Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2021-01-25 10:50
dokument Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny przydatności składników rzeczonych majątku ruchomego do dalszego uzytkowania albo zakwalifikowania ich do kategorii majątku zuzytego lub zbędnego, z przeznaczeniem do zagospodarowania 2021-01-26 09:26
dokument Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2021-01-25 10:32
dokument Zarządzenie nr 69/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-01-25 10:29
dokument Zarządzenie nr 68/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2021-01-25 10:16
dokument Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 2020-12-22 07:51
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-12-10 11:35
dokument Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-12-10 11:35
dokument Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyboru przedstawicieli do reprezentowania pracowników przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz zarządzenia wyborów przedstawicieli w Urzędzie Gminy Deszczno 2020-12-10 11:32
dokument Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 44/2014 Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia wzoru wniosku, wzoru Karty, instrukcji i regulaminu przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca Gminy Deszczno 2020-12-10 11:31
dokument Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-12-10 11:27
dokument Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie przperowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-12-10 11:54
dokument Zarządzenie nr 59/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Deszczno 2020-12-10 11:17
dokument Zarządzenie nr 56B/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-11-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych), ustalenia jej zadań i trybu pracy 2020-11-13 09:20
dokument Zarządzenie nr 56A/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-11-13 09:18
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych), ustalenia jej zadań i trybu pracy 2020-11-10 13:29
dokument Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok- akt uchylony 2020-11-13 09:21
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do realizacji zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska 2020-10-28 13:20
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-10-28 13:17
dokument ZARZĄDZENIE 53/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R. W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI INDYWIDUALNEGO STYPENDIUM WÓJTA GMINY DESZCZNO DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 2020-10-20 12:20
dokument ZARZĄDZENIE 52/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 19.10.2020 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DO OPRACOWANIA "PLANU OPERACYJNEGO FUNKCJONOWANIA GMINY DESZCZNO W WARUNKACH ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY" 2020-10-19 11:57
dokument ZARZĄDZENIE 51/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 16.10.2020 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU PRACY ZDALNEJ ROTACYJNEJ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY DESZCZNO 2020-10-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE 50/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 9.10.2020 R. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI STYPENDIALNEJ , USTALENIA JEJ ZADAŃ I TRYBU PRACY. 2020-10-19 11:50
dokument Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-10-08 12:32
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu i wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Deszczno 2020-10-02 11:38
dokument Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Deszczno 2020-09-15 13:18
dokument Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb w zakresie nauczania przedszkolnego na terenie Gminy Deszczno w związku z przygotowaniem wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 2020-09-15 13:15
dokument Zarządzenie nr 45/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców 2020-09-08 08:57
dokument Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-09-08 08:55
dokument Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-09-08 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULIMIU 2020-08-25 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA UPOWAŻNIENIA NR 53/2018 WYDANEGO DLA WYZNACZONEGO NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULIMIU 2020-08-25 08:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZESTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIECIERZYCACH 2020-08-25 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE WYZNACZENIA NAUCZYCIELA DO ZASTĘPOWANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE 2020-08-25 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO Z DNIA 24 SIERPNIA 2020 R. W SPRAWIE POWIERZENIA STANOWISKA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOLEMINIE 2020-08-25 08:43
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2020-08-17 15:52
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opracownia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Deszczno na lata 2021-2027 2020-08-17 15:47
dokument Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2020-08-07 08:29
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3.08.2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w Gminie Deszczno w 2020 r. 2020-08-03 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2020-07-22 08:35
dokument Zarządzenie 32/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 08:27
dokument Zarządzenie 31/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 08:26
dokument Zarządzenie 30/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 08:26
dokument Zarządzenie 29/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 08:25
dokument Zarządzenie 28/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2020-07-22 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 2020-07-10 13:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-07-10 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/2020 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-07-10 13:10
dokument Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 2020-06-12 09:20
dokument Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu 2020-06-12 09:19
dokument Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Deszczno 2020-06-12 09:18
dokument Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno 2020-06-12 09:14
dokument Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe 2020-06-12 09:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2020-06-12 09:15
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-06-12 09:10
dokument Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2020-06-12 09:21
dokument Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Tutak 2020-06-12 09:22
dokument Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Klubów Dziecięcych 2020-06-12 09:07
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-05-25 14:23
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2020-05-25 14:22
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2020-2026 2020-05-25 14:21
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-05-25 14:19
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-06-08 14:42
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-06-08 14:42
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie ogłoszenia ostatecznych yników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 r. 2020-05-25 14:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2020-05-25 14:16
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. płac, stypendiów i oświaty 2020-05-25 14:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organi Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2020-05-25 14:14
dokument Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Deszczno- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji nieaktualnych oraz nieprzydatnych kart przydziału do formacji obrony cywilnej 2020-02-07 09:04
dokument Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Deszczno- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 05 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r. w Gminie Deszczno i kalendarzowego planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2020 r. 2020-02-07 09:05
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2020 rok 2020-02-07 09:00
dokument Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2020 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2020-02-07 08:58