Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 08.01.2024 r. decyzji nr 29.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001301F oraz drogi gminnej nr 001302F - ul. Brzozowa 2024-01-08 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 475, 102/28, 117/23, 117/24, 118/19, 118/6, 480 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2024-01-04 07:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 25/2, 25/3, 46/1 i 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001303F ul. Nagietkowa wraz z przebudową istniejącego przepustu 2024-01-04 07:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.12.2023 r. decyzji nr 27.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 431 i 25/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001571F ul. Bławatkowa wraz z budową przepustu 2023-12-21 12:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 157/15, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-12-19 09:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 18.12.2023 r. decyzji nr 25.2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 240/57, 47/11, 171, 184, 242, 59/5 obręb nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-12-18 12:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Deszczno - Łagodzin 2" na dz. nr ewid. 372, 373, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/8 obręb Deszczno - publiczne 2023-12-18 11:41
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Deszczno - Łagodzin 2" na dz. nr ewid. 372, 373, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/8 obręb Deszczno - strony 2023-12-18 11:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.12.2023 r. decyzji nr 21.2023 o sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 259 obręb nr 7 - Borek oraz nr 343 i 348/1 obręb nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa 2023-12-18 12:52
dokument BNŚ-BA.6740.1.510.2023.MS 2023-12-12 14:40
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa drogi gminnej nr 001757F ulicy Podgrzybkowej w m. Glinik 2023-12-11 13:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 08.12.2023 r. decyzji nr 26.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 167/23 i 167/24 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 001433F - ul. Nad Rozlewiskiem 2023-12-08 10:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończoniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001301F oraz drogi gminnej nr 001302F - ul. Brzozowa 2023-12-07 11:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 431 i 25/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001571F ul. Bławatkowa wraz z budową przepustu 2023-11-30 14:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 475, 102/28, 117/23, 117/24, 118/19, 118/6, 480 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-11-30 11:05
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczony do bezpłatnego użyczenia na czas określony lokal o pow. 15,20 mkw dz. 285/1 Deszczno 2023-11-30 10:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Santok RRG.6220.5.2023.DD 2023-11-29 15:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.11.2023 r. decyzji nr 23.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej działce oznaczonej nr ewid. 93 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-11-28 09:32
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu omyłki pisarskiej w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-11-28 08:29
dokument Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w spraiwe budowy budynku inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce nr ewid. 53 obręb Glinik 2023-11-27 14:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego 2023-11-24 13:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu dniu 23.11.2023 r. decyzji nr 183.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 137/8, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-11-23 15:01
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 22 listopada 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim 2023-11-23 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 23.11.2023 r. decyzji nr 24.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz nr ewid. 483/2 i 486/4 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001811F ul. Czereśniowa w zakresie skrzyżowań z drogą powiatową nr 1400F - ul. Skwierzyńska oraz drogą gminną nr 001305F - ul. Skwierzyńska 2023-11-23 10:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu ) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno. - strony 2023-11-22 11:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu ) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno. - publiczne 2023-11-22 11:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 167/23 i 167/24 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 001433F - ul. Nad Rozlewiskiem 2023-11-30 14:49
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 240/57, 47/11, 171, 184, 242, 59/5 obręb nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-11-20 10:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa w m. Brzozwiec i m. Borek, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - strony 2023-11-20 10:00
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa w m. Brzozwiec i m. Borek, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie - publiczne 2023-11-20 09:59
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środo3wiskowych uwarunkowaniach dla przedsiezięcia :Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego "Deszczno-Łagodzin 2" 2023-11-17 09:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 16.11.2023 r. decyzji nr 18.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 199/19 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-11-16 12:40
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wydaniu decyzji nr 535/2023 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Baczyna- GPZ Międzyrzecz 2023-11-15 15:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.11.2023 r. decyzji nr 22.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 9/7 i 145/3 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001359F ? ul. Cicha 2023-11-14 11:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.11.2023 r. decyzji nr 19.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 188/10 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-11-14 10:25
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 336/35, 336/36, 336/43 m. Deszczno 2023-11-14 08:44
