Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Fundusze Unii Europejskiej, sprawy związane z pozyskiwaniem środków unijnych, pozabudżetowych.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Fundusze Unii Europejskiej, sprawy związane z pozyskiwaniem środków unijnych, pozabudżetowych.

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 17 %.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie pokój nr 11, piętro budynku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Fundusze Unii Europejskiej, sprawy związane z pozyskiwaniem środków unijnych, pozabudżetowych.

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

-      prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych,

-      prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków ze źródeł pozabudżetowych,

-      pisanie projektów na środki unijne i inne wnioski unijne,

-      naliczanie i rozliczanie wniosków unijnych,

-      pisanie wniosków na środki pozabudżetowe,

-      prowadzenie dokumentacji dot. spraw źródeł pozabudżetowych,

-      prowadzenie promocji gminy.

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

-         posiada obywatelstwo polskie,

-         posiada pełnię praw publicznych,

-         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

-         nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

-         posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

-         posiada wykształcenie wyższe magisterskie,

-         posiada co najmniej 5 letni staż pracy,

-         znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

-         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

-         kodeks postępowania administracyjnego,

-         o samorządzie gminnym,

-         znajomość polityki regionalnej, Funduszy Unijnych,

Wymagania pożądane:

-         prawo jazdy kategorii B,

-         komunikatywność,

-         znajomość języków obcych (język angielski biegle).

Wymagane dokumenty:

-         list motywacyjny,

-         c.v. (życiorys),

-         kwestionariusz osobowy - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11,

-         kserokopia dowodu osobistego,

-         dokumenty poświadczające wykształcenie,

-         dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

-         zaświadczenia o zatrudnieniu,

-         oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

-         oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  26.01.2015r. do godziny 1200 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko - Fundusze Unii Europejskiej, sprawy związane z pozyskiwaniem środków unijnych, pozabudżetowych, lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, woj. Lubuskie - liczy się data wpływu do Urzędu. 

Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 26.01.2015r. po godzinie 1200 nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28.01.2015r.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

   Wójt Gminy

/-/ Paweł Tymszan

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 09-01-2015 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 13-01-2015 11:39