Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV zlokalizowanej w miejscowości Bolemin, w gminie Deszczno. 2014-01-10 09:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-12-24 08:52
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Bolemin, w gminie Deszczno. 2013-12-23 10:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dziersławice, w gminie Deszczno. 2013-12-12 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2013-12-09 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2013-12-09 13:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestcyji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-12-09 11:39
dokument Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2013-12-06 07:45
dokument Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcienk IIIc Gorzów Wlkp.-borek w km rz. Warty 62+500-76+500 gm. Deszczno woj.lubuskie 2013-12-05 15:29
dokument Protokół z konsultacji społecznych projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-11-26 14:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegjącej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE w miejscowości Dziersławice, w gminie Deszczno. 2013-11-25 12:29
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2013-11-20 14:04
dokument Rozpatrzenie uwag MPZP 2013-11-21 07:49
dokument Rozpatrzenie uwag zmiana studium 2013-11-21 07:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-11-19 11:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sparawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2013-11-19 09:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-11-18 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE w miejscowości Dziersławice. 2013-11-06 12:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Deszczno. 2013-11-04 09:44
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Bolemin 2013-10-31 07:40
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Osiedle Poznańskie 2013-10-31 07:38
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - Brzozowiec 2013-10-31 07:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-10-28 13:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2013-10-28 13:25
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Deszczno w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. 2013-10-24 08:44
dokument Ogłoszenie 2013-10-22 15:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-10-10 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4kV w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno 2013-10-10 13:02
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy w miejscowości Orzelec 2013-10-10 12:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych w lokalizacji dz. 539/5, 539/6, 539/7 obręb Ciecierzyce 2013-10-04 12:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2013-10-01 14:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV L-109 w miejscowości Brzozowiec, w Gminie Deszczno. 2013-09-24 11:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Deszczno. 2013-09-17 12:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Ulim. 2013-09-17 12:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2013-09-09 16:01
dokument Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem budżetu Gminy Deszczno na 2014 rok 2013-09-05 13:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej stacji pomiarowej w m. Brzozowiec dz.143/8 2013-09-05 12:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu elektrowni fotowoltaicznej w Karninie na działkach 138/12 i 138/13 2013-09-05 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowościach Białobłocie i Krasowiec, w gminie Deszczno. 2013-08-29 12:19
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat. 2013-08-23 10:35
dokument Obwieszcznie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji iwnestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2013-08-22 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowościach Białobłocie i Krasowiec. 2013-08-13 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV w miejscowości Brzozowiec 2013-08-08 09:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2013-08-02 08:25
dokument Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - obręb Ulim. 2013-08-02 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2013-07-30 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Maszewo. 2013-07-30 14:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Osiedle Poznańskie.. 2013-07-30 11:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno - obręb Ulim 2013-07-29 16:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej oraz przyłącza kablowego (dot. działek w Krasowcu i Białobłociu) 2013-07-19 11:19
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania mna środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2013-07-18 23:47
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zaospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2013-07-18 23:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 15, 19/1, 101 2013-07-16 14:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. 425, 426, 2/1, 279 2013-07-16 14:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV położonych w miejscowości Maszewo. 2013-07-12 13:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno 2013-07-11 08:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2013-07-10 14:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Białoblocie. 2013-07-02 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2013-07-01 16:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Borek. 2013-07-01 14:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV typu kompaktowego oraz elektroenegetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV w miejscowościach Deszczno i Glinik. 2013-07-01 14:27
dokument Wynajem lakalu użytkowegona okres do trzech lat 2013-06-28 13:47
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2013-06-28 13:43
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2013-06-28 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Deszczno. 2013-06-28 13:38
dokument Obwieszczenie - postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III Odcinek IIIc Gorzów Wlkp. - Borek w km rz. Warty 62 + 500 - 76 + 500 gm. Deszczno woj. lubuskie" 2013-06-20 07:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Borek, w gminie Deszczno. 2013-06-19 14:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Maszewo. 2013-06-19 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Osiedle Poznańskie 2013-06-12 13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Borek. 2013-06-12 13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej i stacji transformatorowej w miejscowościach Glinik i Deszczno. 2013-06-07 14:01
dokument Obwieszczenie wójta Gminy Bogdaniec o wydaniu decyzji celu publicznego 2013-06-07 13:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim. 2013-06-06 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji bazy operacyjno - transportowej na działce ew 201/7 obręb Bolemin 2013-06-05 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi nn-0,4kV w miejscowości Białobłocie, w gminie Deszczno. 2013-06-05 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Maszewo. 2013-05-31 14:27
