Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2016-01-11 16:43
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2016-01-11 16:42
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2016-01-11 16:40
dokument Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2016-01-11 16:37
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.11.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2016-01-11 16:45
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2016-01-11 16:34
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16.11.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2016-01-11 16:33
dokument Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.11.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia 54/2009 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5.10.2009 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych 2016-01-11 16:31
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-11-10 15:22
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-11-10 15:10
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 października 2015 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-11-10 15:08
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 października 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-11-10 15:06
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 października 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Magdalenie Słomińskiej 2015-10-14 13:08
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 października 2015r. w sprawie przeniesienia pracownika Magdaleny Słomińskiej na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2015-10-14 13:06
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-14 13:00
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-10-14 12:57
dokument Zarządzenie Nr 85A/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-10-14 12:56
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-10-14 12:54
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-14 12:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 września 2015r. w sprawie powołania komisji do oceny brakowania i przeliczenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w 2015 roku. 2015-10-14 12:45
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia jednostki wypłacającej stypendium 2015/2016 2015-10-14 12:28
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium w roku szkolnym 2015/2016 2015-10-14 12:26
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-09-23 13:46
dokument Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 września 2015r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych), ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2015-09-23 13:43
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 września 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, osunięć ziemi lub wyładowań atmosferycznych mających miejsce na teenie gminy Deszczno. 2015-09-23 13:41
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu uczniów do i ze szkół na terenie gminy Deszczno 2015-09-23 13:38
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2015 2015-09-23 13:35
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-09-03 11:38
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach III szkoły podstawowej 2015-09-03 11:37
dokument Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2015-09-03 11:35
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-09-03 11:34
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-09-03 11:33
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-09-03 11:32
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-09-03 11:31
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2015-2026 2015-09-03 11:29
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2015 z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie oraz powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2015-09-03 11:27
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-09-03 10:36
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-09-03 10:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2015-07-07 13:36
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-07-07 13:34
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-07-07 13:33
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-07-01 15:19
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie unieważnienia upoważnienia nr 48 wydanego dla wyznaczonego nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleminie 2015-07-01 15:15
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Deszczno 2015-07-01 15:14
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Deszczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015r. 2015-07-01 15:12
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-07-01 15:09
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoł w roku szkolnym 2015/2016 2015-06-18 13:00
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji ds oceny, brakowania i przeliczenia dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r. 2015-06-18 12:56
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2015-06-18 12:53
dokument Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Deszczno do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników na kadencję 2016-2019 2015-06-18 12:51
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok2015 rok 2015-06-18 12:48
dokument Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2015-2026 2015-06-18 12:46
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Deszcznoz dnia 8 maja 2015r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-06-18 09:23
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Boleminie 2015-06-18 09:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzsowego i Ochrony Przeciwpożarowej 2015-06-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 maja 2015r w sprawie powołania komisji ds. oceny, wydzielenia i przekazania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę 2015-06-18 09:16
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Deszcznoz dnia 6 maja 2015r. w sprawie powołania komisji ds oceny, wydzielenia i przekazania dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę 2015-06-18 09:14
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-06-18 09:02
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds Księgowości i Płac Urzędu Gminy 2015-06-18 08:47
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Deszczno do wykonywani obowiązków związanych z kierowaniem Gminnym Zespołem Oświaty w Deszcznie 2015-06-18 08:46
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-18 08:36
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miesjc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-06-18 08:20
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10.04.2015 zmieniające Zarządzenie nr 64/2014 z dnia 14 października 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2015-04-13 13:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9.04.2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu 2015-04-13 13:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 1.04.2015 w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w m. Ciecierzyce 2015-04-13 13:29
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.03.2015 w sprawie powołania stałej Komisji ds. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jako zespołu opiniującego pod względem formalnym i merytorycznym składane wnioski o ustalenie dotacji 2015-04-13 13:24
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.03.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2015-2026 2015-04-13 13:17
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.03.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2015 2015-04-13 13:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.03.2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych dla potrzeb wydawania dowodów osobistych 2015-04-13 13:11
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16.03.2015 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 25/2007 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy 2015-03-20 11:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10.03.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 11:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9.03.2015 w sprawie wyznaczenia liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r. 2015-03-20 11:40
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9.03.2015 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Deszczno zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015r. 2015-03-20 11:36
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27.02.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 11:33
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24.02.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie 2015-03-20 11:31
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.02.2015 w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Deszczno 2015-03-20 11:31
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważenienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do wydawania kart dużej rodziny 2015-03-20 11:26
dokument Zarządzenie Nr 25A/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważenienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-20 11:23
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważenienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do wydawania decyzji administracyjnych oraz podpisywania innych pism i dokumentów z zakresu świadczeń rodzinnych 2015-03-20 11:22
dokument Zarządzenie Nr 24A/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważenienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów 2015-03-20 11:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika OPS w Deszcznie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 2015-03-20 11:18
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 11:13
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-03-20 10:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19.02.2015 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2015-03-20 10:53
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.02.2015 w sprawie realizacji zadań szkolenia obronnego i pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy Deszczno w 2015 roku 2015-03-20 10:51
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2.02.2015 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Sekretarza Gminy 2015-03-20 10:47
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.01.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 10:45
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.01.2015 w sprawie przeprowadzenia kontroli kasy Urzędu Gminy w Deszcznie 2015-03-20 10:33
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.01.2015 w sprawie powołania przeprowadzenia naboru na stanowisko Fundusze Unii Europejskiej, sprawy związane z pozyskiwaniem środków unijnych, pozabudżetowych 2015-03-20 10:30
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 10:10
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015r. w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2015-03-20 10:08
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 10:07
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 10:05
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 09:57
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 09:54
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 09:51
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 grudnia 2014r. 2015-03-20 09:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.01.2015 w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w m. Łagodzin 2015-03-20 09:44
dokument Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15.01.2015 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2015r. 2015-03-20 09:39
dokument Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14.01.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2015 rok 2015-03-20 09:33
dokument Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14.01.2015 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Deszczno do wykonywania obowiązków związanych z kierowaniem Gminnym Zespołem Oświaty 2015-03-20 09:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14.01.2015 w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania ich do kategorii majątku zużytego lub zbędnego z przeznaczeniem do zagospodarowania 2015-03-20 09:28
dokument Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9.01.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2015r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2015-03-20 09:25
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2.01.2015 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy 2015-03-20 09:18