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 157/8 Dzierżów 2023-11-13 16:00
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 128/1, 128/6 m. Dzierżów 2023-11-13 15:59
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 49/10, 49/11 m. Maszewo 2023-11-13 15:56
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 173/12, 173/16, 173/21 m. Brzozowiec 2023-11-13 15:54
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy dz. 146/1, 146/2, 146/4, 146/5 m. Glinik 2023-11-13 15:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 93 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-11-10 11:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 475 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001301F oraz drogi gminnej nr 001302F - ul. Brzozowa 2023-11-08 13:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz nr ewid. 483/2 i 486/4 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001811F ul. Czereśniowa w zakresie skrzyżowań z drogą powiatową nr 1400F - ul. Skwierzyńska oraz drogą gminną nr 001305F - ul. Skwierzyńska 2023-11-07 14:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 137/8, obręb ewid. nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku garażowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-11-07 09:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 25/2, 25/3, 46/1 i 88/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001303F ul. Nagietkowa wraz z przebudową istniejącego przepustu 2023-11-06 15:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 431 i 25/2 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 001571F ul. Bławatkowa wraz z budową przepustu 2023-11-06 15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 03.11.2023 r. decyzji nr 167.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 131/7, obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny wraz z jego rozbudową oraz budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-11-06 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 167/23 i 167/24 obręb nr 4 - Karnin, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi publicznej nr 001433F - ul. Nad Rozlewiskiem 2023-11-03 10:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 31.10.2023 r. decyzji nr 17.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 30/37 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 2023-10-31 12:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 001327F-ul. Gajowa w miejscowości Brzozowiec i Borek. 2023-10-30 15:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 9/7 i 145/3 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001359F - ul. Cicha 2023-10-30 09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 259 obręb nr 7 ? Borek oraz nr 343 i 348/1 obręb nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa 2023-10-30 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 188/10 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-10-30 08:47
dokument Konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" - dokument stracił ważność 2023-10-25 16:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 157/15, obręb ewid. nr 18 - Glinik, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-10-25 14:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 240/57, 47/11, 171, 184, 242, 59/5 obręb nr 10 - Prądocin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-10-24 12:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 199/19 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-10-23 15:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 1282F na terenie gminy Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne 2023-10-20 09:58
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 1282F na terenie gminy Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony 2023-10-20 09:57
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno 2023-10-19 12:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz nr ewid. 483/2 i 486/4 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001811F ul. Czereśniowa w zakresie skrzyżowań z drogą powiatową nr 1400F - ul. Skwierzyńska oraz drogą gminną nr 001305F - ul. Skwierzyńska 2023-10-17 12:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 93 obręb nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-10-13 11:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego ?Deszczno-Łagodzin 2? na działkach nr ewid. 372, 373, 456/1, 456/2, 456/3, 456/4, 456/5, 456/6, 456/7 i 456/8 obręb Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-10-11 12:19
dokument INFORMACJA O DYŻURZE WYBORCZYM 2023-10-13 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 131/7, obręb ewid. nr 9 - Dzierżów, gm. Deszczno polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny wraz z jego rozbudową oraz budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-10-11 10:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 09.10.2023 r. decyzji nr 20.2023 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 296 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gmina Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-10-09 11:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 9/7 i 145/3 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001359F - ul. Cicha 2023-10-06 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 259 obręb nr 7 - Borek oraz nr 343 i 348/1 obręb nr 14 - Brzozowiec, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa. 2023-10-05 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w s prawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 001327F - ul. Gajowa w miejscowości Brzozowiec i Borek. 2023-10-03 13:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22. 2023-10-03 08:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 30/37 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-10-02 11:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-09-28 14:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 296 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-09-22 11:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 188/10 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-09-22 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 199/19 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-09-22 10:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.09.2023 decyzji nr 16.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 494, 497, 563, 564, 565, 576, 577, 578 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie i działki nr ewid. 199/17 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-09-21 10:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.09.2023 decyzji nr 15.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 25/2, 431 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-09-21 10:20
