Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Deszczno ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Bolemin


Wójt Gminy Deszczno

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy.

 

Miejscowość

Nr ewid. Działki

Powierzchnia

Cena

Wadium

Przeznaczenie

 

Bolemin

 

 

147/1

 

4427 m kw

Gmina Deszczno posiada 609/1000 udziału w gruncie

 

33 300,00 zł

 

 2000,00 zł płatne do 6.12.2010 r.

 

Budynek do rozbiórki, zabudowa zagrodowa

 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem nr 45 położona w ciągu zabudowy mieszkalnej, przy drodze asfaltowej. Przedmiotem sprzedaży jest udział w nieruchomości zabudowanej salą wiejską o pow. 129,54 m kw przeznaczonej do rozbiórki. Uzbrojenie - energia, woda.

 

1. Przetarg na działkę odbędzie się w dniu 9.12.2010 roku (czwartek ) o godz. 12,00 w Sali Urzędu Gminy w Deszcznie.

2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Deszczno i jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

3. Przez nieruchomość przebiega nadziemna linia energetyczna oraz podziemna wodociągowa i nadziemna elektryczna.

4. Dokumentacja geodezyjna, zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.

5. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. VAT.

6. Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne. W celu wzięcia udziału w przetargu należy zapłacić wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa i złożyć pisemną ofertę -zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości- nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Deszczno do dnia 6.12.2010 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Deszczno w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Gorzowie Wlkp. nr 53 8363 0004 0035 6918 2000 0005 lub w kasie Urzędu ( do godz. 13,00). Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

7.Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej ceny do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny - nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy. Wójt gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

 

Wszelkich informacji udziela Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Deszczno, Ewa Polańska, tel. (095 7287 658)

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę nie niższą niż wartość działki oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium

Termin wywieszenia: 8 listopada 2010

Termin zdjęcia: 9 grudnia 2010r. Wójt Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 09-11-2010 16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Polańska 09-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 09-11-2010 16:45