herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 26 października 2018 r. Wójta Gminy Deszczno w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 2018-10-29 14:35
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych), ustalenia jej zadań i trybu pracy 2018-10-29 14:34
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-29 14:33
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 września 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:54
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Klubów Dziecięcych "Bajkowa Przystań" w Maszewie 2018-10-12 08:52
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 2018-10-12 08:50
Zarządzenie Nr 55/2018 z dnia 18 września 2018 r. Wójta Gminy Deszczno w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych 2018-10-12 08:47
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18.09.2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2018-10-12 08:44
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 września 2018 r w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2018-10-12 08:39
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:39
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:40
Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:40
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Deszczno 2018-10-12 08:40
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:34
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Deszczno oraz Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie 2018-10-12 08:29
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:27
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 lipca 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:43
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-19 09:24
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-19 09:23
Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Gminnym Zespole Oświaty 2018-07-19 09:22
Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania samorządowej szkoły/ przedszkola/klubu dziecięcego przez ustępującego dyrektora placówki 2018-07-19 09:19
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2018-07-19 09:16
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018-2026 2018-07-19 09:15
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 czerwca 2018 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-10-12 08:42
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2017 w sprawie wprowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Deszczno 2018-07-19 09:11
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2018/2019 2018-07-19 09:10
Zarządzenie Nr 35/2018 wójta Gminy Deszczno z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 34/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. Wójta Gminy Deszczno w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2018-07-19 09:06
Zarządzenie nr 34/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2018-06-11 16:28
Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu 2018-06-11 16:27
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 16:26
Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018-2026 2018-06-11 16:25
Zarządzenie nr 30/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018-2016 2018-06-11 16:23
Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 16:22
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulimiu oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2018-06-11 16:21
Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy 2018-06-11 16:19
Zarządzenie nr 26/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 16:18
Zarządzenie nr 25/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw promocji, kultury, turystyki i sportu 2018-06-11 16:17
Zarządzenie nr 24/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia powołania komisji socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Deszczno, Gminnym Zespole Oświaty 2018-06-11 16:15
Zarządzenie nr 23A/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 16:12
Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 16:07
Zarządzenie nr 22/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. 2018-06-11 16:37
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szkolenia obronnego w Gminie w 2018 roku 2018-06-11 16:38
Zarządzenie nr 20A/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 15:58
Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 15:57
Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przekazania do korzystania -użyczenia radnym Gminy Deszczno służbowych tabletów" 2018-06-11 15:56
Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 15:53
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2018-06-11 16:43
Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Deszczno" 2018-06-11 15:47
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 15:45
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-06-11 15:44
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Niwica położonego na terenie Gminy Deszczno 2018-02-07 11:45
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-02-07 11:42
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 stycznia 2018 r. 2018-02-07 11:41
Zarządzenie Nr 10A/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-02-07 11:39
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:37
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:36
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:35
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:34
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:33
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:31
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:29
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anna Brzozowska Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-02-07 11:28
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Deszczno, Gminnym Zespole Oświaty w Deszcznie 2018-02-07 11:25
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2018 rok 2018-02-07 11:23