Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2020-02-28 10:23
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2020-02-28 10:21
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2020-02-28 10:19
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 2020-02-28 10:18
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-02-28 10:17
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-12-09 11:46
dokument Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Deszczno do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników na kadencję 2020-2023 2019-12-09 11:45
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-12-09 11:40
dokument Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) 2019-12-09 11:40
dokument Zarządzenie nr 75/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Deszczno (zwane dalej "Zarządzeniem") 2019-12-09 11:38
dokument Zarządzenie nr 74/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium za rok szkolny 2018/2019 2019-12-09 11:35
dokument Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-12-09 11:34
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych), ustalenia jej zadań i trybu pracy 2019-10-16 14:49
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 październikaw sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2019-10-16 14:50
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-10-16 14:44
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 października 2019 r. w sprawie utworzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 2019-10-16 14:44
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-10-16 14:42
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-10-16 14:41
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2019-09-19 14:51
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 września 2019 r. w sprawei zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-09-19 14:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola w Maszewie 2019-09-10 08:39
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2019-09-10 08:38
dokument Zarządzenie nr 62/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-09-10 08:37
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-09-10 08:36
dokument Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-09-10 08:34
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Deszczno 2019-09-10 08:45
dokument Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-09-10 08:32
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-10 08:44
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2019-09-10 08:44
dokument Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Deszczno w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Deszcznie 2019-09-10 08:30
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Maszewie 2019-09-10 08:43
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2019-09-10 08:43
dokument Zarządzenie nr 51/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-09-10 08:27
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie szkolenia obronnego w Gminie Deszczno w 2019 roku 2019-09-10 08:26
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących budynki świetlic wiejskich na terenie Gminy Deszczno 2019-09-10 08:25
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Róży Śniegockiej Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2019-09-10 08:24
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Kamili Nabrzeskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2019-09-10 08:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Emilii Rogalla Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2019-09-10 08:22
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Anny Brzozowskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2019-09-10 08:20
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 219 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2019-2026 2019-09-10 08:18
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2019 roku Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-09-10 08:14
dokument Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na rok 2019 2019-08-13 08:42
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Deszczno do prowadzenia czynności związanych z wyborami ławników na kadencję 2020-2023 2019-07-03 14:59
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04 czerwca w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora do spraw organizacyjnych i Biura Rady 2019-09-10 08:11
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Deszcznie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2019-09-10 08:10
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 07 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2019-07-03 14:52
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 07 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Maszewie 2019-07-03 14:51
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora do spraw organizacyjnych i Biura Rady 2019-07-03 14:50
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-07-03 14:48
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04 czerwca 2019r. w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2019/2020 2019-07-03 14:47
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:32
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:11
dokument Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Maszewie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2019-07-03 14:10
dokument Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Deszcznie oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2019-07-03 14:09
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 2019-07-03 14:08
dokument Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 09 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:06
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:06
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:04
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora do spraw ochrony środowiska 2019-07-03 14:04
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawei zmiany zarządzenia nr 37/2018 z dnia 19 czerwca 2018r. 2019-07-03 14:03
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:02
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 14:01
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 marca 2019r. w sprawei powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Deszcznie 2019-07-03 14:01
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-07-03 13:59
dokument Zarządzenie Nr 11A/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2019-03-28 14:41
dokument Zarządzenie nr 20/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów i opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych 2019-03-13 15:31
dokument Zarządzenie nr 19/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia wprowadzającego Politykę Ochrony Danych 2019-03-13 15:29
dokument Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 2019-03-13 15:27
dokument Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora do spraw ochrony środowiska 2019-03-13 15:27
dokument Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-03-13 15:26
dokument Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-03-13 15:25
dokument Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Deszczno- szefa obrony cywilnej gminy z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawei ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 roku w Gminie Deszczno i kalendarzowego planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2019 r. 2019-03-13 15:24
dokument Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Adrianie Kondzior 2019-03-13 15:22
dokument Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy społecznej w Deszcznie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2019-03-13 15:21
dokument Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18 luty 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-03-13 15:19
dokument Zarządzenie nr 10/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13 lutego 20198 roku w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy Deszczno na kadencję 2019-2024 2019-02-20 11:58
dokument Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2019 r. 2019-02-12 09:58
dokument Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-02-12 09:55
dokument Zarządzenie nr 7/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów statutów położonych na terenie Gminy Deszczno 2019-02-12 09:55
dokument Zarządzenie nr 6/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-02-12 09:53
dokument Zarządzenie nr 5/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Deszczno 2019-02-12 09:52
dokument Zarządzenie nr 4/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Deszcznie 2019-02-12 09:51
dokument Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 stycznia 2019 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-02-12 09:50
dokument Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2019 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2019-02-12 09:48
dokument Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Deszczno z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2019 rok 2019-02-12 09:43