Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 25/3, 100/1, 90/11, 46/1, 100/2, 90/9, 455/1, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/6, 455/7, 455/8, 455/9, 455/10, 455/11, 455/12 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-12-31 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 413/2 obręb ewid. nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ?GOR3034?. 2018-12-31 09:06
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 82/16, obręb ewid. nr 3 ? Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynków magazynowych, garażowo-magazynowych, przebudowie z rozbudową budynku biurowego, przebudowie budynków magazynowych, gospodarczych i garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, budową zjazdu oraz drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi. 2018-12-28 15:09
dokument WYKAZ DECYZJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 546 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. PRAWO WODNE (DZ. U. Z 2018 R., POZ. 2268 Z PÓŹN. ZM.) 2018-12-28 11:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi w bryłach budynków na działce nr ew. 72/1 obręb Karnin, gmina Deszczno. 2018-12-19 09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 03.12.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.16.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji sektorów magazynowania przyjętych pojazdów oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów na działkach nr ew. 11/5 i 11/8 obręb Karnin w ramach rozbudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowanej na działkach nr ew. 11/4 i 11/7 obręb Karnin, gmina Deszczno 2018-12-04 12:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35.2018 z dnia 30.11.2018 r. 2018-11-30 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 110.2018 z dnia 29.11.2018 r. 2018-11-29 16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno " 2018-11-26 09:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34.2018 z dnia 21.11.2018 r. 2018-11-21 10:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 9/4, 245, 9/21 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej kontener szatni i szafę zasilająco-sterującą pompy nawadniającej boiska w Prądocinie. 2018-11-15 14:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 66/34, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-14 09:10
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. 2018-11-08 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 167/23 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-11-06 15:36
dokument Ogłoszenie Marszałka Lubuskiego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. 2018-11-06 13:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2018 z dnia 05.11.2018 r. 2018-11-05 14:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2018 z dnia 05.11.2018 r. 2018-11-05 13:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2018 z dnia 05.11.2018 r. 2018-11-05 12:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30.2018 z dnia 05.11.2018 r. 2018-11-05 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 9/4, 245, 9/21 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV zasilającej kontener szatni i szafę zasilająco-sterującą pompy nawadniającej boiska w Prądocinie. 2018-10-31 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 71/8 (obręb 0016) w miejscowości Krasowiec, gmina Deszczno" 2018-10-29 16:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2018 dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) "EPV Prądocin" o mocy do 0,5 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 119 i 120 obręb 0010 Prądocin, gmina Deszczno 2018-10-25 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2018 dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) ?EPV Prądocin? o mocy do 0,5 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ew. 119 i 120 obręb 0010 Prądocin, gmina Deszczno. 2018-10-25 09:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego, do wielkości 160DJP i wykonaniu wybiegu, na działkach ew. 155/2 i 155/3 obręb Glinik 2018-10-24 14:00
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. o obowiązkach spełnienia wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu działalności rejestrowanej i nadzorowanej. 2018-10-22 09:22
dokument Wykaz dla lokalu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu. 2018-10-19 12:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 167/23 obręb ewid. nr 4-Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-10-18 14:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu na działkach oznaczonych nr ewid. 219, 101/25 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-17 13:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 102/14 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2018-10-17 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 125/11, 475 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-17 13:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 99/14, 99/15, 116 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-17 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.2.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 68/11 obręb Deszczno. 2018-10-16 12:23
dokument Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz w Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska zaprasza na konferencję szkoleniową "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii" w ramach "Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020 2018-10-09 13:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 29/3 obręb Kiełpin 2018-10-03 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 219, 101/25 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-02 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 102/14 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2018-10-02 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 125/11, 475 obręb ewid. nr 5?Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-01 17:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów do tuczu brojlera kurzego na działkach ew. 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec 2018-10-01 14:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącej obory przeznaczonej do odchowu bydła mięsnego, do wielkości 160DJP i wykonaniu wybiegu, na działkach ew. 155/2 i 155/3 obręb Glinik 2018-10-01 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 99/14, 99/15, 116 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-10-01 12:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2018-09-27 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik 2018-09-27 14:32
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. o obowiązku natychmiastowego zgłaszania wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 2018-09-24 09:42
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. o obowiązku zgłaszania zamiaru uboju zwierząt. 2018-09-24 09:41
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. o realnym zagrożeniu wystąpienia ASF w stadach świń i dzików w powiecie gorzowskim 2018-09-24 09:39
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. o istniejacym w powiecie zagrożeniu włośnicą 2018-09-24 09:35