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na przebudowie drogi 128F na terenie gminy Deszczno. 2023-09-21 09:24
dokument Komunikat Międzywojewodzkiego Cechu Kominarzy "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" wraz z informacją o uruchomieniu protokołu elektorniczego przeglądu przeowdów kominowych oraz informacji o inwentaryzacji źródeł ciepła. 2023-09-20 09:34
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 5 lat (dz. 341/70 obręb Deszczno) 2023-09-13 11:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 30/37 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-09-12 15:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 12.09.2023 r. decyzji nr 14.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 55, 453/5, 453/6, 453/10, 453/15, 453/16, 453/20, 453/24, 453/25, 454/7 obręb nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-09-12 13:11
dokument INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 12 września 2023 r.o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-12 12:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.09.2023 r. decyzji nr 143.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 45/5, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-09-11 14:14
dokument Wykaz nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 2023-09-07 07:45
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec - publiczne. 2023-09-05 09:29
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec - strony. 2023-09-05 09:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 494, 497, 563, 564, 565, 576, 577, 578 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie i działki nr ewid. 199/17 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-09-01 09:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 25/2, 431 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-09-01 09:04
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Bledzew RG.OŚ.6220.2.2023 2023-08-24 09:45
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. - publiczne 2023-08-22 12:43
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZWOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7 i 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno. - strony 2023-08-22 12:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 45/5, obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-08-22 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 55, 453/5, 453/6, 453/10, 453/15, 453/16, 453/20, 453/24, 453/25, 454/7 obręb nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-08-22 08:31
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno 2023-08-18 08:40
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-16 12:06
dokument POSTANOWIENIE Nr 103/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Deszczno na stałe obwody głosowania 2023-08-16 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Bolemin o łącznej mocy do 4MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 97 i 98/5 obręb Bolemin gmina Deszczno - do publicznej wiadomości 2023-08-10 10:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Bolemin o łącznej mocy do 4MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 97 i 98/5 obręb Bolemin gmina Deszczno - strony postępowania. 2023-08-10 10:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 494, 497, 563, 564, 565, 576, 577, 578 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie i działki nr ewid. 199/17 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-08-04 13:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.08.2023 r. decyzji nr 13.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 503, 497/3, 506/9, 559/8, 559/7, 497/25 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-08-04 10:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.08.2023 r. decyzji nr 12.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek oznaczonych nr ewid. 52/8, 52/9 i 219 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-08-04 10:52
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego 2023-08-03 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 88/1, 88/2, 25/2, 431 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-08-03 08:56
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91 (część działki), 25/92 w obrębie Kiełpin - do publicznej 2023-07-31 15:34
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91 (część działki), 25/92 w obrębie Kiełpin - strony 2023-07-31 15:33
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne (ziemi, gleby, betonu, gruzu) na dz. ew. 216/8, 216/7 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-07-31 12:09
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno 2023-07-28 10:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanym postanowieniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w wydanej decyzji o środowiekowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2023-07-28 09:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z działek oznaczonych nr ewid. 55, 453/5, 453/6, 453/10, 453/15, 453/16, 453/20, 453/24, 453/25, 454/7 obręb nr 20 - Bolemin, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV 2023-07-27 11:04
dokument Zarządzenie nr 43/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale użytkowe 2023-07-25 12:33
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o wydaniu w dniu 24.07.2023 r. decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/19 obręb 14 Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. - dokument stracił ważność 2023-07-25 08:00
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-07-20 10:04
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/4 obręb Ciecierzyce - strony 2023-07-20 09:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/4 obręb Ciecierzyce - publiczne 2023-07-20 09:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy dz. 191/1 m. Brzozowiec 2023-07-14 11:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy dz. 191/7 m. Brzozowiec 2023-07-14 11:33
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno - publiczne 2023-07-12 09:36
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno - strony 2023-07-12 09:34
