Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 106 obręb Białobłocie. 2023-05-26 09:24
dokument Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia danych KIP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno 2023-05-22 15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 324/1 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 96/12 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 94/16 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 10:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 55 obręb nr 8 - Koszęcin oraz nr ewid. 150 obręb nr 15 - Płonica , gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-05-18 14:53
dokument Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego 2023-05-12 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 12.05.2023 r. decyzji nr 6.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-05-12 10:15
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. udzielono pomocy publicznej 2023-05-12 09:23
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. 2023-05-12 09:22
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno 2023-05-10 12:43
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno 2023-05-09 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew z dnia 4 maja 2023r. 2023-05-09 08:48
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat dz. 260/13 m. Deszczno 2023-05-04 14:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dz. 263/2 m. Deszczno 2023-05-04 14:15
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu dz. 263/2 m. Deszczno 2023-05-04 14:15
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno, 2023-04-27 13:09
dokument Obwieszczenie o wysłaniu wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/9 obręb Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. - dokument stracił ważność 2023-04-27 11:00
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 101 obręb Białobłocie. 2023-04-27 09:48
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.5.2023.MG 2023-04-26 08:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - do publicznej wiadomości 2023-04-25 09:37
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - strony 2023-04-25 09:37
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/7 m. Brzozowiec 2023-04-24 13:41
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/1 m. Brzozowiec 2023-04-24 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.04.2023 r. decyzji nr 5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-24 10:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-04-20 11:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu posepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-18 10:19
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy zespołu produkcyjno magazynowo usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin gmina Deszczno 2023-04-17 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.04.2023 r. decyzji nr 3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-04-14 09:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K., zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2023-04-14 08:07
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 2023-04-14 07:52
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 2023-04-14 07:50
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. Maszewo 2023-04-07 09:22
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno 2023-04-07 09:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-06 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 28.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-04-04 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/19 obręb 14 Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. - dokument stracił ważność 2023-04-04 12:04
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku 2023-04-04 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-04-04 08:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce. 2023-04-04 08:03
dokument BNŚ-BA.6740.2.1.2023.MG 2023-04-03 12:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-03 08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 31.03.2023 r. decyzji nr 53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-03-31 09:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - publiczne 2023-03-30 15:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - strony 2023-03-30 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-03-30 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 29.03.2023 r. decyzję nr 4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słowiczej 2023-03-29 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie. 2023-03-24 10:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91(część) , 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-23 11:42
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno 2023-03-22 12:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-03-21 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-03-20 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2023-03-20 08:42
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne 2023-03-17 07:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony 2023-03-17 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji nr 54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-03-15 14:43
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 1 maja 2023r. do 30 listopada 2023r. 2023-03-15 14:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-14 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. 2023-03-10 10:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno 2023-03-08 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowe 2023-03-08 13:12
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - zmarły 2023-03-08 13:04
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-08 13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 343/15 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV 2023-03-06 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-02-28 14:56
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-02-28 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej 2023-02-28 12:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.7840.137.2022.EWas 2023-02-27 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania ww sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. 2023-02-23 13:40
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 01 maja do 30 listopada 2023 roku 2023-02-22 13:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.1.2023.MG 2023-02-21 14:28
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie wydania decyzji po środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda ( łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno. 2023-02-20 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-17 11:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gmina Deszczno o wydaniu w dniu 15.02.2023 roku decyzji nr 55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-15 10:49
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji po środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na działce nr 209 w obrębie Bolemin gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-02-10 13:30
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego ?BOLEMIN I? zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-02-10 10:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno. 2023-02-09 14:49
dokument Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2023 na terenie Gminy Deszczno 2023-02-06 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej 2023-02-06 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1, 105/1, 104/9 i 105/13 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wrqaz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 15 obręb Deszczno gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-01-31 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-01-26 08:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.7.2022.MG 2023-01-20 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-01-20 11:18
dokument Obwieszczenie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Bolemin I" zlokalizowanego na działkach nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin 2023-01-19 12:23
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.6.2022.MG 2023-01-18 13:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2021.JRaj 2023-01-17 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001313F 2023-01-17 11:22
dokument Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2023 2023-01-13 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.01.2023 roku decyzji nr 51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2023-01-11 11:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr geod. 15 w obrębie Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-01-11 10:53
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno 2023-01-10 12:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 112 obręb Białobłocie , gmina Deszczno,. 2023-01-09 13:06
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : I. budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - zawiadomienie stron 2023-01-04 13:20
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - publiczne 2023-01-04 13:19
dokument Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego. 2023-01-03 12:32