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2018 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-09-20 14:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2018 z dnia 13.09.2018 r. 2018-09-13 08:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2018 z dnia 12.09.2018 r. 2018-09-12 16:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2018 z dnia 12.09.2018 r. 2018-09-12 16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2018 z dnia 12.09.2018 r. 2018-09-12 16:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dotyczące dofinansowania zadania pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Deszczno " 2018-09-06 10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa 2 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka, budowa infrastruktury technicznej, budowa zbiornków na paszę oraz budowa zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na terenie Fermy Indyków Orzelec 5A, działki nr ew. 4/6 i 7/6 obręb Orzelec 2018-09-04 08:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 9/5, 9/1 obręb 18-Glinik, polegającą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-04 KV 2018-08-24 10:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 512 obręb 6-Ciecierzyce, polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora "GOR3033" 2018-08-24 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 222, 221/1, 124/28, 124/30 obręb 2-Ulim, polegającą na budowie drogi gminnej- ul. Krzemienna 2018-08-24 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 474, 304/10, 304/36 obręb 14-Brzozowiec, polegającą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-04 KV 2018-08-24 09:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 25.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 79, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1- Niwica, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2018-08-22 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 24.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 56, 55/5, 55/6, obręb ewid. nr 1- Niwica, polegającej na budowie sieci kablowej nn-0,4 kV 2018-08-22 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 464/2, 31/31 obręb ewid. nr 5- Osiedle Poznańskie, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2018-08-22 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 22.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 206/3, 204, 203/4, obręb ewid. nr 12- Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2018-08-22 13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji nr 21.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach 145/3 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2018-08-22 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 9/5, 9/1 obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 Kv 2018-08-07 09:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 512 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), obręb ewid. nr 6 ? Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia zasilającej stację bazową telefonii komórkowej operatora ?GOR3033? 2018-08-06 17:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 222, 221/1, 124/28, 124/30 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Krzemiennej. 2018-08-06 14:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania , w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 474, 304/10, 304/36 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-08-06 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1-Niwica, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-08-01 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 56, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1-Niwica, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-08-01 12:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 31/31 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-08-01 12:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 206/3, 204, 203/4 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-08-01 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania na działkach oznaczonych nr ewid. 145/3 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-08-01 11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 20.2018 z dnia 01.08.2018 r. 2018-08-01 10:59
dokument Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2018-07-25 13:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu Decyzji Nr 2/18 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy D, ul. Parkowa w m. Łagodzin, działka o nr ewid. 7/3 i 6/4, obręb ewid. 3- Łagodzin, gm. Deszczno 2018-07-23 16:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowana w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 79, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1-Niwica, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-07-17 11:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 56, 55/5, 55/6 obręb ewid. nr 1-Niwica, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-07-17 09:06
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 464/2, 31/31 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-07-16 16:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 206/3, 204, 203/4 obręb ewid. nr 12-Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-07-16 16:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 145/3 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-07-16 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 145/3 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-07-13 11:44
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na działce 56/7 w Maszewie w budynku CSA o pow. 85,57m - 4 godziny miesięcznie 2018-07-12 11:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat na działce 56/7 w Maszewie w budynku CSA o pow. 10,57m - 28 godziny miesięcznie 2018-07-12 11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 145/3 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2018-06-27 13:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19.2018 z dnia 14.06.2018 r. 2018-06-14 15:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18.2018 z dnia 14.06.2018 r. 2018-06-14 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17.2018 z dnia 14.06.2018 r. 2018-06-14 13:18
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej klasy D ul. Parkowej w m. Łagodzin, dz. 7/3, 6/4, 145/3" 2018-06-14 07:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 16.2018 z dnia 13.06.2018 r. 2018-06-13 16:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15.2018 z dnia 13.06.2018 r. 2018-06-13 16:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11.2018 z dnia 13.06.2018 r. 2018-06-13 14:09
dokument Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Rodzinne Deszczno pn. "Z tradycją przez życie" 2018-06-12 09:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14.2018 z dnia 06.06.2018 r. 2018-06-06 16:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 13.2018 z dnia 06.06.2018 r. 2018-06-06 16:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12.2018 z dnia 06.06.2018 r. 2018-06-06 16:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10.2018 z dnia 25.05.2018 r. 2018-05-25 14:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9.2018 z dnia 25.05.2018 r. 2018-05-25 14:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 151/7, 158/3, 333 obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. 2018-05-23 12:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 26/1, 26/2, 78 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku), 77 (część działki nieobjęta uchwałami nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku oraz nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 r.) obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-23 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 169 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-05-23 11:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid.5/4, 216 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-23 09:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid.215, 216 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-23 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 93, 183/13 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-23 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 155, 486/2, 190/6 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej. 2018-05-23 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 173, 175, 76/6 obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-22 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 49, 78 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-22 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów do tuczu brojlera kurzego na działkach nr ew. 37/9, 37/10 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie. 2018-05-17 14:02