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 326/10 obręb Deszczno - strony 2023-07-10 14:31
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 326/10 obręb Deszczno - publiczne 2023-07-10 14:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Bolemin o łącznej mocy do 4MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 97 i 98/5 obręb Bolemin 2023-07-10 14:27
dokument Zarządzenie nr 41/2023 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10 lipca 2023r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m kw powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Deszczno 2023-07-10 12:51
dokument Zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa 2023-07-10 10:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 05.07.2023 r. decyzji nr 11.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 224/3 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-07-05 08:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 503, 497/3, 506/9, 559/8, 559/7, 497/25 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-07-03 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek oznaczonych nr ewid. 52/8, 52/9 i 219 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-07-03 13:52
dokument Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/19 obręb 14 Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. 2023-06-30 08:42
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno 2023-06-30 08:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce , gmina Deszczno 2023-06-27 14:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91 (część działki), 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno. 2023-06-27 09:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno - do publicznej wiadomości. 2023-06-27 08:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno - strony postępowania. 2023-06-27 08:58
katalog Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno - strony postępowania. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 26.06.2023 r. decyzji nr 10.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 324/1 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-26 13:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 26.06.2023 r. decyzji nr 9.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 96/12 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-26 13:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 26.06.2023 r. decyzji nr 8.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 94/16 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-26 13:10
dokument obwieszczenie o przystąpieniu Zarządu Województwa Lubuskiego do opracowania projektu dokumentu pn. aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych 2023-06-22 15:04
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. MASZEWO 2023-06-21 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 21.06.2023 r. decyzji nr 7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 55 obręb nr 8 - Koszęcin oraz nr ewid. 150 obręb nr 15 - Płonica , gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-06-21 09:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 224/3 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-20 14:32
dokument BNŚ-BA.6740.2.5.2023.MG 2023-06-19 14:39
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.6.2022.MG o wydaniu w 14 czerwca 2023r. postanowienia prostującego oczywistą omyłkę w decyzji nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek- Brzozowiec w gminie Deszczno 2023-06-16 13:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej PV Bolemin o łącznej mocy do 4MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 97 i 98/5 obręb Bolemin 2023-06-15 11:50
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie 2023-06-09 10:48
dokument Wykaz nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy na okres 7 lat dz. 341/66 m. Deszczno 2023-06-07 14:31
dokument Wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno 2023-06-07 14:29
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno. 2023-06-06 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 324/1 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-06 11:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 96/12 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-06 11:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 94/16 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-06 10:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 55 obręb nr 8 - Koszęcin oraz nr ewid. 150 obręb nr 15 - Płonica , gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-06-05 12:54
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu socjalnego w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 51/5 m. Krasowiec 2023-06-05 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 224/3 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-06-02 10:13
dokument Wykaz nieruchomości do użyczenia na czas oznaczony dz. 249 m. Brzozowiec 2023-06-02 09:52
dokument Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie dt. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/4 obręb Ciecierzyce 2023-06-01 09:14
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne 2023-05-29 11:20
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony 2023-05-29 11:20
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 106 obręb Białobłocie. 2023-05-26 09:24
dokument Obwieszczenie w sprawie uzupełnienia danych KIP w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno 2023-05-22 15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 324/1 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 11:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postęowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 96/12 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 10:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 94/16 obręb nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej nn-0,4kV 2023-05-19 10:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 55 obręb nr 8 - Koszęcin oraz nr ewid. 150 obręb nr 15 - Płonica , gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-05-18 14:53
dokument Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego 2023-05-12 10:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 12.05.2023 r. decyzji nr 6.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-05-12 10:15
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. udzielono pomocy publicznej 2023-05-12 09:23
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2022r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł. 2023-05-12 09:22