dokument Wykaz do dzierżawy nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Deszczno. 2013-05-28 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Borek, w gminie Deszczno. 2013-05-28 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce. 2013-05-24 13:51
dokument Obwieszczenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kVoraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-05-24 08:51
dokument Obwieszczeni Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2013-05-15 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Białobłocie, w gminie Deszczno. 2013-05-14 08:14
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji 26/99/p CHARTÓW - OŚNO LUBUSKIE 2013-05-13 16:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-05-13 08:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno ws wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Deszczno-Łagodzin 3" 2013-05-10 11:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-05-09 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Borek, w gminie Deszczno. 2013-05-08 11:01
dokument Obwieszczenie Nadleśnictwa Lubniewice 2013-05-07 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ulim. 2013-05-06 10:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2013-04-30 15:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2013-04-30 07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 2/53, 2/65, 2/66, 2/68, 2/75, 3/1 i 365 obręb Karnin, gmina Deszczno oraz na działce nr ewid. 96 obręb Karnin, miasto Gorzów Wlkp. polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej. 2013-04-30 07:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2013-04-29 12:44
dokument Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn: PUNKT DIAGNOZY- KONFRONTACJI- INTERWENCJI- WOBEC PACJENTÓW AMBULATORIUM KONTROLOWANEGO TRZEŹWIENIA 2013-04-26 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-04-22 07:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2013-04-11 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce. 2013-04-11 10:40
dokument KONKURS OFERT NA OBSŁUGĘ OGRÓDKA PIWNEGO PODCZAS IMPREZY pn. "7. ŚWIĘTO PIECZONEGO KURCZAKA 2013" 2013-04-04 09:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w miejscowosci Karnin, w gminie Deszczno. 2013-03-29 11:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu farmy fotowoltaicznej na działkach 85/20 i 85/21 2013-03-28 14:27
dokument Oferty na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy Deszczno w roku 2013 z proponowaną kwotą dotacji oraz zestawieniem punktacji 2013-03-26 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2013-03-26 13:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 21 marca 2013 o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach 56/7, 58/2, 59/2 i 13 2013-03-25 12:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy operacyjno-transportowej na działce 201/7 obręb Bolemin 2013-03-25 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dziersławice. 2013-03-18 08:45
dokument Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2013 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lutego 2013 2013-03-13 13:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowowści Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-03-04 14:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2013-03-04 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowychnn-0,4kV w miejscowowści Maszewo, w gminie Deszczno. 2013-03-01 12:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dziersławice, w gminie Deszczno. 2013-03-01 08:04
dokument Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w miejscowościach: Brzozowiec, Deszczno, Dzierżów, Osiedle Poznańskie, Borek, Glinik 2013-02-27 15:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: stacja demontażu pojazdów wycofanych z ekslpoatacji realizowanego na działce 71/5 obręb Karnin 2013-02-21 08:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dziersławice, w gminie Deszczno. 2013-02-18 16:08
dokument Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowrzechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2013r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. 2013-02-18 15:18
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2013-02-15 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid.: 357/6, 351/3, 353, 375, 279 i 273/7, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2013-02-15 10:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-02-13 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2013-02-12 13:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2013-01-31 11:17
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2013-01-31 08:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148, obręb ewid. nr 2 ? Ulim, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejących budynków dydaktycznego i dydaktyczno-mieszkalnego, zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia dydaktyczne oraz nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne 2013-01-29 15:31
dokument Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w miejscowości Osiedle Poznańskie 2013-01-28 15:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2013-01-23 12:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2013-01-23 10:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2013-01-18 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie siecie gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pradocin, w gminie Deszczno. 2013-01-18 12:16
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Brzozowiec. 2013-01-17 07:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w spawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Płonica, w gminie Deszczno. 2013-01-11 11:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV w miejscowości Karnin. 2013-01-11 11:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 2013-01-09 13:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 77/10 i 466, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D63PE-HD. 2013-01-09 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 96/12 i 96/18, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D63PE-HD 2013-01-08 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 503 i 506/9, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D 63PE-HD. 2013-01-08 14:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid.: 290/13, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej - 110 PE. 2013-01-08 12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 346, 76 i 77, obręb ewid. nr 13 - Zieleniec, miasto Gorzów Wielkopolski oraz na działkach nr ewid. 151/2 (z wyłączeniem części działki objętej uchwałą nr VII-66/99) i 151/1, obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gmina Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej - 90 PE 2013-01-08 11:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejących budynków dydaktycznego i dydaktyczno-mieszkalnego, zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia dydaktyczne oraz nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne. 2013-01-08 11:10