Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wyprawka szkolna 2008/2009

„Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – WYPRAWKA SZKOLNA”

 

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

 

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2008/2009 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

2. Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), tj. 351 złotych.

3. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1) 70 zł – dla ucznia rozpoczynającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;

2) 130 zł - dla ucznia klasy I szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3) 150 zł – dla ucznia klasy II szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

4) 170 zł – dla ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.. Wniosek składa się w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009. Wnioski składa się w terminie do dnia  5 września 2008 r.

5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

6. Dyrektor przedszkola/szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy Deszczno, a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

7. Po otrzymaniu listy uczniów Wójt Gminy Deszczno, a w przypadku uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazuje dyrektorowi przedszkola/szkoły środki na dofinansowanie zakupu podręczników.

8. Dyrektor przedszkola/szkoły, zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt.3.

9. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), do wysokości wartości pomocy, o której mowa w pkt.3, po przedłożeniu potwierdzenia przez podmiot zamawiający zbiorczego zakupu podręczników.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 18, tel. (095) 7 512 185

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 26-08-2008 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-08-2008 08:57