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 9 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 134/8 obręb Brzozowiec, gmina Deszczno 2023-05-10 12:43
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K. , zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie, gmina Deszczno 2023-05-09 11:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Bledzew z dnia 4 maja 2023r. 2023-05-09 08:48
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 10 lat dz. 260/13 m. Deszczno 2023-05-04 14:57
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat dz. 263/2 m. Deszczno 2023-05-04 14:15
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu dz. 263/2 m. Deszczno 2023-05-04 14:15
dokument Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. rozbudowie zakładu produkcyjno ? usługowego ZBPHU ZOLBET w Gliniku o węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu planowany do realizacji na działkach nr 216/3, 216/7, 216/8 obręb Glinik, gmina Deszczno, 2023-04-27 13:09
dokument Obwieszczenie o wysłaniu wniosku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/9 obręb Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. - dokument stracił ważność 2023-04-27 11:00
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 101 obręb Białobłocie. 2023-04-27 09:48
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.5.2023.MG 2023-04-26 08:24
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - do publicznej wiadomości 2023-04-25 09:37
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno - strony 2023-04-25 09:37
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/7 m. Brzozowiec 2023-04-24 13:41
dokument Wykaz nieruchomości będącej własnością gminy przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dz. 191/1 m. Brzozowiec 2023-04-24 13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 24.04.2023 r. decyzji nr 5.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-24 10:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Białobłocie II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położoną na działce nr ewid. 106 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-04-20 11:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu posepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-18 10:19
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy zespołu produkcyjno magazynowo usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/88, 25/91, 25/92 obręb Kiełpin gmina Deszczno 2023-04-17 09:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 14.04.2023 r. decyzji nr 3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-04-14 09:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu Ślusarstwo Usługowe Hajduk Sp. z o.o. S.K., zlokalizowanego przy ul. Świetlanej 77 w miejscowości Osiedle Poznańskie. 2023-04-14 08:07
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 1 2023-04-14 07:52
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - wersja 2 2023-04-14 07:50
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 56/7 m. Maszewo 2023-04-07 09:22
dokument Wykaz nieruchomości do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno 2023-04-07 09:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-06 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 28.2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 2023-04-04 13:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynku hali malarni proszkowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 103/19 obręb 14 Karnin, przy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wlkp. - dokument stracił ważność 2023-04-04 12:04
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku 2023-04-04 08:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 04.04.2023 r. decyzji nr 2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-04-04 08:12
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce. 2023-04-04 08:03
dokument BNŚ-BA.6740.2.1.2023.MG 2023-04-03 12:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 188/17, 193/3 i 193/4 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 2023-04-03 08:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 31.03.2023 r. decyzji nr 53.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-03-31 09:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - publiczne 2023-03-30 15:30
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno - strony 2023-03-30 15:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na terenie składającym się z części działek o nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14, 343/15 obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV 2023-03-30 12:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 29.03.2023 r. decyzję nr 4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Słowiczej 2023-03-29 13:07
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie. 2023-03-24 10:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie zespołu produkcyjno ? magazynowo ? usługowego z zapleczem socjalno ? biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 25/93, 25/94, 25/95, 25/97, 25/88 (część działki), 25/91(część) , 25/92 obręb Kiełpin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-23 11:42
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr geod. 15 w obrębie Deszczno 2023-03-22 12:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1 i 110/29 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 2023-03-21 14:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 20.03.2023 r. decyzji nr 52.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-03-20 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 341/26, obręb ewid. nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 2023-03-20 08:42
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193,, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - publiczne 2023-03-17 07:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa maturalnego "Bolemin I" zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - strony 2023-03-17 07:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji nr 54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-03-15 14:43
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 1 maja 2023r. do 30 listopada 2023r. 2023-03-15 14:22
