Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ewidencyjnej nr 458, obręb Brzozowiec, na terenie gminy Deszczno 2012-12-28 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki ewidencyjnej nr 458, obręb Brzozowiec, na terenie gminy Deszczno 2012-12-28 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu procedury w sprawie sporządzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Deszczno - Łagodzin. 2012-12-21 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2012-12-20 14:54
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Dzierżów 2012-12-20 10:06
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Osiedle Poznańskie 2012-12-20 10:02
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Osiedle Poznańskie 2012-12-20 09:51
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ciecierzyce 2012-12-20 09:47
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ulim 2012-12-20 09:44
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2012-12-20 09:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-12-19 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Ulim. 2012-12-18 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Karnin 2012-12-18 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokaliazcji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-12-18 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2012-12-17 16:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji kontenerowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV w miejscowościach Osiedle Poznańskie i Ciecierzyce. 2012-12-17 15:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Ciecierzyce. 2012-12-17 15:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Deszczno.. 2012-12-13 15:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Płonica. 2012-12-13 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 346, 76, 77, obręb nr 13 - Zieleniec, miasto Gorzów Wlkp. oraz na działkach nr ewid. 151/2 (z wyłączeniem części działki objętej uchwałą nr VII-66/99) i 151/1 obręb ewid. nr 3-Łagodzin, gmina Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE 2012-12-13 13:08
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagosodarowania przestrzennego. 2012-12-13 08:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2012-12-13 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-12-11 12:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępownaia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Prądocin. 2012-12-10 12:47
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy 2012-12-03 12:46
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2012-12-03 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 148, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejących budynków dydaktycznego i dydaktyczno-mieszkalnego, zmianie sposobu użytkowania części mieszkalnej na pomieszczenia dydaktyczne oraz nieużytkowego poddasza na cele mieszkalne. 2012-12-01 10:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D63PE-HD w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2012-11-30 10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D63PE-HD w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2012-11-30 10:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia D63PE-HD w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno 2012-11-30 08:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji kontenerowej 15/0,4kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV 2012-11-29 14:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr 110 PE w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2012-11-29 13:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Płonica, w gminie Deszczno. 2012-11-29 11:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-11-27 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE na działkach o nr ewi. 346, 76, 77, obręb Zieleniec, miasto Gorzów Wlkp. oraz na działkach o nr ewid. 151/2 i 151/1 obręb Łagodzin, gmina Deszczno. 2012-11-16 13:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych 0,4-kV w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2012-11-15 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych 0,4-kV w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-11-15 14:50
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce o nr ewid. 305/12 oraz budowie zjazdu z drogi gminnej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno 2012-11-08 14:51
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu 2012-11-07 12:46
dokument Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn: MY TEŻ MAMY SZANSĘ 2012-11-06 08:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 1/5, 462, obręb ewid. Osiedle Poznańskie oraz na działkach nr ewid 239 (część nie objęta uchwałą Nr XXXVIII/285/09), 257, 258, obręb ewid. Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie stacji kontenerowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV. 2012-10-31 15:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 95/7, 95/8, 95/9, 1/98, 1/99, 1/100, 1/103 obręb Ulim, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4 kV 2012-10-31 10:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 166/4, 166/6, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 184/9, 184/11 oraz 184/12 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4 kV. 2012-10-30 14:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 464/2, 60/9 i 60/16 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej - 90 PE 2012-10-25 12:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 257, 258, 239, 261/3, obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn-0,4 kV. 2012-10-25 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 153, 157/1 obręb nr 3 - Łagodzin, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV. 2012-10-24 12:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 83/1 i 83/2, obręb ewid. nr 2 - Stary Dworek, Gmina Bledzew polegającej na zagospodarowaniu miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym budowy boiska do gry w siatkówkę, budowy elementów małej architektury, oświetlenia, stojaków z zadaszeniami do siedzenia, pola biwakowego, miejsc grillowania, plaże, zjazd z drogi gminnej, plac manewrowy, zieleń i innych urządzeń budowlanych związanych z inwestycją. 