Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie części istniejących obiektów oraz budowie budynku magazynowego na działce o nr ewid. 82/16 położonej w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2011-12-30 10:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt obserwacyjny przeciwpożarowy projektowanej na działce o nr ewid. 357 położonej w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2011-12-29 12:35
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce nr ew. 230/2 obręb Glinik 2011-12-27 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/1, 61/6, 61/13, 242, 59/9 położonych w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2011-12-19 16:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV zasilających w energię elektryczną działki budowlane dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na dz. o nr ewid. 92/4, 92/9, 92/10, 92/11, 92/12 położonych w miejscowości Dzierżów, w gminie Deszczno. 2011-12-16 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na punkt obserwacyjny przeciwpożarowy projektowanej na działce o nr ewid. 357 położonej w mijescowości Glinik, w gminie Deszczno. 2011-12-15 14:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz dwóch odcinków linii napowietrznej 0,4kV na działkach o nr ewid. 462, 10/1 i 10/6 położonych w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-12-06 14:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji rozdzielczej 15/0,4kV oraz linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Prądocin, w gminie Deszczno. 2011-11-25 13:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępownia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV zasilających w energię elektryczną działki budowlane dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Dzierżów, w gminie Deszczno. 2011-11-25 09:09
dokument Informacja o możliwości składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn: PUNKT DIAGNOZY- KONFRONTACJI- INTERWENCJI- WOBEC PACJENTÓW AMBULATORIUM KONTROLOWANEGO TRZEŹWIENIA 2011-11-18 10:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15kV oraz linii napowietrznej 0,4kV na działkach o nr ewid. 462, 10/1, 10/6 położonych w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-11-18 08:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy do DN 63 PE zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 173/1, 184/4, 208, 265, 327/12, 327/15, 327/16, 327/17 położónych w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-11-16 07:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lolalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie świetlicy wiejskiej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 41 i 40/2 w miejscowości Popowo, w gminie Bledzew. 2011-11-09 15:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie sali wiejskiej zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 99, 100/5, 100/3 w miejscowości Nowa Wieś, w gminie Bledzew. 2011-11-09 14:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw na działkach 184/1 i 184/2 obręb Bolemin 2011-10-26 07:55
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bolemin 2011-10-24 12:56
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Dzierżów 2011-10-24 12:54
dokument Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Ciecierzyce 2011-10-24 12:53
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Dzierżów 2011-10-24 12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bucowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63 PE zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 173/1, 184/4, 208, 265/5, 327/12, 327/15, 327/16, 327/17 położonych w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-10-21 13:58
dokument Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zaprasza na drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy utworzonego w celu opracowania planu zadań ochronnych dla projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 PLH080006 Ujście Noteci. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2011 w Urzędzie Gminy w Santoku. 2011-10-18 10:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie świetlicy wiejskiej na działkach o nr ewid. 41 i 40/2 położonych w miejscowości Popowo, w gminie Bledzew. 2011-10-18 09:43
dokument Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. zaprasza na drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy utworzonego w celu opracowania planu zadań ochronnych dla Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 PLB080002 "Dolina Dolnej Noteci". Spotkanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2011 w siedzibie Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie (gm. Drezdenko). 2011-10-18 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczano - w dniu 06.10.2011r. została wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.6.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjnego na działkach nr ew. 67/39, 67/38 obręb Osiedle Poznańskie. 2011-10-12 12:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie sali wiejskiej na działkach o nr ewid. 99, 100/5, 100/3 położonych w miejscowości Nowa Wieś, w gminie Bledzew. 2011-10-07 13:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zakończenia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 128 oraz części działki o nr ewid. 301/3 położonych w miejscowości Templewo, w gminie Deszczno. 2011-10-07 08:43
dokument Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 października 2011r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012. 2011-10-06 11:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nowej przepompowni melioracyjnej na działkach o nr ewid. 154, 163, 164, 206, 238 położonych w obrębie Ulim, w gminie Deszczno. 2011-09-27 12:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami zasilającymi w energię elektryczną działki pod budownictwo mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 303/3, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6 położonych w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2011-09-26 11:36
