herb BIP - Urząd Gminy w Deszcznie

www.deszczno.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Deszczno o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działkach oznaczonych nr ewid. 9/5, 9/1 obręb ewid. nr 18 ? Glinik, gm. Deszczno, polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 Kv