dokument Informacja o wyniku przetargu z 11 maja 2018 r. 2018-05-14 12:25
dokument Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Fundację Obrony Praw Zwierząt ANACONDA 2018-05-11 11:46
dokument II Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę techniczną w zakresie: wynajmu, montażu i demontażu infrastruktury scenicznej, infrastruktury eventowej, obsługi multimedialnej na potrzeby organizacji 1 września 2018 r. imprezy pn. "12. Święto Pieczonego Kurczaka". 2018-05-11 10:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 52/2, 53/1, 53/2 obręb ewid. nr 1?Niwica, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-05-10 09:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 221/1, 88/4 obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-05-10 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 169 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2018-05-09 15:28
dokument ZAWIADOMIENIE w sprawie przeprowadzenia na terenie lasów Nadleśnictwa Skwierzyna w terminie 9-31 maja 2018 r. zabiegu chemicznego ograniczania liczebności gąsienic barczatki sosnówki na powierzchni ok 2600 ha. 2018-05-09 10:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 155, 486/2, 190/6 obręb ewid. nr 5-Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej 2018-05-08 18:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 151/7, 158/3, 333 obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej 2018-05-08 17:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 26/1, 26/2, 78 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku), 77 (część działki nieobjęta uchwałami nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku oraz nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 r.) obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-08 16:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 5/4, 216 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej 2018-05-08 16:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 215, 216 obręb ewid. nr 2-Ulim, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-08 15:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 93, 183/13 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-08 15:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 49, 78 obręb ewid. nr 9-Dzierżów, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-08 09:12
dokument Informacja Związku Celowego Gmin MG-6 2018-05-07 08:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 173, 175, 76/6 obręb ewid. nr 10-Prądocin, gm. Deszczno, polegającą na budowie sieci wodociągowej. 2018-05-04 13:28
dokument Zawiadomienie Nadleśnictwa Skwierzyna dotyczące przeprowadzania zabiegu chemicznego zwalczania barczatki sosnówki 2018-05-04 08:17
dokument Powiadomienie Nadleśnictwa Lubniewice o planowanym zabiegu agrolotniczego zwalczania szkodników owadzich 2018-05-04 08:15
dokument Obwieszczeniie Wójt Gminy Santok o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2018-04-27 14:38
dokument Powiadomienie Koła Łowieckiego Szarotka Nr 41 2018-04-27 12:23
dokument Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 2018-04-25 09:46
dokument Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę techniczną w zakresie: wynajmu, montażu i demontażu infrastruktury scenicznej, infrastruktury eventowej, obsługi multimedialnej na potrzeby organizacji 1 września 2018 r. imprezy pn. "12. Święto Pieczonego Kurczaka". 2018-04-24 15:24
dokument Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok. 2018-04-19 11:54
dokument Gmina Deszczno: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu ciężarowego (cysterna do przewozu wody) 2018-04-19 09:43
dokument Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. 2018-04-18 13:56
dokument Możliwość składania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego KS Złote Piaski Dzierżów 2018-04-17 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2018 z dnia 12.04.2018 r. 2018-04-12 15:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7.2018 z dnia 12.04.2018 r. 2018-04-12 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Santok o zgromadzeniu dokumentów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek joanny Styki-Lebiody działającej z upoważnienia Gminy Santok w prawie wydaia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu terenu historycznego grodziska w m. Santok. 2018-04-12 11:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6.2018 z dnia 11.04.2018 r. 2018-04-11 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2018 z dnia 11.04.2018 r. 2018-04-11 13:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2018 z dnia 11.04.2018 r. 2018-04-11 12:24
dokument Ogłoszenie ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i powszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. 2018-04-12 12:07
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:32
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:31
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:31
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:30
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:29
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-04-09 11:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno ? odpowiednio ? obręb: Borek; Karnin i Deszczno; Dzierżów; Ulim; Prądocin; Karnin oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów ww. planów wraz z właściwymi prognozami oddziaływania na środowisko 2018-04-06 12:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 34/12, 169 obręb ewid. nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-03-30 14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 52/2, 53/1, 53/2 obręb ewid. nr 1-Niwica, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-03-30 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 221/, 88/4 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-03-30 12:07
dokument Plan kontroli podatkowej w roku 2018 2018-03-29 13:37
dokument Informacja o wynikach II przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Brzozowcu. 2018-03-28 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 387, 205/9, 205/10 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2018-03-27 11:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 167/8, 166/7, 328/6, 166/10 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie infrastruktury drogowej, wraz z budową miejsc parkingowych, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2018-03-27 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 145/3, 68/1, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 001322F (ulicy Łagodnej) polegającej na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-03-27 10:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 68/11 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV 2018-03-27 10:17
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 2018-03-21 14:52
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej 2018-03-21 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3.2018 z dnia 19.03.2018 r. 2018-03-19 17:04
