postepowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych ewid. 10/11, 219, 220, 221/1, obręb ewid. nr 2- Ulim polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2020-08-17 16:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/1 oraz 459/5, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania 2020-08-14 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno OŚ.6220.3.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr 459/6, obręb 18 - Glinik, gm. Deszczno - podjęcie postępowania 2020-08-14 08:31
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Glinik dz. nr 200/3 2020-08-10 13:45
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Dzierżów dz. nr 64/12 2020-08-10 13:44
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu - Kiełpin dz. nr 21/1 2020-08-10 13:43
dokument Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 3 lat - Deszczno dz. nr 341,17 2020-08-10 13:37
dokument Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 2020-08-10 13:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych - Dzierżów dz. nr 104, Płonica dz. nr 104, 8, 7, 4, 5/2 2020-08-10 13:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych - Płonica dz. nr 170/1, 172/2, 183/1 2020-08-10 13:19
dokument OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEROLNEJ DZIAŁKA NR 55/15 OBRĘB KRASOWIEC 2020-08-07 13:35
dokument OGŁOSZENIE O PRZETRAGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ DZIAŁKA NR 86/8 OBRĘB MASZEWO 2020-08-07 13:34
dokument Ogłoszenie o przetagu na wydzierżawienie gruntów rolnych GW1G/00069086/1 2020-08-07 13:13
dokument Ogłoszenie o przetragu na zbycie nieruchomości 341/29KWGW1G/00079104/7, 476/7KWGW1G/00062166/7, 476/9KWGW1G/00062166/7, 246/10KWGW1G/00041840/3, 405/21KWGW1G/00165476, 161KWGW1G/00059877/0 2020-08-07 13:12
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2020-2026 wraz z planem inwestycyjnym. 2020-08-07 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 32/11, 32/7, 76/11 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej - dokument stracił ważność 2020-08-05 16:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 307/53, 307/54, 307/55, 307/56, 307/57, 307/58, 307/59, 307/60, 307/61, 307/62, 307/63, 307/64, 307/65, 307/66, 307/67, 307/68, 307/69, 307/10 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-08-05 09:28
dokument Informacja o możliwości składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Zacisze Borkowskie" - Cykl zawodów wędkarskich 2020-08-05 08:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - zawiadomienie stron - dokument stracił ważność 2020-08-03 08:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak : OŚ.6220.7.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. - dokument stracił ważność 2020-08-03 08:28
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska 2020-07-31 08:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 150/1, 458, 152/13 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. - dokument stracił ważność 2020-07-30 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 112.2020 z dnia 30.07.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-07-30 08:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania na wniosek Firmy ENEA Operator Sp. z o. o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 405/6, 405/26, 405/25 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-07-29 16:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 151/2 i 39/4 obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. - dokument stracił ważność 2020-07-29 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 108/11, 219, 220, 221/1 obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej - dokument stracił ważność 2020-07-27 17:10
dokument Obwieszczenie- zawiadomienie stron postepowania- właścicieli działek nr. ewid. 340,343,344,364,341,342/1,363,699,338/1,331,332/1,362,335 obręb Ciecierzyce- w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastukturą towrzyszącą na działce nr ewid. 340 w m. Ciecierzyce 2020-07-24 11:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14.2020 z dnia 23.07.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-07-23 15:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 597/1, 597/2, obręb ewid. nr 2 ? Kłodawa, gm. Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GOR1023 - dokument stracił ważność 2020-07-23 15:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2020 z dnia 23.07.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-07-23 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 98.2020 z dnia 23.07.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-07-23 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2020 z dnia 23.07.2020 r. - dokument stracił ważność 2020-07-23 11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 120/20 i 120/21, obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz trzech budynków garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2020-07-21 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 120/24 i 120/25, obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie trzech jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz trzech budynków garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2020-07-21 14:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/27, obręb ewid. nr 11 ? Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie czterech jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz czterech budynków garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - dokument stracił ważność 2020-07-21 14:41
dokument Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze przetargu 2020-07-16 15:03
