Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA CZAS OKREŚLONY 2024-05-24 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 23.05.2024 r. decyzji nr 53.2024 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 53/20, 53/22, 53/21, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30, 53/40, 53/53, 53/55, 52/3 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie 36 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-23 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Deszczno I planowanej do realizacji na działce nr 118 obręb Łagodzin - strony 2024-05-23 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Deszczno I planowanej do realizacji na działce nr 118 obręb Łagodzin - publiczne. 2024-05-23 11:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granic miasta Gorzów Wlkp. 2024-05-22 14:28
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej dz. 5/10 m. Płonica 2024-05-22 11:44
dokument Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku - budynku gospodarczego zlokalizowanego w miejscowości Glinik przy ul. Lipowej 20 w gminie Deszczno 2024-05-22 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania (po podjęciu) w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 157/15, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-17 12:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 17.05.2024 r. postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 157/15, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-17 12:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw rolniczych na terenie działki o nr ewid. 75/9 obręb Borek, gm. Deszczno. 2024-05-17 10:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 17.05.2024 r. decyzji nr 7.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 74, 78, 176/1, 72/11 i 70/4 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-05-17 09:18
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.1.161.2024.MS o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 196/2024 2024-05-15 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie uzyskanych opinii od organów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy Miasta Gorzów Wielkopolski. 2024-05-15 12:37
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku udzielono pomocy publicznej 2024-05-15 08:32
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2023 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł., wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia 2024-05-15 08:32
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7840.43.2024.EWas o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu obejmującej budowę sieci gazowej DN 500 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont gazociągu DN 500 relacji Skwierzyna - Barlinek na przekroczeniu rzeki Warty" 2024-05-14 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.05.2024 r. decyzji nr 5.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 176/11 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3039B 2024-05-17 09:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 63/15, obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-14 12:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Deszcznie 2024-05-14 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 13.05.2024 r. decyzji nr 21.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 108/16, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jedenastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, dwóch budynków mieszkalno-usługowych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-13 14:40
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ul. Tęczowej wraz z przebudową odcinka ul. Kąpieliskowej w m. Karnin 2024-05-09 13:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 53/20, 53/22, 53/21, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30, 53/40, 53/53, 53/55, 52/3 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie 36 jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-05-07 09:43
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Lubuskiego o udostępnieniu do publicznego wglądu projektu aktu planowania przestrzennego pt.: Audyt krajobrazowy województwa lubuskiego 2024-05-07 07:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno zawiadomienie o uzyskaniu opinii i uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw rolniczych na terenie działki o nr ewid. 75/9 obręb Borek, gm. Deszczno. 2024-05-06 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 29.04.2024 r. decyzji nr 8.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-04-29 16:42
dokument Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Deszczno do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego m. Deszczno ul. Lubuska 64 2024-04-29 10:35
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu m. Glinik, Maszewo, Brzozowiec, Deszczno, Dzierżów 2024-04-29 10:34
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 miesięcy dz. 166/11 i 166/13 m. Karnin 2024-04-29 10:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 25.04.2024 r. decyzji nr 6.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 18/6, 18/10, 25, 30/11 i 121 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2024-04-25 14:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o informacji Wójta Gminy Bledzew w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bledzew w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych 2024-04-25 13:18
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej BNŚ-BA.6740.2.4.2024.MG 2024-04-24 13:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończoniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 108/16, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie jedenastu jednorodzinnych budynków mieszkalnych, dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, dwóch budynków mieszkalno-usługowych oraz drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-04-22 08:38
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy dz. 56/8 m. Maszewo 2024-04-22 08:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 19.04.2024 r. decyzji nr 4.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-04-19 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej Deszczno 1 planowanej do realizacji na działce nr 118 obręb Łagodzin, gmina Deszczno. 2024-04-16 14:07
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 3/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej- ulicy Orlej w m. Glinik 2024-04-10 13:57
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 2/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej- ulicy Bocianiej w m. Glinik 2024-04-10 13:56
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 miesiąca dz. 166/11 m. Karnin 2024-04-10 13:46
dokument OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubuskiego 2024-04-10 08:48
dokument OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego 2024-04-10 08:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 176/11 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3039B 2024-04-09 11:53
dokument PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Deszczno sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Deszcznie 2024-04-08 06:34
dokument PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY DESZCZNO 2024-04-08 06:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 74, 78, 176/1, 72/11 i 70/4 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-04-05 13:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-04-05 11:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 03.04.2024 r. decyzji nr 3.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2024-04-03 11:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zasięgnięcia opinii Burmistrza Skwierzyny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw rolniczych na terenie działki o nr ewid. 75/9 obręb Borek, gm. Deszczno. 2024-04-02 15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 18/6, 18/10, 25, 30/11 i 121 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2024-03-28 14:07
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia położonej na działce 394/1 m. Ciecierzyce 2024-03-26 12:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 25.03.2024 r. decyzji nr 224.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/19, obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-03-25 15:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-03-20 11:33
