Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Deszcznie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko pracy Strażnika Straży Gminnej w Deszcznie


Wójt Gminy Deszczno

ogłasza konkurs na stanowisko pracy Strażnika Straży Gminnej

w Deszcznie

 

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Deszczno

Deszczno 63

66-446 Deszczno

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

 

Strażnik Straży Gminnej w Deszcznie, wymiar czasu pracy- 1 etat

 

3. Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie wyższe,

 • staż pracy co najmniej 2 letni, w tym co najmniej rok w administracji publicznej,

 • nieposzlakowana opinia,

 • obywatelstwo polskie,

 • osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel),

 • prawo jazdy kat. B,

 

4. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość przepisów o strażach gminnych wraz z aktami wykonawczymi,

 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z administracja samorządową,

 • dobra znajomość topografii gminy Deszczno,

 • mile widziane: ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych, zatrudnienie w samorządowych umundurowanych formacjach,

 • odporność na stres,

 • obiektywizm, bezstronność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

 

5. Zakres stanowiska pracy:

 

 • właściwa realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) i inne obowiązujące w tym zakresie akty prawne

 

6. Wymagane dokumenty:

 

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - dostępny poniżej lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 10,

 • curriculum vitae,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopia świadectwa dojrzałości

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 • inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy,

 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)”.

 

7. Dodatkowe informacje

 • wyłoniony kandydat po zatrudnieniu ma obowiązek odbycia kursu podstawowego strażników gminnych,

 • umowa zostanie zawarta z chwilą rozpoczęcia kursu podstawowego strażników gminnych,

 • w trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej,

 • lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, określone w pkt 1, i zostali zakwalifikowani do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Deszczno,

 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego,

 • dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym są niszczone.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Strażnika Straży Gminnej” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Deszczno lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Deszczno, Deszczno 63, 66-446 Deszczno w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz te, które wpłyną do Urzędu po dniu 31 sierpnia 2012r. nie będą rozpatrywane.

 

Wójt Gminy Deszczno

/-/ Jacek Wójcicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karolina Andrzejak 13-08-2012 16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Karolina Andrzejak 14-08-2012 15:11