dokument Obiweszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV zasilającymi w energię elektryczną działaki pod budownictwo mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 279/2, 278/5, 279/6, 279/10, 279/9, 279/11, 279/12 położónych w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-09-26 10:56
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat 2011-09-21 13:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy do DN 63 PE na działkach o nr ewid. 61, 62/3, 151/1 położonych w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2011-09-21 10:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego - etap I inwestycji Szczecin - Gorzów Wlkp. 2011-09-19 14:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci napowietrzno-kablowych SN-15kV i kablowych nn-0,4kV dla zasilania nowej przepompowni melioracyjnej na działkach o nr ewid. 162/1, 238, 163 położonych w obrebie Ulim, w gminie Deszczno. 2011-09-15 10:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 15, 136, 135/1 położonych w miejscowości Borek, w gminie Deszczno 2011-09-09 12:48
dokument Zawiadomienie o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Deszczno na 2012 rok. 2011-09-07 15:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej na działce o nr ewid. 128 oraz części działki o nr ewid. 301/3 położonych w miejscowości Templewo, w gminie Bledzew. 2011-09-07 11:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami nn-0,4kV zasilającymi w energię elektryczną działki pod budownictwo mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 279/2, 278/5, 279/6, 279/9, 279/10, 279/11, 279/12 położożone w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-09-06 09:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami zasilającymi w energię elektryczną działki pod budownictwo mieszkaniowe na działkach o nr ewid. 303/3, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6 położone w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2011-09-02 13:48
dokument Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Dzierżów dz.117/8 2011-09-02 13:06
dokument Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m. Dzierżów dz.130/7 2011-09-02 13:05
dokument Ogłoszenie o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Ciecierzyce dz.288/1 2011-09-02 13:03
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w m. Bolemin dz.147/1 2011-09-02 13:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do DN 63 PE na działkach o nr ewid. 61, 62/3, 151/1 położonych w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2011-08-30 14:05
dokument Ogłoszenie wykazu nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat, obręb Płonica 2011-08-25 10:25
dokument Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy. Działka 85/2 85/3 m. Dzierżów 2011-08-25 10:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy 0,4kV na działce o nr ewid. 306/1 położonej w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2011-08-24 15:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 15, 136, 135/1 położonych w miejscowości Borek, w gminie Deszczno. 2011-08-24 11:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci napowietrzno-kablowych SN-15kV i kablowych nn-0,4kV dla zasilania nowej przepompowni melioracyjnej na działkach o nr ewid. 162/1, 238, 163 położonych w obrębie Ulim, w gminie Deszczno. 2011-08-19 13:56
dokument Obwieszzcenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepompowni melioracyjnej na działkach o nr ewid. 154, 163, 164, 206, 238 położonych w obrębie Ulim, w gminie Deszczno. 2011-08-19 13:54
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 w km 53+403,00 na drogę gminną wewnętrzną położonej na działkach o nr ewid. 175, 180, 185 w obrębie Prądocin oraz 145/2, 129, 136, 155 w obrębie Białobłocie, w gminie Deszczno. 2011-08-17 11:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE na działce o nr ewid 497/22 położonej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-08-17 11:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa stacji paliw na działkach 184/1, 184/2 obręb Bolemin 2011-08-11 08:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach o nr ewid. 322/16, 485, 497/3, 497/22, 503 położonych w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-08-10 13:20
dokument Wyprawka szkolna 2011-2012 2011-08-10 09:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów na działce 230/2 obręb Glinik. 2011-08-08 15:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Rozbudowa zakładu produkcyjnego na działkach 67/39, 67/38 obręb Osiedle Poznańskie 2011-08-08 15:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Produkcji Preparatów Smarowych na działce 185 obręb Bolemin. 2011-08-08 09:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działce o nr ewid. 306/1 położonej w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2011-08-05 09:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telewizji przemysłowej wysokości 42mb - wieża przeciwpożarowa Glinik 58a zlokalizowanej w obrębie Glinik, w gminie Deszczno. 2011-08-02 12:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach OS-7624-6/10 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO-ŁAGODZIN 2" na powierzchni do 7,4ha położonego na działce nr ew. 373 obręb Deszczno 2011-08-02 10:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o śr. 90 PE na działce o nr ewid. 497/22 położonej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-07-27 10:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 w km 53+403,00 na drogę gminną wewnętrzną zlokalizowanego w obrębach Białobłocie i Prądocin, w gminie Deszczno. 2011-07-27 07:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o śr. do DN 63PE zlokalizowanej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-07-25 15:03