2012-10-16 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta GMiny Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie sali wiejskiej w obrębie Stary Dworek dz. nr ewid. 149/1, w gminie Bledzew. 2012-10-16 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla iwnestycji polegajacej na budowie sieci wodociągowej o śr. fi 110 PE w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno.. 2012-10-15 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid.: 464/2, 60/9 i 60/16 obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej - 90 PE. 2012-10-11 10:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu procdury w sprawie sporządzenia dodatku do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego KARNIN w celu jego wykreslenia z bilansu zasobu złóż kopalnych. 2012-10-10 15:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 257, 258, 239, 261/3, obręb nr 6 ? Ciecierzyce, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami nn-0,4 kV. 2012-10-09 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 34/17, 171, 184, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/1, 61/6, 61/13, 242 i 59/9 obręb nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4 kV. 2012-10-03 13:55
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Dzierżów. 2012-09-28 10:52
dokument Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie zaplanowania powierzchni pod uprawę maku. 2012-09-28 10:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2012-09-28 08:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy fi 110 na działkach o nr ewid. 173, 175, 76/6 w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2012-09-27 08:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczbego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2012-09-21 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ulim 2012-09-20 15:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2012-09-20 15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr ewid.: 149/1, obręb ewid. nr 2 - Stary Dworek, Gmina Bledzew, polegającej na przebudowie oraz rozbudowie istniejącej sali wiejskiej 2012-09-18 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 83/1 i 83/2, obręb ewid. nr 2 - Stary Dworek, Gmina Bledzew, polegającej na zagospodarowaniu miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym budowy boiska do gry w siatkówkę, budowy elementów małej architektury, oświetlenia, stojaków z zadaszeniami do siedzenia, pola biwakowego, miejsc do grillowania, plaże, zjazd z drogi gminnej, plac manewrowy, zieleń i innych urządzeń budowlanych związanych z inwestycją. 2012-09-18 14:29
dokument Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn: PUNKT DIAGNOZY- KONFRONTACJI- INTERWENCJI- WOBEC PACJENTÓW AMBULATORIUM KONTROLOWANEGO TRZEŹWIENIA 2012-09-14 21:49
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty. 2012-09-11 11:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci działki ewidencyjnej nr 458 (obręb Brzozowiec), na terenie gminy Deszczno 2012-09-10 11:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Glinik. 2012-09-05 12:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 17/4, 17/22, 17/23, 17/24, 17/25 i 17/26, obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-09-03 14:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 34/17, 171, 184, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/1, 61/6, 61/13, 242 i 59/9 obręb nr 10 ? Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4 kV. 2012-08-31 11:08
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 159/11 z 21.02.2011r. zn IB.II.7840.159.2011.EWas 2012-08-29 09:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2012-08-28 15:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-08-21 09:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zakończenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niwica, w gminie Deszczno. 2012-08-21 09:48
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłączy kablowych w m. Osiedle Poznańskie 2012-08-17 13:41
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Ciecierzyce 2012-08-17 13:37
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej oraz przyłączy w miejscowości Glinik 2012-08-13 16:57
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego w m. Karnin 2012-08-06 09:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Koszęcin i Dzierżów, w gminie Deszczno. 2012-08-02 14:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pulicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Cieciecierzyce, w gminie Deszczno. 2012-08-01 15:23
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Borek 2012-08-01 08:49
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Ulim. 2012-08-01 08:47
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Ulim. 2012-08-01 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid.: 230/29, 230/30, 230/31, 301/1, 197/5, 197/6, 197/7, 197/8 i 197/9, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-07-26 09:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Niwica, w gminie Deszczno. 2012-07-25 14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 506/9 i 506/16, obręb ewid. nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2012-07-25 12:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 465/1, 60/9, 60/14, 60/15 i 60/16, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-07-25 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 303/3, 333, 150/4, 150/5, 150/8, 150/9, 150/10, 151/7, 151/8, 151/10, 151/11, 151/14, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/22, 151/23, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-07-24 14:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2012-07-24 10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Dzierżów i Koszęcin w gminie Deszczno. 2012-07-19 08:43
