Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie 80/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2022-01-27 08:27
dokument Zarządzenie 79/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2022-01-27 08:27
dokument Zarządzenie 78/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2022-01-27 08:26
dokument Zarządzenie 77/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-27 08:25
dokument Zarządzenie 76/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw inwestycji 2022-01-27 08:24
dokument Zarządzenie 75/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2022-01-27 08:23
dokument Zarządzenie 74/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw inwestycji, drogownictwa i zamówień publicznych 2022-01-27 08:22
dokument Zarządzenie 73/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektów Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030 i Diagnozy strategicznej uwarunkowań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego z mieszkańcami gminy Deszczno 2022-01-27 08:21
dokument Zarządzenie 72/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2022-01-27 08:20
dokument Zarządzenie 71/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 2022-01-27 08:19
dokument Zarządzenie 70/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora przedszkola w Ulimiu 2022-01-27 08:18
dokument Zarządzenie 69/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 października 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2022-01-27 08:18
dokument Zarządzenie 68/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29 października 2021r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jako zespołu opiniującego pod względem formalnym i merytorycznym składane wnioski o ustalenie dotacji 2022-01-27 08:17
dokument Zarządzenie nr 67/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.10.2021 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-10-26 09:26
dokument Zarządzenie nr 66/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 13.10.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-10-25 16:44
dokument Zarządzenie nr 65/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11.10.2021 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-10-25 16:44
dokument Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11.10.2021 w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjmi pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-10-25 16:41
dokument Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 06.10.2021 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnioncyh za rok szkolny 2020/2021 2021-10-25 16:38
dokument Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04.10.2021 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej (stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz określenia zasad i trybu jej działania 2021-10-25 16:36
dokument Zarządzenie nr 61/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 04.10.2021 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-10-25 16:33
dokument Zarządzenie nr 60/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.10.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.09.2020 w sprawie powołania zespołu i wyznaczenia koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Deszczno 2021-10-25 16:31
dokument Zarządzenie nr 59/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.10.2021 w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2021-10-25 16:30
dokument Zarządzenie nr 58/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.09.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-10-25 16:29
dokument Zarządzenie nr 57/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.09.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Marii Butrym do realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska 2021-10-25 16:27
dokument Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.09.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej ustalenia jej zadań i trybu pracy 2021-10-25 16:26
dokument Zarządzenie nr 55/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15.09.2021 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw organizacyjnych i Biura Rady 2021-10-25 16:25
dokument Zarządzenie nr 54/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 07.09.2021 roku w sprawie unieważnienia upoważnienia nr 40/2020 z dnia 24.08.2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ciecierzycach 2021-10-25 16:23
dokument Zarządzenie nr 53/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 07.09.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-10-25 16:21
dokument Zarządzenie nr 51/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.09.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2021-10-25 16:20
dokument Zarządzenie nr 50/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.09.2021 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Panii Marii Butrym upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2021-10-25 16:19
dokument Zarządzenie nr 49/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.09.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Panii Marii Butrym 2021-10-25 16:16
dokument Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.09.2021 w sprawie przeniesienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-10-25 16:14
dokument Zarządzenie nr 47/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.08.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-10-25 16:13
dokument Zarządzenie nr 46/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11.08.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-08-20 10:36
dokument Zarządzenie nr 45/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.07.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-08-20 10:35
dokument Zarządzenie nr 44/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 28.07.2021 w sprawie odwołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Ulimiu 2021-08-20 10:34
dokument Zarządzenie nr 43/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26 lipca 2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Ulimiu 2021-08-20 10:33
dokument Zarządzenie nr 42/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.07.2021 w sprawie aktualizacji Polityki Ochrony Danych 2021-08-20 10:32
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 09.07.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Ulimiu 2021-08-20 10:30
dokument Zarządzenie nr 40/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 2021-08-20 10:29
dokument Zarządzenie nr 39/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-08-20 10:27
dokument Zarządzenie nr 38/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 21.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Deszcznie za 2020 rok 2021-08-20 10:25
dokument Zarządzenie nr 37/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18.06.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dorocie Sikorskie- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie do prowadzenia postępowań w zakresie Programu ?Opieka Wytchnieniowa?- edycja 2021 oraz udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania środkami pozabudżetowymi w ramach Programu 2021-08-20 10:24
dokument Zarządzenie nr 36/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-06-16 10:03
dokument Zarządzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.05.2021 roku w sprawie składania wniosków o dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły w roku szkolnym 2021/2022 2021-06-16 09:52
dokument Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 05.05.2021 roku w sprawie odowłania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-06-16 09:46
dokument Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.04.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-06-16 09:45
dokument Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 27.04.2021 roku w sprawie szkolenia obronnego w Gminie Deszczno w 2021 roku 2021-06-16 09:44
dokument Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08.04.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-04-19 16:31
dokument Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 08.04.2021r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu 2021-04-19 16:30
dokument Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.04.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Dorocie Sikorskiej 2021-04-19 16:29
dokument Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.04.2021 w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Dorocie Sikorskiej upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2021-04-19 16:29
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 01.04.2021 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-04-19 16:26
dokument Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.03.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-04-19 16:25
dokument Zarządzenie nr 25/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22.03.2021 w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ?wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej? na terenie Gminy Deszczno w 2021 r. 2021-04-19 16:24
dokument Zarządzenie nr 24/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 15.03.2021 w sprawie ustalenia w 2021 roku maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczyciela, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Deszczno 2021-04-19 16:23
dokument Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10.03.2021 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2021-04-19 16:21
dokument Zarządzenie nr 22/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.02.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2021-2026 2021-04-19 16:20
dokument Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.02.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-04-19 16:18
dokument Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25.02.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Deszczno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2021-02-26 10:51
dokument Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 Wójta Gminy Deszczno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu i wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Deszczno 2021-02-26 10:50
dokument Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 24.02.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2021-02-26 10:49
dokument Zarządzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.02.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Dorocie Sikorskiej 2021-02-26 10:47
dokument Zarządzenie nr 16/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.02.2021 r. w sprawie udzielenia p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie Pani Dorocie Sikorskiej upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 2021-02-26 10:46
dokument Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23.02.2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-02-26 10:45
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 18.02.2021 w sprawie odwołania pracownika Magdaleny Słomińskiej ze stanowiska Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-02-26 10:44
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Deszczno- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dni 16.02.2021 r. w sprawie ustalenia wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2021 roku w Gminie Deszczno i kalendarzowego planu działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2021 r. 2021-02-26 10:41
dokument Zarządzenie nr 12/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 16.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2021 r. oraz powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert 2021-02-26 10:40
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu 2021-02-26 10:37
dokument Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, jako zespołu opiniującego pod względem formalnym i merytorycznym składane wnioski o ustalenie dotacji 2021-02-26 10:36
dokument Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 10.02.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-02-26 10:34
dokument Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 8.02.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-02-26 10:32
dokument Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.01.2021 roku w sprawie sprostowania zarządzenia Wójta Gminy Deszczno z dnia 30.12.2020 roku nr 71/2020 2021-02-08 09:27
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 29.01.2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-02-08 09:21
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 26.01.2021 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego 2021-02-08 09:20
dokument Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie sprostowania zarządzenia Wójta Gminy Deszczno z dnia 16 listopada 2020 r. nr 60/2020 2021-01-26 13:54
dokument Zarządzenie nr 3/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i inwestycji gminnych 2021-01-26 13:53
dokument Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Deszcznie 2021-01-26 13:51
dokument Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Deszczno z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Deszczno na 2021 rok 2021-01-26 13:49