dokument Wykaz na dzierżawę gruntów rolnych 2020-07-16 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148/8, obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazu. - dokument stracił ważność 2020-07-16 08:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 92/2, 219, 315 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2020-07-08 10:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 137/19, obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-07-08 10:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-07-07 08:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr. ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, Gmina Deszczno, powiat Gorzowski, Województwo Lubuskie 2020-07-03 08:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 325/1, 326/11 obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na przedszkole jednooddziałowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2020-07-02 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2020 z dnia 02.07.2020 r. 2020-07-02 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 247/5 obręb Borek, gmina Deszczno. 2020-07-02 08:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid. 413 i 414/3 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2020-07-02 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid. 413 i 414/3 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2020-07-02 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 92/2, 219, 315 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2020-06-23 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-06-18 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 325/1, 326/11 obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na przedszkole jednooddziałowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą 2020-06-17 16:31
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2020-06-17 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działkach numer 459/1 oraz 459/5 obręb 18 Glinik, gm. Deszczno. 2020-06-17 08:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce numer 459/6 obręb 18 Glinik, gm. Deszczno. 2020-06-17 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 503 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-06-16 12:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 597/1, 597/2, obręb ewid. nr 2 ? Kłodawa, gm. Kłodawa, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY GOR1023. 2020-06-10 11:22
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno 2020-06-09 15:31
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe 2020-06-09 15:30
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2020-06-09 15:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2020, dla Wójta Gminy Deszczno polegającej na: "Rozbudowie drogi gminnej nr 001827F- ul. Bursztynowa w m. Ulim w gminie Deszczno", przewidzianej do realizacji na nieruchomościach o nr ewid. działki 258/3, 224/3 i 76 (działki dróg gminnych). nr 224/2 (działka Skarbu Państwa- Starosty Gorzowskiego)- obręb 02 Ulim, gm. Deszczno 2020-06-10 07:57
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy, dzi 263/2 m. Deszczno 2020-06-08 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego Płonica Zachód I 2020-06-04 08:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 2020-06-04 08:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 8.2020 z dnia 02.06.2020 r. 2020-06-02 12:32
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid.413 i 414/3 w miejscowości Ciecierzyce, gmina Deszczno 2020-06-02 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica 2020-06-01 10:00
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do sporządzenia projektu "Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego" 2020-06-01 09:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.05.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach nr ew. 68/2 oraz 71 obręb Płonica 2020-05-29 13:49
dokument Zapytanie ofertowe na wydzierżawienie gruntu o powierzchni 0,9194 ha położonego w Karninie, będącego częścią działki nr 166/10, zapisanej w księdze wieczystej GW1G/00067210/6, oraz gruntu o powierzchni 2,3475 ha położonego w Karninie będącego częścią działki nr 166/5 zapisanej w księdze wieczystej nr GW1G/00067210/6, zwanych dalej łącznie ?Terenem? w celu prowadzenia na nim działalności rekreacyjno-sportowej 2020-05-26 15:12
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 341/29 2020-05-26 09:05
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 476/7 Brzozowiec 2020-05-26 09:04
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 476/9 Brzozowiec 2020-05-26 09:04
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 246/10 2020-05-26 09:03
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 279/13; 279/16 Brzozowiec 2020-05-26 09:03
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 405/21 Deszczno 2020-05-26 09:02
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 161 Bolemin 2020-05-26 09:01
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka 57/1 Osiedle Poznańskie 2020-05-26 09:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 507/3 obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-05-25 15:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zawiadomieniu stron postepowania- właścicieli działek nr ew.: 200/1, 200/2, 201/1, 202/3, 202/2, 199,497 obręb Osiedle Poznańskie oraz działek 193/7,192/31,192/30,443,1/1 obręb Deszczno o wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. 2020-05-25 09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2020-05-22 14:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwięcia polegającego na realizacji punktu do zbierania odpadów złomu metali na działce nr ew. 213/8 w miejscowości Brzozowiec gm. Deszczno 2020-05-21 07:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji z dnia 14.05.2020 znak:OŚ.6220.12.2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu i eksploatacji instalacji do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego ?Deszczno Kolonia I? realizowanego na działce nr ew. 105/4 obręb Deszczno. 2020-05-18 11:00
dokument Wykaz na wydzierżawienie gruntów rolnych na 8 lat - Dzierżów dz. nr 96 2020-08-10 13:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania znak: OŚ.6220.14.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 247/5 obręb Borek, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2020-05-18 09:18
