Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. planowania przestrzennego


 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  inspektora ds. planowania przestrzennego

 

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie polityki przestrzennej Gminy,

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

 • opracowywanie dokumentacji niezbędnej w procedurze przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • sporządzanie wypisów i wyrysów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • nadzorowanie nad prowadzeniem przetargów w zakresie sprzedaży nieruchomości,

 • wydawanie decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • posiada pełnię praw publicznych,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie (mile widziane gospodarka przestrzenna),

 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

 • kodeksu postępowania administracyjnego,

 • o samorządzie gminnym,

 • prawa budowlanego,

 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami

Wymagania pożądane:

 • znajomość problematyki przestrzenno-funkcjonalnej Gminy Deszczno,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • komunikatywność,

 • kreatywność,

 • umiejętność analitycznego myślenia,

 • znajomość programów komputerowych: AutoCAD, EW Mapa, EW Opis, Lex, programy pakietu Office

 • znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • c.v. (życiorys) - przygotowany na formularzu dostępnym pod adresem: http://europass.org.pl/europass-cv,

 • kwestionariusz osobowy - dostępny w załączniku poniżej,

 • kserokopia dowodu osobistego

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 • zaświadczenia o zatrudnieniu,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

 • oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  03.02.2011r. do godziny 1100 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko pracy - Inspektora ds. planowania przestrzennego drogą pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno 63, woj. Lubuskie - liczy się data wpływu do Urzędu. 

Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 03.02.2011r. po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 04.02.2011r. od godziny 1000.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

   Wójt Gminy

/-/ Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 21-01-2011 15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 21-01-2011 15:32