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kVwraz z przyłączami w miejscowości Brzozowiec, w gminie Deszczno. 2011-07-19 15:03
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Bolemin 2011-07-19 14:43
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Dzierżów 2011-07-19 14:44
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Dzierżów 2011-07-19 14:40
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Borek 2011-07-19 15:12
dokument Wójt Gminy Deszczno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w m. Ciecierzyce 2011-07-19 14:45
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność gminy w m. Dzierżów 2011-07-19 14:35
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscwości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-07-18 16:45
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV na działkach o 109/11, 110/4, 111/3, 153, 111/5 położonych w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno 2011-07-14 12:34
dokument Ogłoszenie o możliwości składania przez rolników wniosków o oszacowanie szkód związanych z suszą w uprawach zbóż 2011-07-12 13:58
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza rokowania po II przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy 2011-07-07 15:26
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV zasilającej w energię elektryczną budynek mieszkalny oraz domek rekreacyjny na działkach o nr ewid. 58/12 oraz 58/18 położonych w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-06-29 12:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu śr. ciśnienia DN 63 PE zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 58/12 oraz 58/18 położonych w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-06-29 12:44
dokument Obwieszzcenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 57/2, 57/3, 57/4, 57/5 położonych w miejscowowści Łagodzin, w gminie Deszczno 2011-06-29 12:39
dokument Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2011-06-29 09:17
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV w miejscowości Brzozowiec, w gminie Deszczno. 2011-06-28 15:36
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2011-06-28 15:34
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telewizji przemysłowej - wieża przeciwpożarowa w miejscowości Glinik, w gminie Deszczno. 2011-06-28 11:01
dokument Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Karnin i Deszczno 2011-06-24 13:12
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S3 Świnoujście - Jakuszyce na odcinku od Gorzowa Wlkp. do węzła "Międzyrzecz Północ" odcinek 2: od km (-)0+500 do km 18+040". 2011-06-24 12:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22.06.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie oraz ogłoszenie o konkursie (zał. 1 do zarządzenia) 2011-06-24 09:05
dokument Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - obręby Kiełpin i Bolemin 2011-06-22 07:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej w m. Łagodzin 2011-06-17 08:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV zlokalizowanej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-06-16 10:37
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o śr. do DN 63 PE zlokalizowanej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-06-16 10:34
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręby Karnin, Deszczno rozwiązaniami. 2011-06-14 14:51
dokument Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek na terenie powiatu Gorzowskiego - etap I i etap II 2011-06-15 08:20
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2011-06-10 13:23
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2011-06-10 13:22
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2011-06-10 13:18
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych zlokalizwananej w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno 2011-06-14 11:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych zlokalizwnanej w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno 2011-06-09 15:23
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "DESZCZNO - ŁAGODZIN 2" 2011-06-09 09:43
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kv zlokalizowanej w miejscowości Brzozowiec, w gminie Deszczno. 2011-06-08 15:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Karnin, w gminie Deszczno. 2011-06-08 07:56
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy 2011-06-06 13:36
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Produkcji Preparatów Smarowych w Boleminie 2011-06-01 14:56
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Deszczno dz. 219/1 2011-06-01 07:56
dokument Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-06-01 13:17
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu hodowlanego dz. 175 Deszczno 2011-05-27 14:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "DESZCZNO - KOLONIA I" 2011-05-24 13:14
dokument Obwieszczenie środowiskowe o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2011-05-18 10:27
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2011-05-18 10:25
dokument Obwieszczenie środowiskowe o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia przestrzennego gminy Deszczno. 2011-05-18 10:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kieruknów zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2011-05-18 10:21
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-05-12 12:07
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w Maszewie, w gminie Deszczno. 2011-04-29 11:19
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4-kV w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-04-29 11:01
dokument Wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręby Karnin i Deszczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-04-27 07:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ciecierzyce, w gminie Deszczno. 2011-04-21 14:13