dokument Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa linii 400kV Baczyna-Plewiska" 2020-05-15 09:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania na wniosek PV 740 Sp. Z O.O. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30MW wraz z infrastrukturą w obrębie 0007 Borek, gmina Deszczno 2020-05-14 09:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2020 z dnia 13.05.2020 r. 2020-05-13 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2020 z dnia 13.05.2020 r. 2020-05-13 14:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9.2020 z dnia 13.05.2020 r. 2020-05-13 12:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno ? obręb Bolemin wprowadzonego uchwałą Nr XXXIV/251/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 września 2009 r. 2020-05-12 16:57
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.2.2020.JRaj 2020-06-03 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie znak:OŚ.6220.6.2020 dotyczacej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 340 obręb Ciecierzyce, gm. Deszczno. 2020-05-11 13:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o postanowieniy z dnia 06.05.2020 r. znak: OŚ.6220.4.2020 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/1 oraz nr ew. 459/5 obręb Glinik 2020-05-11 11:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o postanowieniy z dnia 05.05.2020 r. znak: OŚ.6220.3.2020 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/6 obręb Glinik 2020-05-11 10:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/5 oraz nr ew. 459/1 obręb Glinik 2020-05-05 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/6 obręb Glinik 2020-05-05 14:56
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej 2020-05-04 14:03
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 2020-05-04 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działek o nr ewid. 413 i 414/3 obręb Ciecierzyce, gm. Deszczno 2020-04-29 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 324, 326, 319/3 obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001388F - dokument stracił ważność 2020-04-28 12:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczo o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 15, 63 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009 r.) i 89/4 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001328F - dokument stracił ważność 2020-04-28 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 301/1, 307, 230/19, 230/1 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV - dokument stracił ważność 2020-04-28 11:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.7.2020 dlaprzedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 200/1 obręb Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno 2020-04-27 16:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.04.2020 r. znak: OŚ.6220.5.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich do chowu i hodowli indyków wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr ew. 97 obreb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2020-04-27 16:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 22.04.2020 znak: OŚ.6220.10.2019 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obreb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obręb Bolemin, gm. Deszczno 2020-04-27 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 340 obręb Ciecierzyce, gm. Deszczno. 2020-04-27 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.04.2020 r. znak: OŚ.6220.15.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji części złoża kruszywa naturalnego PŁONICA ZACHÓD I realizowanego na działkach 68/2 oraz 71 obreb Płonica. 2020-04-21 15:35
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie: Rozbudowy drogi gminnej ul. Bursztynowa w m. Ulim 2020-04-08 10:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 324, 326, 319/3 obręb ewid. nr 4 ? Karnin, gm. Deszczno polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001388F 2020-04-01 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 15, 63 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009 r.) i 89/4 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001328F. 2020-04-01 10:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 301/1, 307, 230/19, 230/1 obręb ewid. nr 18-Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2020-03-31 15:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2020 z dnia 30.03.2020 r. 2020-03-30 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2020 z dnia 30.03.2020 r. 2020-03-30 11:56
dokument Obwieszczenie Samorządpwego Kolegium Odwoławczego o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowanych 2020-03-30 10:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2020 z dnia 30.03.2020 r. 2020-03-30 08:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.03.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Deszczno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 98/4 i 98/5 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2020-03-25 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.03.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Deszczno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 98/4 i 98/5 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie- zawiadomienie stron 2020-03-25 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 17.03.2020 r. znak: OŚ.6220.11.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 4" zlokalizowanego na działkach nr ew. 420, 419/2, 419/3, 417 obręb Deszczno, gm. Deszczno 2020-03-25 11:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 17.03.2020 r. znak: OŚ.6220.11.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 4" zlokalizowanego na działkach nr ew. 420, 419/2, 419/3, 417 obręb Deszczno, gm. Deszczno - zawiadomienie stron 2020-03-25 11:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2020 z dnia 19.03.2020 r. 2020-03-19 16:12
