Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1593
 ze zmianami) Wójt Gminy Deszczno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kierownika działu inwestycji,
budownictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej,
pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz zamówień publicznych
 
Do obowiązków pracownika będzie należało w szczególności:
-        prowadzenie inwestycji Urzędu Gminy,
-        opracowywanie projektów ,
-        nadzorowanie merytoryczne nad inwestycjami  i sporządzaniem umów,
-        nadzorowanie nad gospodarowaniem gruntami Gminy,
-        nadzorowanie nad prowadzeniem przetargów w zakresie inwestycji.,
-        kierowanie pracownikami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
-        nadzorowanie nad wydawaniem decyzji środowiskowych,.
Wymagania niezbędne – kandydatem może być osoba, która:
-        posiada obywatelstwo polskie,
-        posiada pełnię praw publicznych,
-        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
-        nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie,
-        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
-        posiada wykształcenie wyższe magisterskie(mile widziane budowlane),
-        posiada staż pracy min. 4 letni,
-        znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
Wymagania konieczne – znajomość ustaw:
-        kodeksu postępowania administracyjnego,
-        o samorządzie gminnym,
-        prawa budowlanego,
-        prawo zamówień publicznych.
Wymagania pożądane:
-        prawo jazdy kategorii B,
-        komunikatywność,
-        kreatywność,
-        umiejętność analitycznego myślenia,
-        znajomość jednego z języków obcych w stopniu dobrym.
Wymagane dokumenty:
-        list motywacyjny,
-        c.v. (życiorys),
-        kwestionariusz osobowy – dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10,
-        kserokopia nowego dowodu osobistego lub kopia pierwszych trzech stron starego d.o.,
-        dokumenty poświadczające wykształcenie,
-        dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
-        zaświadczenia o zatrudnieniu,
-        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Skazanych),
-        oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).
Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz kwestionariusza, listu motywacyjnego i c.v. – oryginały).
W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia  18.12.2008r. do godziny 1100 osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pok.
nr 10 w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs na stanowisko pracy – Ds.  inwestycji, budownictwa oraz zamówień publicznych lub drogą
pocztową na adres Urząd Gminy, 66-446 Deszczno 63, woj. Lubuskie – liczy się data wpływu do Urzędu. 
Aplikacje, które są niekompletne lub wpłyną do Urzędu w dniu 18.12.2008r. po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzenie ofert i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19.12.2008r. o godzinie 1000.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.deszczno.bip.alfatv.pl)
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno.
Wójt Gminy
/-/Jacek Wójcicki
-
-
W załączniku kwestionariusz osobowy do pobrania:

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 24-11-2008 16:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Tymszan 24-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 28-11-2008 15:21