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko - obręby Karnin, Deszczno. 2011-04-20 08:03
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręby Karnin, Deszczno 2011-04-20 07:59
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2011-04-19 13:05
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy 2011-04-19 12:14
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Państwa Urszuli i Marka Bednarczyk na wykonanie urządzenia wodnego - stawu hodowlanego o pow. 1997m2 bazującego na wodach gruntowych 2011-04-18 17:02
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System S.A. na budowę skarp zbiorników wodnych wzdluż trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa 2011-04-18 17:00
dokument Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Deszczno w 2011 roku. 2011-04-15 07:55
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci rozdzielczej wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-04-12 15:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączami zlokalizowanej w miejscowości Maszewo, w gminie Deszczno. 2011-04-07 12:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami zlokalizowanej w miejscowości Osiedle Poznańskie, w gminie Deszczno. 2011-04-07 10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Deszczno - Łagodzin - Pole Krasowiec 1" 2011-04-06 15:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z powiązaniami sieci napowietrznych SN-15kV i nn-0,4kV zlokalizowanej w Ulimiu, w gminie Deszczno. 2011-04-01 13:57
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Bolemin rozwiązaniami 2011-03-25 13:56
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Kiełpin rozwiązaniami 2011-03-25 13:56
dokument Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na przyjetymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Deszczno rozwiązaniami 2011-03-25 13:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami zlokalizowanej w miejscowości Łagodzin. 2011-03-22 13:16
dokument Wykaz na wynajem lokalu użytkowego 2011-03-10 15:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zakład produkcyjny na dz. 67/39, 67/38 obręb Osiedle Poznańskie" 2011-03-04 12:06
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zlokalizowanej w miejscowości Deszczno 2011-03-03 13:57
dokument Ogłoszenie o II przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Glinik, stanowiącej własność gminy 2011-03-03 13:55
dokument Obwieszzcenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Łagodzin, w gminie Deszczno. 2011-03-03 12:53
dokument Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Deszczno w 2011r. i powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert 2011-03-02 21:40
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno. 2011-02-28 08:01
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2011-02-28 07:52
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączem kablowym zlokalizowanej w miejscowości Ulim, w gminie Deszczno. 2011-02-22 14:46
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz budowie przyłączy kablowych nn-0,4kV zlokalizowanej w miejscowościach Maszewo oraz Glinik, w gminie Deszczno. 2011-02-22 12:10
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania - obręb Kiełpin 2011-02-22 07:52
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Kiełpin 2011-02-22 07:49
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Bolemin 2011-02-22 07:51
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Bolemin 2011-02-22 07:47
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV zlokalizowanej w Osiedlu Poznańskim, w gminie Deszczno. 2011-02-21 17:03
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych zlokalizowanej w miejscowości Deszczno, w gminie Deszczno. 2011-02-21 12:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej z powiązaniami sieci napowietrznych SN-15kV i nn-0,4kV w Ulimiu, w gminie Deszczno. 2011-02-21 10:09
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestzrennego i prognozy oddziaływania na środowisko dla obrębów Bolemin i Kiełpin. 2011-02-14 08:22
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko 2011-02-14 08:19
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno 2011-02-14 08:16
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obręby Kiełpin, Bolemin 2011-02-14 08:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowości Deszczno 2011-02-04 12:51
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz budowie przyłączy kablowych nn-0,4kV w miejscowościach Maszewo oraz Glinik, w gminie Deszczno. 2011-02-03 15:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV położonej w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2011-02-03 12:32
dokument Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z przyłączem kablowym w miejscowości Ulim 2011-02-01 10:37
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat obręb Bolemin 2011-01-31 16:04
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy w m. Glinik 2011-01-31 16:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobyciu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża "DESZCZNO - KOLONIA I" w m. Deszczno 2011-01-26 13:53
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanego gazociągu z kanalizacją techniczną w m. Ciecierzyce 2011-01-25 15:22
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nadaniu rygru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek 2011-01-19 14:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin - Lwówek 2011-01-19 14:22
dokument Owieszczenie Wójta Gminy z dnia 13.01.2011 roku - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej w Białobłociu i Krasowcu 2011-01-14 15:22
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres do 3 lat - Maszewo 2011-01-10 16:47
dokument Wójt Gminy Deszczno ogłasza wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat - Dzierżów 2011-01-10 16:45