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 8 lat 2020-03-17 11:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.03.2020 znak: OŚ.6220.4.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/1 oraz 459/5 obręb Glinik- zawiadomienie stron 2020-03-13 11:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 10.03.2020 znak: OŚ.6220.3.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory do chowu bydła mięsnego o maksymalnej obsadzie 190 DJP na działce nr ew. 459/6 obręb Glinik- zawiadomienie stron 2020-03-13 11:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 462 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej 2020-03-06 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonych nr ewid. 64/3, 151/1 obręb ewid. nr 3?Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2020-03-06 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 471 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-03-05 18:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 9/16 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo-napowietrznej nn-0,4 kV. 2020-03-04 11:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2020 z dnia 04.03.2020 r. 2020-03-04 11:03
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w ramach zadania: Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000-Program Baltic Pipe- odcinek od km 83+845 do km 121+374,5. - dokument stracił ważność 2020-03-03 15:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa o średnicy DN 1000 wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w ramach zadania: Budowa gazociągu Goleniów-Lwówek DN 1000-Program Baltic Pipe- odcinek od km 121+374,5 do km 175+955,00. - dokument stracił ważność 2020-03-03 10:49
dokument Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 r. 2020-02-28 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2020 z dnia 27.02.2020 r. 2020-02-27 18:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 58.2019 z dnia 27.02.2020 r. 2020-02-27 15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 57.2019 z dnia 27.02.2020 r. 2020-02-27 13:54
dokument Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Deszczno do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego- działka 263/2 w m. Deszczno 2020-02-26 10:52
dokument Wykaz nieruchomości będących przedmiotem dzierżawy na okres 8 lat 2020-02-25 14:25
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 10 lat- działka 341/63 2020-02-25 14:22
dokument Wykaz nieruchomości- dz. 370/6 Deszczno z przeznaczeniem na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2020-02-25 14:20
dokument Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego o rozpoczęciu konsultacji społeznych projektu dokumentu pn. Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-02-24 13:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.02.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 dla polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Deszczno I? o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 98/4 i 98/5 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie- zawiadomienie stron 2020-02-24 11:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.02.2020 r. znak: OŚ.6220.2.2020 dla polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ?Deszczno I? o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 98/4 i 98/5 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie- zawiadomienie stron 2020-02-24 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonych nr ewid. obręb ewid. nr 3?Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2020-02-20 12:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.02.2020 r. znak: OŚ.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2020-02-20 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 462 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej. 2020-02-20 09:22
dokument Obieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji dla inwestycji planowanej do realizacji na działce oznaczonej nr ewid. 471 obręb ewid. nr 5 ? Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2020-02-19 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 17.02.2020 r. znak: OŚ.6220.11.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dlaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 4" zlokalizowanego na działkach nr ew. 420, 419/2, 419/3, 417 obręb Deszczno, gm. Deszczno - zawiadomienie stron o zebranym materiale 2020-02-17 16:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 17.02.2020 r. znak: OŚ.6220.11.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 4" zlokalizowanego na działkach nr ew. 420, 419/2, 419/3, 417 obręb Deszczno, gm. Deszczno - zawiadomienie stron 2020-02-17 16:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 54.2019 z dnia 17.02.2020 r. 2020-02-17 13:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obreb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obreb Bolemin, gm. Deszczno -zawiadomienie stron o zebnranym materiale 2020-02-17 09:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV, na odcinku o długości 15,2 km, od słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 104, obreb Łupowo, gm. Bogdaniec, do słupa istniejącej napowietrznej linii 110 kV zlokalizowanego na działce nr 391 obreb Bolemin, gm. Deszczno -zawiadomienie stron 2020-02-17 09:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce nr ewid. 391 oraz części działki nr ewid. 100 obręb nr 20-Bolemin, polegającej na zabudowie, a następnie eksploatacji odnawialnych źródeł energii (OZE) polegającej na budowie elektrowni słonecznej ? urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową 2020-02-12 12:37