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 lipca 2012 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno 2012-07-17 09:51
dokument Obwieszczenie Zarządu Powiatu Gorzowskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2012-07-13 08:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid.: 166/4, 166/7, 166/8, 181/4 i 328/6, obręb ewid. nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego. 2012-07-11 08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV na działkach położonych w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2012-07-10 07:31
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat 2012-07-06 10:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.4.2012 2012-07-02 11:20
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - zawiadomienie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Lubuskiego z dn. 21 lutego 2012 nr 156/11 znak: IB.II.7840.156.2011.EWas 2012-06-25 08:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach położonych w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno polegającej na budwie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłaczy kablowych nn-0,4kV. 2012-06-22 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Koszęcin i Dzierżów. 2012-06-20 14:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach położonych w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE i 50 PE. 2012-06-20 14:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach położonych w miejscowości Ulim polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-06-20 08:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach położonych w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2012-06-20 08:28
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Deszczno w sprawie zakończenia postepowania o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy nn-0,4kV w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno 2012-06-19 13:58
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowościach Ciecierzyce i Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2012-06-19 12:58
dokument Obwieszczenie - Zarząd Powiatu Gorzowskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 roku" 2012-06-18 13:30
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja Estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim" 2012-06-12 13:55
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja Estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim" 2012-06-12 13:55
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat 2012-06-08 07:51
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat 2012-06-08 07:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanej w miejscowości Deszczno polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych. 2012-06-06 08:27
dokument Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - decyzja uchylająca w częsci i orzekająca w tym zakresie co do istoty oraz utrzymującą w mocy w pozostałej części decyzję Wojewody Lubuskiego Nr 3/11 z 12.04.2011r. zn IB-I.747.25.2011.MStr o ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Szczecin - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego w powiecie gorzowskim - etap I" 2012-06-05 15:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 274/2 i 303/3, obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej śr. 90 PE oraz śr. 50 PE 2012-06-05 14:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 45/2, 173, 175 i 188/3, obręb nr 10 Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 110 PE. 2012-06-05 13:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce oznaczonej nr ewid. 55, obręb Koszęcin, gm. Deszczno oraz na działkach nr 90 i 78 obręb Dzierżów, gm. Deszczno polegającej na budowie gazociagu średniego ciśnienia. 2012-05-30 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach polożonych w obrębach Ciecierzyce i Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-05-30 09:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach położonych w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno polegającej na budowie linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami kablowymi nn-0,4kV. 2012-05-30 09:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach położonych w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-05-29 11:22
dokument Informacja Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii Jarosława Naze w sprawie zakazu stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich. 2012-05-16 11:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2011 z dnia 22 listopada 2011 r. dotyczącej działek nr 99, 100/5, 100/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś, w gminie Bledzew. 2012-05-15 13:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kruszywa naturalnego "DESZCZNO-ŁAGODZIN 3" na powierzchni do 7 ha. 2012-05-15 08:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej 000240F z rozbiórką istniejącego mostu na rzece Obrze w obrębie Stary Dworek,w gminie Deszczno. 2012-04-27 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 32.2011 z dnia 22 listopada 2011r. dotyczącej działek nr 99, 100/5, 100/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś, w gminie Bledzew. 2012-04-25 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizaowanej w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno polegającej na przebudowie napowietrzno kablowej sieci energetycznej 15kV i 0,4kV, związana ze zmianą lokalizacji słupowej stacji transformatorowej. 2012-04-18 10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowościach Ciecierzyce i Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2012-04-11 08:44
