Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 68/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności na 2017 rok w Środowiskowym Domu Pomocy w Brzozowcu 2017-06-20 14:38
dokument Zarządzenie Nr 67/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszcznzo na 2016 rok 2017-06-20 14:35
dokument Zarządzenie Nr 66/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-06-20 14:32
dokument Zarządzenie Nr 65a/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2017-06-20 14:30
dokument Zarządzenie Nr 65/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych staanowiących mienie komunalne 2017-06-20 14:25
dokument Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 14:24
dokument Zarządzenie Nr 63/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 14:21
dokument Zarządzenie Nr 62/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 14:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 listopada 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-06-20 14:18
dokument Zarządzenie Nr 60/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 14:17
dokument Zarządzenie Nr 59/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 14:16
dokument Zarządzenie Nr 58/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2017-06-20 14:14
dokument Zarządzenie Nr 57/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 październiak 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 14:07
dokument Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-06-20 14:06
dokument Zarządzenie Nr 55/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia jednostki wypłacającej stypendium 2017-06-20 14:05
dokument Zarządzenie Nr 54/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium w roku szkolnym 2016/2017 2017-06-20 14:03
dokument Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 października 2016r. w sprawie nadania upoważnienia w zakresie potwierdzania sprawowania faktycznej opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej 2017-06-20 13:59
dokument Zarządzenie Nr 52/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:58
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:55
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 września 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczgólnie uzdolnionych) ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-06-20 13:54
dokument Zarządzenie Nr 49A/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-06-20 13:49
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 września 2016r. w sprawie powołania zespołów roboczych w celu koordynacji prac referatu gospodarki i rozwoju w zakresie realizacji poszczególnych przedsięwzięć Gminy Deszczno 2017-06-20 13:47
dokument Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2016-2017 naukę 2017-06-20 13:45
dokument Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania komisji stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2017-06-20 13:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:40
dokument Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:39
dokument Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 13:36
dokument Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 13:35
dokument Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 13:33
dokument Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-06-20 13:29
dokument Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:23
dokument Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 13:21
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 34/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:19
dokument Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powołania stałej komisji ds. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków jako zespołu opiniującego pod względem formalnym i merytorycznym składane wnioski o ustalenie decyzji 2017-06-20 13:18
dokument Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:12
dokument Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 32/2016 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:10
dokument Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 86/2015 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:07
dokument Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Deszcznzo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2016-2020 2017-06-20 13:05
dokument Zarządzenie Nr 29/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji szkolnej na terenie Gminy Deszczno przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 8.2. RPO Lubuskie 2020 2017-06-20 13:03
dokument Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2017-06-20 13:01
dokument Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kwadraotwy powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2017-06-20 12:58
dokument Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2016/2017 2017-06-20 12:32
dokument Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2016r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 12:30
dokument Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 maja 2016r. zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 12:08
dokument Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Deszczno przeprowadzonej na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 8.1.2 RPO Lubuskie 2020 2017-06-20 12:01
dokument Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 11:52
dokument Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 11:51
dokument Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2016-2026 2017-06-20 11:49
dokument Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowania i przeliczenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów do Sejmu i Senatu RP Zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 2017-06-20 11:33
dokument Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowania i przeliczenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego Zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku 2017-06-20 11:30
dokument Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada2014r. 2017-06-20 11:27
dokument Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 kwiecień 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 11:17
dokument Zarządzenie Nr 16A/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 11:11
dokument Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 11:08
dokument Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 marca 2016r. w sprawie odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-06-20 11:07
dokument Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Pani Róży Śniegockiej referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie 2017-06-20 11:05
dokument Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Waśkowicz pracownika biurowo-administracyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie 2017-06-20 11:04
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Pani Emilii Rogala referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie 2017-06-20 11:02
dokument Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Pani Marty Gutowskiej referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Deszcznie 2017-06-20 11:01
dokument Zarządznie Nr 9/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Słomińskiej Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2017-06-20 10:56
dokument Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Marty Gutowskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2017-06-20 10:52
dokument Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 luty 2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2017-06-20 10:49
dokument Zarządzenie nr 58/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.10.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-31 11:14
dokument Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania "Remont ul. BBratniej wraz z przebudowa pętli autobusowej w m. Łagodzin oraz przebudową odcinka ul. Sulęcińskiej w m. Gorzów Wielkopolski 2016-02-19 09:41
dokument Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2016-02-18 09:59
dokument Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2016-02-18 09:57
dokument Zarządzenie nr 3/2016 Wojta Gminy Deszczno z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2016 roku i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2016-02-18 09:55
dokument Zarzadzenie nr 2/2016 Wojta Gminy Deszczno z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Deszczno na 2016r. 2016-02-18 09:45
dokument Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2016 rok 2016-01-11 16:47