dokument Obwieszczenie Wojta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 53.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 38,39,55,69 obręb ewid. nr 17- Dziersławice, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na wymianie przewodów odcinka napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110 kV) oraz rozbiórce odcinków średniego napięcia (15 kV) oraz niskiego napięcia (0,4 kV) 2020-02-07 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce o nr ewid. 11 obręb ewid. nr 21 - Orzelec, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu z terenu rolnego na teren sportowo-rekreacyjny, w tym budowa placu zabaw dla dzieci oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2020-02-03 15:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 105/2, 108/9, 135/1 obręb ewid. nr 12- Deszczno gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 2020-02-03 15:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 559/7, 559/8, 559/15 obreb ewid. nr 6- Ciecierzyce gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV - dokument stracił ważność 2020-01-30 11:14
dokument Plan zamówień publicznych na 2020 - dokument stracił ważność 2020-01-30 07:55
dokument Wykaz nieruchomości: Maszewo, Łagodzin, Krasowiec, Karnin, Ciecierzyce, Borek, Dzierżów, Brzozowiec,Deszczno. - dokument stracił ważność 2020-01-29 13:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.193.2019.MSto 2020-01-27 16:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.189.2019.KKoł 2020-01-27 16:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-01-24 15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron postępowania- o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej "Deszczno I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działkach nr ew. 98/4 i 98/5 obręb Deszczno. 2020-01-24 13:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 99/1, 100, 104/6, 391 obręb ewid. nr 20-Bolemin, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz wymianie przewodów odcinka napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110kV) oraz rozbiórce i budowie odcinka napowietrznej oraz odcinka kablowej linii energetycznej średniego napięcia (15kV) 2020-01-24 07:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 38, 39, 55, 69 obręb ewid. nr 17-Dziersławice, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na wymianie przewodów odcinka napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110kV) oraz rozbiórce odcinków napowietrznej i budowie odcinków kablowej linii energetycznej średniego napięcia (15kV) oraz niskiego napięcia (0,4kV). 2020-01-23 11:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 191.2019 z dnia 23.01.2020 r. 2020-01-23 09:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 155.2019 z dnia 22.01.2020 r. 2020-01-22 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działkach oznaczonych nr ewid. 60/1, 60/2 obręb ewid. nr 11-Białobłocie, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na rozbiórce odcinka oraz wymianie słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV 2020-01-22 08:34
katalog Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 11 obręb ewid. nr 21 ? Orzelec, gm. Deszczno, polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu z terenu rolnego na teren sportowo-rekreacyjny, w tym budowa placu zabaw dla dzieci oraz wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2020-01-17 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 105/2, 108/9, 135/1 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz ze stacją transformatorową 2020-01-16 07:39
dokument Obwieszczenie Dyrekora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłke pisarską w decyzji z dnia 19.12.2019r. znak: PO.RUZ.421.242.10.2019.KM 2020-01-14 08:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 559/7, 559/8, 559/15 obręb ewid. nr 6-Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2020-01-10 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno- zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego ?DESZCZNO - ŁAGODZIN 4? zlokalizowanego na działkach nr ew. 420, 419/2, 419/3, 417 obręb Deszczno, gm. Deszczno. 2020-01-10 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 11, 12/2, 25, 26/1 obręb ewid. nr 13?Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2020-01-10 11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 99/1, 100, 104/6, 391 obręb ewid. nr 20-Bolemin, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz wymianie przewodów odcinka napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110kV) oraz rozbiórce i budowie odcinka napowietrznej oraz odcinka kablowej linii energetycznej średniego napięcia (15kV) 2020-01-09 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 38, 39, 55, 69 obręb ewid. nr 17-Dziersławice, gm. Deszczno, dla inwestycji polegającej na wymianie przewodów odcinka napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia (110kV) oraz rozbiórce odcinków napowietrznej i budowie odcinków kablowej linii energetycznej średniego napięcia (15kV) oraz niskiego napięcia (0,4kV) 2020-01-08 15:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.01.2020 r. znak: OŚ.6220.9.2019 dla przedsięwięcia: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 001388 F ul. Zagrodowa w m. Karnin, gmina Deszczno, szacunkowa dł. odcinka 1,78 km - zawiadomienie stron 2020-01-08 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.01.2020 r. znak: OŚ.6220.9.2019 dla przedsięwięcia: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 001388 F ul. Zagrodowa w m. Karnin, gmina Deszczno, szacunkowa dł. odcinka 1,78 km 2020-01-08 14:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 51.2019 z dnia 08.01.2020 r. 2020-01-08 09:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 50.2019 z dnia 08.01.2020 r. 2020-01-08 09:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 49.2019 z dnia 08.01.2020 r. 2020-01-08 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 48.2019 z dnia 07.01.2020 r. 2020-01-07 17:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 47.2019 z dnia 07.01.2020 r. 2020-01-07 17:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 46.2019 z dnia 07.01.2020 r. 2020-01-07 17:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 43.2019 z dnia 07.01.2020 r. 2020-01-07 16:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 497/32, obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2020-01-07 09:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 85/1, obręb ewid. nr 12 ? Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-01-07 09:16