Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z dnia 24 czerwca 2016r.) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu

 

1. Określenie stanowiska:

1) Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu,

2) wymiar etatu: pełen,

3) bezpośrednia podległość służbowa: Wójt Gminy Deszczno.

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6) wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy m. in. pedagogika, psychologia, praca socjalna, polityka społeczna,

7) co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

8) co najmniej 5 letni staż pracy w tym 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,

9) specjalizacja z zakresu pomocy społecznej,

10) znajomość obowiązujących przepisów prawnych: ustawy o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przepisów prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych.

3. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność dobrej organizacji pracy,

2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

3) predyspozycje umożliwiające pozytywny kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami ŚDS oraz predyspozycje do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie,

4) odporność nas stres,

5) prawo jazdy kat. B.

4.Zakres wykonywanych zadań:

1) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostki,

3) zapewnienie prawidłowej organizacji pracy,

4) opracowanie dokumentów określających funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu,

5) wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS,

6) wydawanie dokumentów prawa wewnętrznego w postaci: zarządzeń, instrukcji,

7) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statutowych ŚDS,

8) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez ŚDS, promocja ŚDS i pozyskiwanie uczestników,

9) zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji planów wspierająco – aktywizujących realizowanych w grupach terapeutycznych,

10) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w tym stała współpraca z :

a) Wojewodą Lubuskim i jego przedstawicielami,

b) rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników,

c) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Deszcznie,

d) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

e) poradniami zdrowia psychicznego, szpitalami psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej,

f) Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wlkp.,

g) organizacjami pozarządowymi,

h) kościołami i związkami wyznaniowymi,

i) ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi,

j) placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywizacji zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, centrami integracji społecznej i klubami integracji społecznej,

k) innymi osobami i podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

11) organizowanie co najmniej raz na 6 miesięcy szkoleń dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb,

12) opracowywanie sprawozdania z działalności ŚDS w roku budżetowym,

13) prowadzenie zajęć z uczestnikami,

14) nadzorowanie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej.

5.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko pracy mieści się na parterze budynku.

Wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych.

Praca wymaga częstych kontaktów z podopiecznymi z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinami i opiekunami.

Realizacja zadań na stanowisku kierownika wiąże się z wyjazdami służbowymi poza teren ŚDS.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu maju 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 16,2962%.

7.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z opisem nauki i dotychczasowej pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

6) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzozowcu,

7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownik ŚDS” należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017r. do godz. 17.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 957287650

 

 

 

 

 

Deszczno, dn. 22.06.2017 r.

 

                                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                                                          /-/  Aleksander Szperka

                                                                                                                                    

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Przybylska 22-06-2017 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-06-2017 15:15