dokument Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim o wydaniu decyzji PG.ZUZ.4210.13.2024 2024-03-20 09:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-03-20 09:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 74, 78, 176/1, 72/11 i 70/4 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-03-12 14:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego o wydaniu decyzji DW.III.7440.35.2023 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych ustalający zakres badań niezbędnych dla zadania pn: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22, na odcink od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzowa Wlkp." 2024-03-11 10:58
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 marca 2024 r. o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego 2024-03-08 13:18
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 10 lat. 2024-03-08 10:06
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stawiącej własność Gminy Deszczno do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego 2024-03-08 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2024-03-06 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 70, 50/7, 50/12 obręb nr 17 - Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-03-05 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na nawadnianiu upraw rolniczych na terenie działki o nr ewid. 75/9 obręb Borek. 2024-03-05 14:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 18/6, 18/10, 25, 30/11 i 121 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2024-03-05 10:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie działki o nr ewid. 176/11 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GOR3039B 2024-03-05 10:14
dokument Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Wójt Gminy Deszczno podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-04 16:33
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ulicy Orlej w m. Glinik obejmująca swoim zasięgiem działkę o numerze ewidencyjnym 22/5, obręb Glinik 2024-03-04 16:17
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ulicy Bocianiej w m. Glinik na terenie działek o numerach ewidencyjncyh 17/23, 17/28, 279, obręb Glinik 2024-03-04 16:16
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie z dnia 4 marca 2024 r - Gminna Komisja Wyborcza w Deszcznie wzywa zarejestrowane komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w następującym okręgu wyborczym: nr 11, obejmujący: Białobłocie, Dziersławice, Orzelec. 2024-03-04 16:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wezwaniu Inwestora do złożenia uzupełnień do KIP w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów Wielkopolski, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2024-03-04 15:33
dokument Wykaz nieruchomości o przeznaczeniu do wynajmu socjalnego w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 51/5 m. Krasowiec 2024-03-01 08:03
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej Deszczno1 planowanej do realizacji na działce nr 118 obręb Łagodzin, obręb Deszczno 2024-02-29 10:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydniu w dniu 28.02.2024 r. decyzji nr 213.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 60/3, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-02-28 15:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/19, obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-02-28 13:12
dokument INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Deszcznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach- aktualizacja. 2024-02-28 09:20
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno o wydaniu w dniu 27.02.2024 r. decyzji nr 1.2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działki oznaczonej nr ewid. 199/38 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-02-27 10:23
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w m. Maszewo stanowiącej własność gminy Deszczno 2024-02-27 07:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 63/18 i 151/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-02-22 12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2024-02-22 07:48
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o zasięgnięciu opini od Pre4zydenta Miasta Gorzów oraz Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na : rozbudowie drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do grnaicy miasta Gorzów Wielkopolski. 2024-02-20 15:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 30/24 i 464/2 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 2024-02-16 11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów Wielkopolski. 2024-02-16 10:37
dokument RENOWACJA Z GWARANCJĄ OSZCZĘDNOŚCI EPC (ENERGY PERFOMANCE CONTRACT) PLUS. DRUGI NABÓR 2024-02-16 08:26
dokument BNŚ-BA.6740.1.626.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 50/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK 2024-02-15 14:56
dokument BNŚ-BA.6740.1.577.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 53/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK 2024-02-15 14:55
dokument BNŚ-BA.6740.1.576.2023 OBWIESZCZENIE STAROSTY GORZOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI NR 54/2024 - BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ - BOREK 2024-02-15 14:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025? oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2024-04-24 15:19
dokument BNŚ-BA.6740.1.629.2023.RN Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 68/2024 - pozwolenie na budowę sieci elektorenergetycznej Baczyna-Międzyrzecz 2024-02-14 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 60/3, obręb ewid. nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2024-02-13 08:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek o nr ewid. 70, 50/7, 50/12 obręb nr 17 - Dziersławice, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-02-12 15:38
dokument Zarządzenie nr 10/2024 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2024 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. 2024-02-12 14:36
dokument Obwieszcze Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działki oznaczonej nr ewid. 199/38 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2024-02-12 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY DESZCZNO z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 10:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, w ramach zamierzenia inwestycyjnego obejmującego pn."Remont gazociągu DN 500 relacji Skwierzyna- Barlinek na przekroczeniu rzeki Warty" 2024-02-09 13:01
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 39/2024 - pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej 80/18 Glinik 2024-02-01 12:55
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych ustalającego zakres badań niezbędnych dla zadania pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 22, na odcinku skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzowa Wlkp." 2024-01-29 16:27
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi gminnej nr 001757F- ulicy Podgrzybkowej w m. Glinik 2024-01-29 16:10
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 146/1, 146/2, 146/4 i 146/5 m. Glinik 2024-01-23 12:20
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 173/12, 173/16 i 173/21 m. Brzozowiec 2024-01-23 12:20
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 49/10 i 49/11 m. Maszewo 2024-01-23 12:19
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 336/35, 336/36 i 336/43 m. Deszczno 2024-01-23 12:18
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 128/1 i 128/6 m. Dzierżów 2024-01-23 12:18
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy dz. 157/8 m. Dzierżów 2024-01-23 12:17
dokument Informacja Wójta o przeznaczeniu do wynajmu lokalu 253/5 Deszczno. 2024-01-22 15:06
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat. 2024-01-22 15:09
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2024-01-22 15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 22.01.2024 r. decyzji nr 30.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 475, 102/28, 117/23, 117/24, 118/19, 118/6, 480 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2024-01-22 08:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 199/38 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2024-01-19 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 18.01.2024 r. decyzji nr 28.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 25/2, 25/3, 46/1 i 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001303F ul. Nagietkowa wraz z przebudową istniejącego przepustu 2024-01-18 12:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.01.2024 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 157/15, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2024-01-16 09:56
katalog OPP 2024 - KATALOG -