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku 2023-03-14 14:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 - Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. 2023-03-10 10:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy do 14,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 247/2 obręb Ciecierzyce, gmina Deszczno 2023-03-08 14:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowe 2023-03-08 13:12
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie - zmarły 2023-03-08 13:04
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowie obiektu inwentarskiego do tuczu brojlera kurzego na działce o nr ewid. 53 obręb Glinik, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-03-08 13:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 343/10, 343/11, 343/12, 343/13, 343/14 i 343/15 obręb nr 12 - Deszczno, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV 2023-03-06 14:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 56.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-02-28 14:56
dokument Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnień w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-02-28 13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 28.02.2023 r. decyzji nr 1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej 2023-02-28 12:37
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.7840.137.2022.EWas 2023-02-27 14:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania ww sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 104/9, 105/1, 105/13, 157/1 obręb ewid. nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-27 08:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 283, 331, 453 obręb nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na rozbudowie drogi gminnej ? ul. Słowiczej. 2023-02-23 13:40
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 1 roku 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres 3 lat 2023-02-22 13:30
dokument Wykaz nieruchomości bedącej przedmiotem dzierżawy na okres od 01 maja do 30 listopada 2023 roku 2023-02-22 13:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.1.2023.MG 2023-02-21 14:28
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie wydania decyzji po środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda ( łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 209 w obrębie Bolemin, gmina Deszczno. 2023-02-20 14:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 180/3 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-17 11:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gmina Deszczno o wydaniu w dniu 15.02.2023 roku decyzji nr 55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-02-15 10:49
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji po środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 3 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na działce nr 209 w obrębie Bolemin gm. Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-02-10 13:30
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża kruszywa naturalnego ?BOLEMIN I? zlokalizowanego na terenie działek nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin, gmina Deszczno powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-02-10 10:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :budowie farmy fotowoltaicznej PV Deszczno o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 326/10 obręb Deszczno. 2023-02-09 14:49
dokument Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2023 na terenie Gminy Deszczno 2023-02-06 16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej - ul. Spacerowej 2023-02-06 15:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 219 obręb ewid. nr 2 - Ulim, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 15:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach o nr ewid. 97, 64/17, 66/6, 95/1, 135 obręb ewid. nr 16 - Krasowiec, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 157/1, 105/1, 104/9 i 105/13 obręb nr 3 - Łagodzin, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2023-02-02 13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno wezwaniu inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wrqaz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o nr ewid. 15 obręb Deszczno gmina Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. 2023-01-31 13:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 18/28 obręb nr 13 - Maszewo, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 2023-01-26 08:29
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.7.2022.MG 2023-01-20 13:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce o nr ewid. 120/4 obręb ewid. nr 11 - Białobłocie, gm. Deszczno polegającej na budowie sieci wodociągowej 2023-01-20 11:18
dokument Obwieszczenie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Bolemin I" zlokalizowanego na działkach nr ewid. 193, 195, 196, 420 obręb Bolemin 2023-01-19 12:23
dokument Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego BNŚ-BA.6740.2.6.2022.MG 2023-01-18 13:59
dokument Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-I.747.7.2021.JRaj 2023-01-17 14:34
dokument Obwieszczenie Wójta gminy Deszczno w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działkach oznaczonych nr ewid. 239, 369, 258, 257 obręb nr 6 - Ciecierzyce, gm. Deszczno, polegającej na budowie drogi gminnej nr 001313F 2023-01-17 11:22
dokument Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert 2023 2023-01-13 11:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wydaniu w dniu 11.01.2023 roku decyzji nr 51.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji projektowanej na działce oznaczonej nr ewid. 306/1 obręb nr 4 - Karnin oraz na działkach oznaczonych nr ewid. 172/11 i 172/19 obręb nr 5 - Osiedle Poznańskie, gm. Deszczno, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą i armaturą 2023-01-11 11:16
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr geod. 15 w obrębie Deszczno, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie 2023-01-11 10:53
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony dz. 263/2 m. Deszczno 2023-01-10 12:11
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 112 obręb Białobłocie , gmina Deszczno,. 2023-01-09 13:06
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : I. budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - zawiadomienie stron 2023-01-04 13:20
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie drogi gminnej nr 001313F ? ul. Spacerowa w m. Ciecierzyce w Gminie Deszczno. - publiczne 2023-01-04 13:19
dokument Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego. 2023-01-03 12:32