Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - ds. obsługi klienta


Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - ds. obsługi klienta

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Deszczno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 15%.

Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca na tym stanowisku będzie wykonywana w pomieszczeniu biurowym budynku w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Lubuska 90 w Deszcznie - Biuro Obsługi Klienta, parter budynku.  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - ds. obsługi klienta

Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:

- podstawowa obsługa klientów Urzędu Gminy,

- przyjmowanie i rejestracja korespondencji ,

- informowanie o procedurach niezbędnych do wydania decyzji administracyjnych,

- obsługa centrali telefonicznej,

- pomoc Klientom przy wypełnianiu wniosków, formularzy,

- przyjmowanie wniosków i wydawanie Kart Mieszkańca Gminy Deszczno,

- dokonywanie weryfikacji i sprawdzenia kompletności dokumentów składanych przez Klientów.

Wymagania niezbędne - kandydatem może być osoba, która:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

- posiada wykształcenie wyższe,

- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,

Wymagania konieczne - znajomość ustaw:

- o samorządzie gminnym,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- znajomość podstawowych wzorów wniosków administracyjnych.

Wymagania pożądane:

- prawo jazdy kategorii B,

- komunikatywność,

- kreatywność,

- miła aparycja.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- c.v. (życiorys),

- kwestionariusz osobowy - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy w Sekretariacie

- kserokopia dowodu osobistego,

- dokumenty poświadczające wykształcenie,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

- zaświadczenia o zatrudnieniu,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),

- oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zmianami) Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. - oryginały). W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  1.08.2014r. do godziny 800 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 11 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko pracy- Ds. obsługi klienta lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno ul. Lubuska 90, woj. Lubuskie - liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 1.08.2014r. po godzinie 800 nie będą rozpatrywane .Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 04.08.2014r. od godziny 1000. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.deszczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.

   Wójt Gminy

/-/Jacek Wójcicki

 

kwetionariusz osobowy znajduje się w załączniku poniżej:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 22-07-2014 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 22-07-2014 12:35