Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Deszczno z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu fert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2014 roku i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert


Zarządzenie nr 3/2014

Wójta Gminy Deszczno

z dnia 23 stycznia 2014 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Deszczno w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2014 r. i powołania komisji w celu zaopiniowania złożonych ofert.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. rok 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVII/367/2013 Rady Gminy Deszczno z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządzam co następuje:

 

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej, sportu i turystyki na terenie Gminy Deszczno w 2014 poprzez :

a) organizację sportu masowego dla dzieci i dorosłych

b) organizację międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego na terenie gminy

c) propagowanie imprez krajoznawczych promujących walory turystyczne i przyrodniczo- historyczne

d) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć rekreacyjno-

sportowych w okresie wakacji i ferii,

e) wspieranie inicjatyw mających na celu popularyzacje najciekawszych zakątków

w gminie (konkursy, rajdy itp.)

  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań waz z udzielaniem dotacji na jego realizację.

  2. Treść ogłoszenia konkursu ofert stanowi załącznik nr 1, do niniejszego zarządzenia.

  3. Termin składania ofert do 17 lutego 2014 roku.

 

§ 2

Na realizację wybranych zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł ( w roku 2013 przeznaczono 52.500,00 zł)

 

§ 3

  1. Powołuje się komisję konkursową, której zadaniem jest ocena złożonych do konkursu ofert i przedstawienie Wójtowi Gminy Deszczno propozycji przyznania dotacji.

  2. Skład komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  3. Regulamin pracy tej komisji określony jest w załączniku nr 3, do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Promocji Kultury Turystyki i Sportu Urzędu Gminy w Deszcznie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Wójta

/-/ Marcin Bartold

Z-ca Wójta Gminy

10.03.2014r. dodano poprawny załącznik 1c (wzór sprawozdania)

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 24-01-2014 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 10-03-2014 15:20