dokument Obwieszcznie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ewid. 255, 258 i 261/3, obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV 2012-04-03 10:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód związanych z ujemnym skutkiem przezimowania 2012-03-29 15:11
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Krasowiec dz. nr ewid. 51/6 2012-03-29 15:08
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Dziersławice dz. 103/1 2012-03-29 15:07
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obrzaru koncesji 21/95/p LUBNIEWICE 2012-03-29 09:45
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obrzaru koncesji 21/95/p LUBNIEWICE 2012-03-29 09:44
dokument REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2012-03-28 13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid.: 41/1, 507/1, 507/2, 507/3, 507/4, 507/5, 507/6, 507/7 i 40/7, obręb nr 5 Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno oraz na działce nr ewid. 485, obręb nr 6 Ciecierzyce, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV. 2012-03-21 12:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 195/6, 195/7, 300, 301/1, 307, 230/17, 230/38, 230/39, 230/40, 230/41 i 217/3 obręb nr 18 Glinik, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie napowietrzno kablowej sieci energetycznej 15 i 0,4kV związanej ze zmianą lokalizacji słupowej stacji transformatorowej. 2012-03-19 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie mostu na rzece Obrze w ciągu drogi gminnej nr 000240F z rozbiórką istniejącego mostu na działkach nr ewid. 143, 83/2, 132, 146, 144/3, 147/21 położonych w obrębie Stary Dworek, w gminie Bledzew. 2012-03-13 12:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV na działkach o nr ewid. 178, 48/9, 49, 74, 51/4, 51/5, 52/5, 52/6, obręb Dzierżów, gmina Deszczno. 2012-03-13 11:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych na działkach o nr ewid. 255, 258, 261/3 położonych w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2012-03-12 16:34
dokument Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gmine Deszczno w dziedzienie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie gminy Deszczno w 2012 roku. 2012-03-08 11:14
dokument Informacja o możliwości składania uwag do ofert realizacji zadania publicznego pn: UDZIELANIE POMOCY W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO W POSTACI PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIONYCH 2012-03-05 16:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej liniii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych na działkach o nr ewid. 76, 63, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 położonych w miejscowości Borek, w gminie Deszczno. 2012-02-28 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 160/1 połozonej w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2012-02-28 12:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa lubuskiego - etap II inwestycji Gorzów Wlkp. - Lwówek" 2012-02-28 07:41
dokument Wyłożenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno- V zmiana 2012-02-24 13:56
dokument Wyłożenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - IV zmiana 2012-02-24 13:51
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Deszczno 2012-02-21 13:10
dokument Wyłożenie miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego - obręby Łagodzin, Karnin 2012-02-16 09:33
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Ulim. 2012-02-16 09:15
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagsopodarowania przestrzennego - obręb Łagodzin 2012-02-16 09:13
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Deszczno, dz. 108/7 2012-02-16 08:49
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagsopodarowaia przestrzennego -obręb Deszczno. 2012-02-16 08:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - obręby Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce, Ulim, Dzierżów, w gminie Deszczno. 2012-02-14 15:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2012-02-09 10:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno. 2012-02-09 10:46
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy w miejscowości Ciecierzyce 2012-02-07 14:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy w miejscowości Dzierżów 2012-02-07 14:35
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy w miejscowości Bolemin. 2012-02-07 14:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Deszczno w miejscowości Dzierżów. 2012-02-07 14:58
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki o nr 117/8 położonej w miejscowości Dzierżów, w gminie Deszczno. 2012-02-07 14:57
dokument OGŁOSZENIE WÓJTA GMNY DESZCZNO W SPRAWIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2012-02-06 15:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie części istniejących obiektów oraz budowie budynku magazynowego na działce o nr ewid. 82/16 położonej w miejscowości Łagodzin, w gmina Deszczno. 2012-02-06 13:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 160/1 położonej w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2012-02-01 14:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych na działkach o nr ewid. 76, 63, 65/9, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17 położónych w miejcowości Borek, w gminie Deszczno. 2012-02-01 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno. 2012-01-18 14:56
katalog Zarządzenie nr 1/2012 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2012 r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert. - KATALOG -