dokument Zawiadomienie o planowanych inwestycjach, przebudowach dróg gminnych na terenie Gminy Deszczno 2018-03-19 16:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2.2018 z dnia 19.03.2018 r. 2018-03-19 15:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci komór rozsączjąco-retencyjnych planowanych do wykonania na dz. o nr ewid. 6/4 i 7/3 obręb Łagodzin oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do ziemi wód opadowych i roztopowych ze zlewni 2018-03-14 15:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do tuczu brojlera wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2018-03-14 10:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 34/12, 169 obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-03-13 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 387, 205/9, 205/10 obręb ewid. nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-03-12 15:54
dokument Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2018-03-12 12:31
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego 2018-03-05 14:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim 2018-03-05 14:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 167/8, 166/7, 328/6, 166/10 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie infrastruktury drogowej, wraz z budową miejsc parkingowych, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2018-03-02 12:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 145/3, 68/1, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 001322F (ulicy Łagodnej) polegającej na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-03-02 09:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 68/11 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV. 2018-03-01 17:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2018 z dnia 01.03.2018 r. 2018-03-01 13:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 484 i 452/5 (z wyłączeniem części działek objętych uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.) obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną działek pod budownictwo mieszkaniowe. 2018-03-01 11:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 486/4, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-03-01 11:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35.2017 z dnia 01.03.2018 r. 2018-03-01 10:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości - Brzozowiec 191/1 2018-02-22 13:00
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Deszczno 246/10 2018-02-19 16:13
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Glinik 200/3 2018-02-19 16:08
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Bolemin 161 2018-02-19 16:04
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Brzozowiec 476/7 2018-02-19 16:01
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Brzozowiec 476/9 2018-02-19 16:01
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu - Deszczno 405/21 2018-02-19 15:56
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do użyczenia 2018-02-15 13:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowana w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 26/1, 26/2, 78 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku), 77 (część działki nieobjęta uchwałami nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku oraz nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 r.) obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-02-12 10:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 484 i 452/5 (z wyłączeniem części działek objętych uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.) obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV do zasilenia w energię elektryczną działek pod budownictwo mieszkaniowe. 2018-02-09 14:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 328/4, 186/11, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2018-02-08 13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 34.2017 z dnia 08.02.2018 r. 2018-02-08 12:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 33.2017 z dnia 08.02.2018 r. 2018-02-08 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2017 z dnia 08.02.2018 r. 2018-02-08 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 31.2017 z dnia 08.02.2018 r. 2018-02-08 08:42
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zasiedlenia przez osoby uprawnione do wynajęcia lokalu socjalnego. 2018-02-07 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu. 2018-02-07 14:24
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 2018-02-07 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 486/4, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą. 2018-01-30 12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 26/1, 26/2, 78 (część działki nieobjęta uchwałą nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku), 77 (część działki nieobjęta uchwałami nr VII-67/99 Rady Gminy Deszczno z dnia 23 września 1999 roku oraz nr XXXVII/308/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2013 r.) obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-01-26 13:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 30.2017 z dnia 25.01.2018 r. 2018-01-25 09:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 29.2017 z dnia 25.01.2018 r. 2018-01-25 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 28.2017 z dnia 24.01.2018 r. 2018-01-24 15:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27.2017 z dnia 24.01.2018 r. 2018-01-24 15:37
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat 2018-01-17 11:17
dokument Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roslin o nazwie Dursban 480 EC do zwalczania pędraków w odniowieniach, zalesieniach i na plantacjach nasiennych 2018-01-16 11:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 525 (z wyłączeniem części objętej uchwałą Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 04 grudnia 2009r.), obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora ?PLAY?. 2018-01-15 13:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeiu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 475, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą 2018-01-15 12:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 221/1, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-01-15 12:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 166/4, 166/7 obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-01-15 11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 328/4, 186/11, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2018-01-12 13:23
dokument Protokół z kosnultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 2018-01-11 09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 132.2017 z dnia 09.01.2018 r. 2018-01-09 15:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 308/2, 257, 288, 253/39, 337, 339, 328, 253/64, 336, 333, 253/22 obręb ewid. nr 7 ? Borek, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami. 2018-01-09 11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 30/10, 30/37, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-01-09 11:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 503, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą. 2018-01-09 11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 486/2, 190/4, 190/6, 190/13 i 190/14, obręb ewid. nr 5 - Osiedla Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV 2018-01-09 10:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26.2017 z dnia 09.01.2018 r. 2018-01-09 08:19
dokument Plan zamówień publicznych na rok 2018 2018-01-08 14:57
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2018-01-02 14:01